FOTO: Policajti v prírode na Považí zadržali a obvinili motorkára

Policajti z Považskej Bystrice vykonali policajno-bezpečnostnú akciu zameranú na odhaľovanie priestupkov a emviromentálnej trestnej činnosti. Akcia sa konala v k.ú. obce Horný Moštenec, okr. Považská Bystrica v spolupráci s lesnou strážou Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.

V nedeľu 30. júna 2019 do cca 11.50 hod. neoprávnene jazdil na motocykli zn. KTM po lesnom pozemku nachádzajúceho sa v druhom stupni ochrany v k.ú. Horný Moštenec 43-ročný Miroslav z Považskej Bystrice.

Následne bol Miroslav zastavený strážou prírody, pretože porušil ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny, teda porušil zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami bez príslušného povolenia.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia z Považskej Bystrice začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, pričom páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Polícia takéto policajno-bezpečnostné akcie zamerané na odhaľovanie priestupkov a enviromentálnej trestnej činnosti bude naďalej vykonávať v Trenčianskom kraji.

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Diskusia: 11

 1. FICOje KÁR hovorí

  Blahoželám k zastaveniu emviromentálnej hrozby na Slovensku. Hneď sú naše rúbaniska v bezpečí :*

 2. Tomko hovorí

  Vitajte na Slovensku banda Prašivá aké to ako traktori a iné stroje ničia prírodu to nikto nevidí len všetko vyrezať a vyviesť do Poľska ….pól metrové koľaje od traktorov čo sa boji človek prechádzať cez zimu že sa pod ním preborí ľad a utopí sa …na motorke ako ublíži tej prírode ? Zas len chuj to vymyslel taký zákon

 3. Džony hovorí

  Odňatie až na 2 roky?? vy ste tak pomätení že ma šlak trafí?? by som sa zvrtol a z jednotky vas zasypal cim bude?. Ked chcete zakony tak pre vsetkych. Ked ste tam mohli vy autami a lesnici traktormi tak aj chalani bikami ci motorkami ? a vylezte mi na šourek??

 4. Juro hovorí

  Policiu treba na slovensku zrušit , je len na šikanovanie ludi, valaju sa v kričkoch ako prasce a meraju rýchlosť , šikanovat šoferov je jedina ich praca …

  1. feri hovorí

   Tak jazdi podla predpisov a nebudu ta sikanovat… Ci v com je problem?

 5. Na smiech hovorí

  úplná hrozba pre to blato rozrité od traktorov neviem na čo sa tu hrajú

 6. M. hovorí

  Odnatie slobody je trocha moc. Odnatie motorky by bolo fajn. Odnatie traktorov urbarnikom nenazranym tiez. A odnatie peciatok uradnikom, ktori to drancovanie ostemplovali.
  A potom celu to celiadku nahnat vyzinat dvojmetrove malincie na rubaniskach, sadit stromceky, a ked uz tam budu tak motickami zrovnat lesne cesty. 🙂
  Majitelov ktm, stvorkoliek a lesnych mechanizmov evidovat a nainstalovat gps monitoring.

  1. *** hovorí

   Asi tak by to mohlo byť.
   A vždy najväčšíe problémy s políciou majú iba vagabundi-čim to asi bude?

 7. LP hovorí

  Záleží na tom čo tam robil.Pokial oral lúku na ktorej rástli chránené rastliny alebo čerstvo vysadené stromčeky tak potrestať ale pokial sa len vozil po lesnej ceste…Potom sa môžte milí ochranári hanbiť a ťahajte do p*če.

 8. dinor hovorí

  Čo ste tu dementní či čo? Je to chránená oblasť. Chránená! Je to dedičstvo, ktoré treba zachovať a nie si tam vyvážať rite na motorkách a plašiť zver a smradiť. Čo už chcete zanechať tým deťom? Motorkárske dráhy? Do basy aj na dva roky, prečo nie. Už s tým treba niečo vážne robiť. Už začnite trochu premýšlať čo je ochrana prírody.

 9. Stevo hovorí

  Najprv by si si mohol zistiť, čo znamená druhý stupeň ochrany.

  Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.

  Na území Slovenskej republiky platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny.

  V II. stupni ochrany je zakázaný:

  vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,“

  Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra

  slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
  na miesta, ktoré orgán oprávnený na vyhlásenie chráneného územia a jeho ochranného pásma vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo, návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,
  ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

  Na území, na ktorom platí II. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

  umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
  likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,
  výstavbu lesných ciest a zvážnic,
  oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
  pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
  vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
  umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,
  aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
  budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
  vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce,
  organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
  umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
  umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
  použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,.
  vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...