Gesto pre mesto: O tisíceurovú podporu sa uchádza päť projektov

0 34

Raiffeisen banka už tretí rok organizuje program „Gesto pre mesto“, v rámci ktorého podporuje komunitné projekty na zlepšenie života v mestách, kde má svoju pobočku. Územie Slovenska je na účel výberu projektov rozdelené do 42 miest, v ktorých má Raiffeisen banka svoju pobočku. K danému mestu je vybraných maximálne 5 projektov, ktoré postupujú do hlasovania verejnosti. Projekt, ktorý získa v rámci mesta najviac hlasov, banka podporí sumou 1 000 eur.

Téma podporovaných projektov sa každý štvrťrok mení. V prvom štvrťroku mala verejnosť možnosť hlasovať k projektom na tému „Prírodné a sociálne prostredie“ a z dvoch projektov v Púchove sa z čiastky 1000 eur mohli tešiť v občianskom združení Mŕtva kosť, ktoré sa uchádzalo o podporu revitalizácie Púchovskej skaly. Máme tu však nový štvrťrok a aktuálne prebieha hlasovanie verejnosti k projektom na tému „Vzdelávanie“. V Púchovskom okrese sa o podporu verejnosti a o čiastku 1000 eur uchádza až päť projektov.

Zatiaľ najviac hlasov nazbieral projekt ZŠ J. A. Komenského „Keramická dielňa – návrat k tradíciam“. „Našou snahou je zriadenie keramickej dielne a tým i začlenenie ľudového remesla do edukačného procesu v rámci výtvarnej výchovy pre 1. a 2. stupeň v ZŠ J. A. Komenského v Púchove. Žiaci budú mať možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a oboznámiť sa tak s týmto ľudovým remeslom nielen teoreticky, ale najmä prakticky. Keramické výrobky, ktoré žiaci vyrobia, budú tešiť dvojnásobne, keďže prinesú nielen radosť z tvorivého procesu a samotného výrobku, ale i možnosti predaja výrobkov pri rôznych príležitostných akciách školy – Mikulášsky jarmok, vianočná besiedka, veľkonočné tvorivé dielne a pod. Výťažok z predaja bude putovať na pomoc napr. sociálne slabším žiakom našej školy v podobe zakúpenia školských pomôcok, oblečenia a pod.,“ napísali o svojom projekte jeho autori zo ZŠ J. A. Komenského.

Konkurenciou v súťaži im je ZŠ s MŠ Dohňany, kde by chceli vybudovať Učebňu v prírode: „Cieľom nášho projektu je prebudovanie klasickej triedy na špeciálnu učebňu za účasti nielen oslovených sponzorov, ale i aktivít samotných detí, ako napríklad zber druhotných surovín, starostlivosť o kvety a ich ďalšie rozmnožovanie. Očakávame, že výučba prírodovedných predmetov v takto upravenej špeciálnej učebni napomôže k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety, umožní iný – nový prístup k odovzdávaniu poznatkov.

S projektom letného festivalu pre celú rodinu „Strapec“ prišlo občianske združenie Strážovská stopa. Ten organizujú na chate Požiarnik v Belušských Slatinách už tretí rok a je zameraný na širší okruh návštevníkov. O tisíceurovú podporu sa uchádza aj Stredná odborná škola s projektom „School workout“: „Cieľom projektu je oživiť vyučovanie telesnej a športovej výchovy na strednej škole tak, aby bavila mladých ľudí. Vo voľnom čase sa veľa študentov venuje workoutovému cvičeniu, tak prečo ho nepreniesť aj na hodiny? Zakúpenie prenosnej hrazdy a cvičebného náradia umožní žiakom trénovať v priestoroch školy aj vonku a pod dohľadom skúsených telocvikárov tak pestovať zdravý životný štýl priamo na vyučovaní.

Zatiaľ najmenšiu podporu v hlasovaní má projekt Detského domova Púchov „Príprava na bezpečné a zodpovedné rodičovstvo. Autori projektu by radi poskytli deťom informácie o sexualite od fundovaných a erudovaných odborníkov a zabezpečili odbornú literatúru, ktorú budú mať neustále k dispozícii.

Nateraz má k víťazstvu najbližšie ZŠ J. A. Komenského, ktorej projekt získal 144 hlasov. Na ďalších miestach je situácia vyrovnaná – projekt z Belušských Slatín má napríklad 78 hlasov a dohňanský projekt len o tri hlasy menej. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk alebo priamo v pobočke Raiffeisen bank. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Hlasovanie sa uzavrie 30. júna 2017.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.