Haváriu teplovodného potrubia opravovali celú noc, informovanosť verejnosti viazla

0 34

Na viac ako 24 hodín zostala väčšina púchovských domácností v bytových domoch bez tepla a teplej vody. Stalo sa tak v pondelok 3. decembra popoludní, keď v blízkosti Materskej školy Chmelinec došlo k havárii primárneho teplovodného rozvodu tepla. Potrubie nechtiac prerazili pracovníci dodávateľskej spoločnosti, ktorá už niekoľko týždňov vykonáva v meste pokladanie chráničiek optických káblov pre telekomunikačných operátorov. Dodávku tepla a teplej vody sa podarilo obnoviť až na druhý deň vo večerných hodinách.

Aj keď k havárii teplovodu došlo v utorok popoludní, spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. informovala verejnosť až na druhý deň predpoludním, keď už nervozita v púchovských domácnostiach kulminovala.

Pri realizácii pretlaku pod cestou pri MŠ Chmelinec došlo k prerazeniu primárneho teplovodného rozvodu tepla DN 300/500. Na našom dispečingu sme okamžite zaznamenali únik vody a zároveň realizátor práv nás informoval o vzniknutej situácii. Uzatvorili sme sekčné armatúry, čím sme zabránili väčšiemu úniku vody zo systému a zorganizovali sme našich pracovníkov a zabezpečili sme potrebnú techniku,“ uvádza sa v stanovisku vedenia bytového podniku

Opravu poruchy komplikoval fakt, že jej miesto sa nachádzalo na okraji miestnej komunikácie v tesnej blízkosti chodníka v zhruba poldruhametrovej hĺbke.

Konateľ spoločnosti Púchov servis, s. r. o. Ivan Andrejčík na rokovaní mestského zastupiteľstva potvrdil, že škody plynúce z havárie teplovodu sa bude vymáhať.

Kvôli tomu bolo potrebné vykopať pracovný priestor 2 x 4 metre do dvojmetrovej hĺbky, rozrezať asfalt, demontovať chodník a samozrejme odčerpávať vodu z výkopu. Práce sme predĺžili do 20.00 hod., pričom voda ešte unikala až do cca 23.00 hod.. Tento stav niektorí občania vyhodnotili ako stav, kedy sme od práce odišli a všetko ponechali na ráno. Ale nebolo to tak, voda vytekala pri občasnej vizuálnej kontrole, ktorú vykonával dispečer. Hneď, ako to bolo možné, zahájili sme montážne práce na zváraní potrubia. Nakoľko vrtná hlavica prerazila plášťovú tepelnú izoláciu a urobila do oceľového potrubia priehlbinu o priemere cca 20 cm a následne prasklinu v dĺžke cca 5 cm, bolo potrebné z potrubia vyrezať časť plášťa o ploche 25 x 40 cm a následne navariť nový kus. Tieto práce trvali až do skorých ranných hodín. Po odstránení poruchy a kontrole tesnosti zvarov bol celý primárny okruh postupne napúšťaný upravenou vodu, odvzdušňovaný a postupne boli skontrolované všetky kompaktné odovzdávacie stanice tepla.

K havárii teplovodu sa rozpútali diskusie na sociálnych sieťach, kde sa viacerí diskutujúci posťažovali na neskorú informovanosť o vzniknutej situácii. Na facebookovom profile mestských Púchovských novín sa napríklad informácia o havárii objavila až v utorok 4. decembra okolo 11.00 hod..

Fotoreportáž z Mikulášskeho jarmoku tu bola ešte v deň jarmoku a takáto podstatná informácia sa sem dostane skoro po 24 hodinách od danej udalosti??? Dosť smiešne…“ – poznamenal na margo informovanosti Róbert.

Pridala sa aj Romana: „Mohli dať vedieť hneď ľuďom…mám dvojmesačné dieťa a trojročné a zima v celom byte, nikto nikam nedal vedieť. Aspoň tu na facebooku keby napísali o čo ide, tak sa človek vie zariadiť.

Ďalší diskutujúci zasa poukazovali na fakt, že výkopové práce pre kladenie chráničiek optických káblov prebiehajú v decembri. „Kopať v decembri…to je rozum…bohvie kto odsúhlasil tieto práce na december, veď musia počítať, čo sa môže všetko stať, ako v tomto prípade,“ vyjadril svoj názor Tomáš.

Pripojil sa aj Jozef: „Rozkopávky v meste predsa povoľuje Mesto Púchov na základe presne vytýčených trás. Trasy sa vytyčujú a povolenie na rozkopávky sa vydáva na základe povolení všetkých dotknutých subjektov, teda aj Mestského bytového podniku, ktorý je vlastníkom kompletnej dokumentácie o trasách kadiaľ idú rozvody tepelného hospodárstva. Aká tu bola odbornosť zodpovedných zamestnancov pri vytyčovaní trás a realizácii výkopov a spolupráca s realizátorom výkopov?

Vedenie spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. sa za vzniknutú situáciu odberateľom tepla ospravedlnilo: „Ako dodávateľovi tepla na území Mesta Púchov je nám veľmi ľúto situácie, ktorá vznikla a aj napriek tomu, že k havárii nedošlo vinou pre- vádzkovateľa sústavy Púchov servis s.r.o., ani zanedbaním povinností zo strany vlastníka – MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., chceme sa touto cestou ospravedlniť všetkým odberateľom tepla v meste, ktorým bola v uvedenom čase obmedzená tepelná pohoda.Tento havarijný stav nás do budúcnosti zaväzuje zabezpečiť nielen zvýšenú kontrolu všetkých externých firiem vykonávajúcich zemné práce vo vymedzenom území centrálneho zásobovania teplom, ale aj zaviesť systém oznamovania takejto situácie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. SMS a pod.

Hneď deň po havárii rokovalo mestské zastupiteľstvo a dlho sa zdalo, že na ňom nepadne ani slovo o nemilej udalosti, ktorá skomplikovala život stovkám púchovských domácností. V pravidelnom spravodajskom bloku o činnosti mestských spoločností sa totiž o havárii teplovodu nehovorilo. Až v diskusii tému nadniesol za verejnosť Michal Bizoň: „O poruche na teplovode asi vieme všetci, takéto veci sa stávajú. Myslím si, že sa pochybilo v tom, že sa neupozornili ľudia hneď krátko po tom, ako sa táto havária stala, aby sa predovšetkým matky s deťmi a starší ľudia mohli zariadiť. Pri tejto poruche určite vznikli škody, resp. náklady spôsobené opravou systému, opätovným napustením systému vodou, jej úpravou, zohriatím. Chcel by som poslanecký zbor požiadať, aby zaviazal konateľa mestského bytového podniku, aby nám tieto škody boli presne vyčíslené a aby sme v koncoročnom vyúčtovaní stopercentne vedeli, že my toto za Telekom, ani za Orange nebudeme platiť. Pretože občania si to platiť nezaslúžia.

Na diskusný príspevok Michala Bizoňa reagoval Ivan Andrejčík, konateľ spoločnosti Púchov servis, s. r. o., ktorá teplovodnú sieť v Púchove prevádzkuje: „My sme priameho škodcu identifikovali priamo na mieste, včera (utorok 4. 12.) sme s ním mali prvé rokovanie a momentálne vyčísľujeme škody, ktoré vznikli – teda škody, ktoré vznikli nám, ktoré vznikli odberateľom a treba prirátať aj škody na ušlom zisku. Na budúci týždeň by sme mali mať ďalšie rokovanie, kde by sme mali dohodnúť, akým spôsobom škodca vyčíslenú škodu uhradí.

Ivan Andrejčík zároveň priznal, že pri aktuálnom kladení chráničiek pre optické káble dvoch telekomunikačných operátorov škody nevznikli len na teplovode, ale priebežne vznikajú aj na prenose signálu pre kamerový systém. „Tie optokáble, ktoré my máme v zemi už niekoľko rokov uložené, nám v priebehu týždňa niekoľkokrát preseknú, my musíme zavolať k tomu špeciálnu firmu, ktorá dokáže tieto veci realizovať. Nám tým vznikajú náklady, ktoré voči týmto škodcom vyčísľujeme a budeme žiadať ich náhradu.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.