Hra na transparentnosť trvala len tri roky, rokovania komisií budú neverejné

0 15

Len čosi viac ako tri roky boli sprístupnené rokovania odborných komisií mestského zastupiteľstva. Keď novozvolený poslanecký zbor na svojom ustanovujúcom rokovaní v novembri minulého roka koncipoval zloženie jednotlivých komisií, primátorka Katarína Heneková avizovala, že v nich dôjde k zmenám a úpravami prejde aj rokovací poriadok. Nič nenasvedčovalo, že by malo dôjsť k takej zásadnej zmene, akou je utajenie priebehu rokovania komisií. Bodaj by aj, keď len pár minút predtým primátorka vo svojom úvodnom príhovore avizovala ešte väčšiu otvorenosť samosprávy smerom k občanom. Tí však už nebudú mať na rokovania komisií prístup. Aj keď nie všetci poslanci s tým súhlasili, v platnosti už je nový rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, na základe ktorého sú rokovania komisií spravidla neverejné.

Rokovania komisií mestského zastupiteľstva boli verejnosti sprístupnené od polovice roka 2015. Na návrh poslanca Lukáša Ranika vtedajší poslanecký zbor schválil doplnok k rokovaciemu poriadku, ktorý umožňoval občanom zúčastňovať sa komisií s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu. Prax ukázala, že verejnosť sa nemohla zúčastniť ani komisie ochrany verejného poriadku, nuž a pred zrakmi občanov zostali v utajení aj členovia ekonomickej komisie, ktorej predseda Daniel Lako s výnimkou jedného zasadnutia v roku 2015 všetky ostatné vyhlásil za neverejné.

Primátorka Katarína Heneková pri obhajobe návrhu na neverejné rokovania komisií spomenula, že ide o aktivitu zo strany niektorých poslancov: „Návrh vzišiel z toho, že určité informácie, ktoré sa dostávajú do komisie, majú veľmi osobný charakter. Častokrát nejde ani o konkrétnu realizáciu projektu alebo myšlienky, ale skôr o nejaký návrh. Veľa vecí je sociálneho charakteru, možno aj investičných zámerov, ktoré sú ešte len v štádiu nejakého podnikateľského cieľa, čím môže dôjsť k porušeniu obchodného tajomstva a samozrejme aj k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,“ komentovala Katarína Heneková predložený návrh.

„Závery z každej komisie majú mať len odporúčajúci charakter, javilo sa vhodnejším, aby tieto komisie, ktoré majú posúdiť danú problematiku, sa mohli otvorene rozprávať, či už s nejakým žiadateľom o sociálnu dávku, o dotáciu, aby vysvetlil dôvody, ktoré ho k tomu vedú, aby nemusel mať zábrany pred ľuďmi, ktorých sa daná problematika až tak netýka a môže sa cítiť dotknutý. Z každej komisie bude vyhotovený zápis, pričom predseda zodpovedá za vyhotovenie zápisnice, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov.

Podľa Kataríny Henekovej sa verejnosť k týmto informáciam dostane neskôr, pokiaľ bude predmetný návrh komisiou odporučený a následne prerokovaný na mestskom zastupiteľstve, ktoré je verejnosti prístupné.

Ešte skôr, než sa k návrhu na utajenie rokovaní komisií mestského zastupiteľstva vyjadrili poslanci, dostali šancu prezentovať svoj názor občania a okrem iných to využil aj Michal Bizoň, kandidát na funkciu primátora z novembrových volieb.

Michal Bizoň za verejnosť vyzýval poslancov, aby zmenu rokovacieho poriadku komisií neschválili.

Som úplne zdrvený a ani tomu nerozumiem, čo som tu počul. Pamätáte si, pani primátorka, keď sme boli spolu v televíznej debate? Všetci sme chceli transparentné a otvorené mesto, rozprávali sme o tom, ako mesto priblížime občanom. Ja si myslím, že týmto návrhom sa mesto zamyká. Zamyká sa obrovským kľúčom a na sedem zámkov. Považujem to zo strany členov komisií a poslancov za pokus – a nebudem sa vyjadrovať diplomaticky – za pokus ovládnuť mesto. Predsa občania majú právo vedieť, čo sa v meste deje. Ak sa v komisiách robí nejaká politika, občania to musia vedieť. Je absolútne neprijateľné, aby komisie boli neverejné, aby nefungovali. Ak chcete urobiť komisie neverejnými, tak to považujem za krok, kedy chcete jednoducho odpíliť opozíciu, nechcete počuť iný názor. Toto je absolútne neprijateľné v demokratickej krajine a v meste, ktoré má byť transparentné. Navrhujem, aby komisie boli verejné, aby každý účastník podpísal mlčanlivosť. Nech sa ľudia k téme vyjadria, nech povedia svoj názor, veď ani v tých komisiách nie sú ľudia, ktorí majú patent na rozum. Nech každý prispeje tým, čo vie, do spoločného koša,“ skonštatoval Michal Bizoň a vyzval poslancov, aby predložený návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva neschválili.

V poslaneckej komisii samozrejme nesmel chýbať názor poslanca Lukáša Ranika, ktorý sa pred tri a pol rokmi zaslúžil o to, aby komisie boli otvorené verejnosti: „Toto nie je materiál, ktorý predložila pani primátorka, ale materiál, s ktorým prišli kolegovia a ktorí sa nestotožnili s verejnými komisiami. S výnimkou ekonomickej komisie, kde sme prerokovávali obchodné záležitosti, boli komisie verejné, verejnosť si na to zvykla, novinári si zvykli a spravili sme niečo, čo tu za Michalca nebolo dvanásť rokov. A trošku ma mrzí, že vtedy pán Bizoň nerobil takéto fanfáry a nevystupoval, že Michalec zamyká mesto na dvadsať zámkov, nie na sedem a verejnosť nemala žiadnu šancu. Poslanci sa s tým nestotožnili, je to na ich návrh. Ja som na mestskej rade vystúpil, povedal som, že som proti takémuto návrhu s tým, že je to proti mojej zásade. Myslím si, že verejnosť si na to zvykla, občania nerobili žiadne rozruchy, bol som s tým spokojný.

Proti zmene rokovacieho poriadku vystúpil aj poslanec Roman Hvizdák: „Robíme krok späť. V roku 2015, keď sme začínali, na návrh Lukáš Ranika sme otvorili komisie pre ľudí, pretože sme chceli zaviesť transparentnosť. Minulý týždeň sme zakladali výbor miestnej časti a ja si neviem predstaviť ako niektorým tým ľuďom budem vysvetľovať, prečo nemôžu ísť na komisiu. Mali sme tu systém, ktorý fungoval, mal hlavu a pätu a samozrejme skladal sa z dvoch častí – verejnej a neverejnej. Tie citlivé informácie boli vždy zaradené do neverejnej časti a verejnosť to rešpektovala. Veľakrát boli ľudia, ktorí prišli do našej komisie vzdelávania, obrovským prínosom a pritom neboli jej členmi.

Poslanec Lukáš Ranik bol tým, kto v polovici roka 2015 navrhol, aby rokovania komisií mestského zastupiteľstva boli sprístupnené verejnosti.

Aj keď primátorka Katarína Heneková spoločne so svojím zástupcom Lukášom Ranikom zhodne tvrdili, že utajenosť rokovania komisií si vyžiadali poslanci, do diskusie sa nakoniec neprihlásil ani jeden z tých, ktorí údajne s takouto požiadavkou prišli. V hlasovaní však väčšina poslancov vyslovila súhlas s tým, aby verejnosť na rokovaniach komisií dostala stopku. Proti zmene rokovacieho poriadku boli len Lukáš Ranik s Romanom Hvizdákom, Viliam Karas sa hlasovania zdržal.

Po zmene rokovacieho poriadku došlo aj na zmeny v zložení jednotlivých komisií. Rozšíril sa počet komisií z ôsmich na deväť, keď sa komisia dopravy, služieb a bytovej politiky rozdelila na komisiu bytovej politiky a komisiu dopravy a služieb. Navyše sa rozšíril názov „kultúrnej“ komisie, ktorá dostala do svojho vienka aj mládež a po novom sa bude volať komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže. Na pozíciach predsedov sa nič nezmenilo, novovytvorenú komisiu bytovej politiky bude viesť Rudolf Marman.

K jedinému poslaneckému presunu došlo v prípade Petra Žiačika, ktorý pôvodne figuroval v ekonomickej komisii, ale bude pracovať v komisii dopravy a služieb. Rozšírilo sa aj poslanecké zastúpenie v komisii grantových a dotačných projektov, kde pribudol Roman Hvizdák, no a novým poslaneckým rekordérom, čo do počtu komisií, sa stal Lukáš Ranik, ktorý sa nechal zaradiť aj do komisie športu a celkovo tak bude pôsobiť až v štyroch komisiách.

Zásadnou zmenou v zložení komisií je, že už v nich nebudú pôsobiť zamestnanci mestského úradu. Tí budú môcť byť na rokovania podľa príslušnej problematiky prizývaní.Zmeny nastali aj v radoch neposlancov, do niektorých komisií boli doplnení ďalší neúspešní kandidáti z novembrových volieb. Andrej Kozák bol doplnený až do dvoch komisií – do komisie dopravy a služieb a do komisie bytovej politiky.

Z komisie športu bol vyradený bývalý primátor Rastislav Henek a nahradil ho volejbalový tréner Ivan Štefko. Do komisie grantových a dotačných projektov boli doplnení konatelia dvoch mestských obchodných spoločností – Štefan Ondrička a Miloš Svoboda a riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýčková bude mať miesto v komisii vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.