Novinky so značkou

komisia

Ďalší z poslancov hlasoval vo svoj prospech

Nepísané pravidlo v komunálnej politike hovorí, že ak sa hlasuje o uznesení, do ktorého je zainteresovaný niektorý z poslancov, ten sa hlasovania nezúčastňuje, prípadne sa zdrží hlasovania. Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone…