Hra na vlastnú zodpovednosť

0 164

Upozorňujeme vážených návštevníkov, že do všetkých zariadení MŠK Púchov je VSTUP NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ! Tabule s podobnými nápismi je zvykom inštalovať tam, kde človeku hrozí nejaké nebezpečenstvo. Sú v tomto prípade tým nebezpečenstvom všetky zariadenia MŠK? Predsa zodpovedný občan nevstupuje do priestorov, kde je napísané vstup na vlastnú zodpovednosť !

V poslednej dobe sa najviac stretávame so slovom zodpovednosť: veľa ľudí nevie, čo to vôbec znamená, a ako je toto na prvý pohľad bežné slovo dôležité. Slovo zodpovednosť je natoľko frekventované, že azda niet sféry ľudskej činnosti ani sociálnej roly, kde by sme sa jej nedovolávali. Zároveň možno pozorovať určitú asymetriu medzi dožadovaním sa zodpovednosti za spáchané zlo na jednej strane, a za vykonané dobro na strane druhej. Zodpovednosť sa nezriedka chápe ako sankcia za neoprávnené konanie, a teda spája sa len s posudzovaním správania toho, kto sa previnil.

Už teraz rodičia v Púchove pred vstupom na detské ihriská nájdu tabuľku s prevádzkovým poriadkom kde je napísané: „Vstup na ihrisko a všetky činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo.“ Takéto oznamy však na hracej ploche nemajú čo robiť.

Hoci rodič má prirodzene dohliadať na to, aby si dieťa neublížilo či nezranilo pri hre iné dieťa, neznamená to, že má zodpovednosť za to, ako prevádzkovateľ zabezpečil hracie prvky na detskom ihrisku.

Pokiaľ sa stane úraz preto, lebo atrakcia na detskom ihrisku nebola bezpečne udržiavaná, alebo vám v zariadeniach MŠK padla omietka na hlavu, tak za toto nesie zodpovednosť práve prevádzkovateľ, ktorý má priestory na starosti. V takom prípade sa nebojte obrátiť práve naňho, alebo upovedomte mestský úrad.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.