Hrozia lesné požiare, hasiči zvýšili hliadkovaciu činnosť

0 11

V súvislosti s nárastom požiarov v prírodnom prostredí došlo k zvýšeniu hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Príslušníci HaZZ sa zameriavajú najmä na miesta s najväčším rizikom vzniku takejto udalosti.

V prípade porušenia zákona vám môžu na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 100 eur. V priestupkovom konaní sa jej výška môže vyšplhať až na 331 eur, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa až na 16 596 eur.

Určení príslušníci vykonávajú monitoring v rámci okresu, určujú si presnú trasu a najviac ohrozené stanoviská. V prípade potreby sú schopní okamžite zasiahnuť, uhasiť požiar a udalosť riešiť pokutou alebo slovným napomenutím.

Hasiči vyzývajú občanov, aby rešpektovali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy sa zakazuje:

  • opekať, grilovať alebo zakladať oheň na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme 50 metrov, a to aj na vyhradených miestach,
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.