Keď na každého neplatí rovnaký meter: Kontrolór vyhodený, riaditeľka vymenovaná

2 72

Dva dni absencie boli dôvodom azda najmedializovanejšej tohtoročnej výpovede v našom meste. Po rozhodnutí mestského zastupiteľstva o odvolaní z funkcie prišiel o prácu hlavný kontrolór Miroslav Jurči. Podľa mestského právnika Antona Školeka boli jeho neospravedlnené absencie na pracovisku 15. a 17. februára 2017 zvlášť hrubým porušením povinností zamestnanca, resp. vedúceho zamestnanca a poslanecký zbor sa s takýto zdôvodnením odvolania z funkcie stotožnil. Na púchovskej radnici sa však očividne nemeria rovnakým metrom. Necelý rok predtým tu totiž prešetrovali prípad dvojitej absencie riaditeľky Materskej školy na Mládežníckej ulici. Verdikt bol však úplne iný – kým Miroslava Jurčiho bez pardonu prepustili, Danielu Valentínyovú po úspešnom výberovom konaní primátor Rastislav Henek opätovne vymenoval do funkcie riaditeľky materskej školy na ďalších päť rokov.

K spornej situácii v dochádzkovom režime riaditeľky MŠ Mládežnícka došlo pred dvomi rokmi počas letných prázdnin. Daniela Valentínyová si vtedy naplánovala dvojtýždňovú dovolenku od 8. do 24. júla 2015. Napriek tomu sa však jej meno objavilo v knihe dochádzky dňa 14. júla 2015 a 24. júla 2015. V knihe dochádzky síce zapísaná bola, ale preukázateľne na pracovisku nebola.

Akoby si poslanec Viliam Bršiak ako člen Rady školy pri MŠ Mládežnícka zakrýval oči pred atmosférou, ktorá v materskej škole panuje. Alebo o nej naozaj nevie?

V prvý z dvoch inkriminovaných dní totiž o 14.00 hod. prijala vo svojom rodinnom dome zamestnankyňu školy, ktorej odovzdala list. O desať dní neskôr – 24. júla 2015 mala zapísaný príchod na pracovisko o 8.00 hod. a odchod z pracoviska o 14.00 hod., čo takisto nebola pravda, pretože v čase poludnia volala tej istej zamestnankyni, pričom ďalší zamestnanci boli svedkami tohto telefonátu.

Tieto skutočnosti sa dostali na svetlo sveta úplnou náhodou – v súvislosti s iným prípadom prejednávaným na Okresnom úrade v Púchove a neskôr v odvolacom konaní na Okresnom úrade v Trenčíne. Kuriózne je to, ako samotná Daniela Valentínyová Okresnému úradu v Trenčíne v rámci svojho odvolania vysvetlila vzniknutú situáciu a síce, že v dňoch 14. a 24. júla 2015 bola na pracovisku aj napriek tomu, že riadne čerpala dovolenku a pri príchode do školy sa vraj omylom a akosi automaticky zapísala do dochádzkovej knihy, a to v oba dni.

Na púchovskej radnici o prípade vedia od začiatku minulého roka. Dňa 12. januára 2016 bol podnet na prešetrenie podozrenia z porušenia pracovnej disciplíny pridelený na vybavenie prednostke Eve Kvocerovej. Tej hodnú chvíľu trvalo, kým na prvý pohľad jednoduchý prípad prešetrila, ale v deň svojich 53. narodenín sa nakoniec dopracovala k výsledku. Po takmer troch mesiacoch od prevzatia podnetu zaujala 8. apríla 2016 nasledovné stanovisko: „Dňa 14. 7. 2015 pani Valentínyová síce dovolenku nečerpala, ale kontrolou knihy dochádzky som zistila, že v uvedený deň mala zapísaný príchod do práce o 7.30 hod. a odchod o 15.00 hod. a v kolonke „navštívené miesto“ má uvedené „výber podlahy TN“ bez uvedenia času, kedy pracovisko opustila za účelom výberu podlahy v Trenčíne a kedy sa na pracovisko vrátila, o čom budem informovať pána primátora s návrhom na udelenie upozornenia pre pani Valentínyovú z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,“ skonštatovala Eva Kvocerová.

Sťažnosť zamestnancov na zlú pracovnú klímu v MŠ Mládežnícka je na stole primátora Rastislava Heneka už viac ako rok. Dodnes na ňu zamestnancom nikto neodpovedal.

Prešetrovanie druhého sporného dňa prednostka mestského úradu uzavrela konštatovaním, že podľa kontroly dochádzkovej knihy bolo preukázané, že dňa 24. júla 2015 si pani Valentínyová ako príchod na pracovisko zapísala čas 8.00 hod. a odchod z pracoviska o 14.00 hod.. Zároveň však nezabudla pred svedkami poznamenať, že človek nemusí byť ani grafológ, aby videl, že v tento deň pani riaditeľku zapísal do dochádzkovej knihy niekto úplne iný.

Všetko nasvedčuje tomu, že riaditeľka MŠ Mládežnícka sa v snahe ušetriť dva dovolenkové dni nechala zapísať do dochádzkovej knihy, ale na pracovisku nebola. Inak by totiž 14. júla nemohla prijať
vo svojom rodinnom dome zamestnankyňu školy a tej istej zamestnankyni 24. júla zasa telefonovať.

Doteraz nie je jasné, ako zriaďovateľ, resp. primátor Rastislav Henek toto zrejmé porušenie pracovnej disciplíny v prípade Daniely Valentínyovej riešil, ale určite nie takým spôsobom ako v prípade kontrolóra Miroslava Jurčiho. V máji tohto roku sa totiž v Materskej škole Mládežnícka uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy a primátor Rastislav Henek na návrh rady školy Danielu Valentínyovú bez problémov do funkcie vymenoval.

Pritom na začiatku vlaňajších letných prázdnin dostal primátor Rastislav Henek list od skupiny zamestnancov MŠ Mládežnícka, v ktorom sa sťažovali na zlú pracovnú klímu v škole. „Organizácia na pracovisku je veľmi slabá, nedostatočná, chaotická, metodicky je pani riaditeľka veľmi neznalá, veľa vecí sa rieši na poslednú chvíľu a vtedy vzniká veľmi dusná atmosféra a hľadajú sa vinníci, ale samotným vinníkom je pani riaditeľka, ale ona si chybu neuzná a ak jej chceme pomôcť, alebo dať návrh na vylepšenie práce, ihneď to využije a ohovára, že sa hráme na múdre, cíti sa ohrozená na svojom poste, jednoducho je to na nevydržanie, pretože namiesto praktického riešenia bežných pracovných problémov prešľapujeme na mieste v marase ohovárania, ponižovania a strachu…“ – píše sa v trojstranovej sťažnosti zamestnancov MŠ Mládežnícka primátorovi Rastislavovi Henekovi, ktorú na Mestskom úrade v Púchove prijali 1. júla 2016.

Do dnešného dňa na ňu nedostali odpoveď napriek tomu, že poslali urgenciu aj na ministerstvo školstva. Očividne však táto sťažnosť zostala v utajení aj pred členmi rady školy, ktorí v máji tohto roku vo výberovom konaní rozhodovali o možnosť predĺženia riaditeľského mandátu pre Danielu Valentínyovú na ďalších päť rokov.

Boli pritom aj poslanci Viliam Bršiak a Miroslav Bučko, ktorí sa v tomto volebnom období už viackrát pasovali za vzor objektívnosti a spravodlivosti. V tomto prípade aj oni prispeli k tomu, že nie na každého platí rovnaký meter. Kým v prípade hlavného kontrolóra dva dni absencie znamenali okamžitý vyhadzov, riaditeľka MŠ Mládežnícka sa za podobný prehrešok dočkala „trestu“ v podobe vymenovania do funkcie.

Rado Varga

Diskusia: 2
  1. Peter hovorí

    Nezdá sa mi, že tieto dva prípady sú rovnaké…. kontrolór dva dni neprišiel do roboty… a riaditeľka prišla do roboty o dva dni viac – aj v čase svojej dovolenky…. teda „akože prišla“ zapísala sa, aby pošetrila dovolenku…. musíme to chápať – veď učitelia majú len 45 dní dovolenky

  2. DeKATTO hovorí

    Je to ako „Najdi 5 rozdielov“! V pripade mestski policajti vs. nacelnik Curaj tiez postupovali inak. Jednim nespokojnym okamzite vyhoveli a druhym uz viac ako rok nestihli ani odpisat. Plati staré zname: „rovni a rovnejsi“.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.