Konateľom proti svojej vôli

0 57

Miloš Svoboda stále nepozná meno svojho nástupcu vo funkcii konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Už pred niekoľkými mesiacmi síce primátorke Kataríne Henekovej oznámil, že mieni rezignovať na konateľský post, ale tá ho stále ponecháva vo funkcii. Výberové konanie totiž skončilo neúspechom po tom, čo jeho víťazka Veronika Rezáková novú funkciu odmietla a dala prednosť pôsobeniu na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom. Napriek tomu, že odvtedy uplynul už takmer mesiac, nové výberové konanie vyhlásené nebolo a Miloš Svoboda tak ostáva konateľom aj proti svojej vôli.

Nového konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. mali zvoliť poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva v pondelok 29. apríla 2019. Samotný Miloš Svoboda sa rokovaniam poslaneckého zboru vyhýba po tom, čo Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila Púchovskej kultúre pokutu vo výške 1659 eur za protizákonné vysielanie bez platnej licencie. On sám totiž poslancov svätosväte presviedčal, že firme žiadna finančná pokuta nehrozí. A tak Miloš Svoboda, aby nemusel odpovedať na nepríjemné otázky, preventívne odišiel z decembrového rokovania poslaneckého zboru a vôbec sa nezúčastnil ani jedného z troch tohtoročných zasadnutí mestského zastupiteľstva.

V marci vypísané výberové konanie bolo prvé v histórii spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. – Miloš Svoboda bol totiž do tejto funkcie schválený mestským zastupiteľstvom bez konkurzu. Prihlásili sa doň traja záujemcovia – dve ženy a jeden muž a medzi kvalifikačnými podmienkami na účasť v konkurze sa objavili aj také, ktoré doterajší konateľ ani zďaleka nespĺňal, ako napr. vysokoškolský diplom humanitného zamerania, pokročilé ovládanie anglického jazyka s porozumením, prax v oblasti médií či skúsenosti s moderovaním akcií.

Prednostka Mestského úradu v Púchove Iveta Brindzová, ktorá bola súčasťou päťčlennej výberovej komisie, informovala o výsledkoch konkurzu hneď na začiatku rokovania mestského zastupiteľstva, keďže vzhľadom na jeho neúspešnosť musel byť predmetný bod stiahnutý z programu.

Ako prvá v poradí skončila Veronika Rezáková, ktorá po tom, ako jej bol oznámený výsledok tohto výberového konania, nám oznámila, že túto funkciu neprijíma, nakoľko sa rozhodla prijať inú pracovnú pozíciu. Nakoľko uchádzači, ktorí skončili na druhom a treťom mieste, nespĺňali odborné, resp. kvalifikačné predpoklady, ktoré boli ustanovené v podmienkach výberového konania, toto výberové konanie sa javí ako neúspešné a preto nie je kandidát, ktorého by sme mohli mestskému zastupiteľstvu odporučiť na schválenie. Keďže chceme zachovať právnu kontinuitu vo funkcii konateľa, tak sa javí ako nie veľmi vhodné, aby bol odvolaný doterajší konateľ s tým, že bude stanovený ďalší postup pokiaľ ide o výber funkcie konateľa, čím sa budeme zaoberať v najbližších týždňoch,“ informovala poslancov Iveta Brindzová.

V ďalších dňoch už bola prednostka mestského úradu pri téme budúceho konateľa Púchovskej kultúry, s. r. o. na slovo podstatne skúpejšia. Márne sme sa od nej snažili získať odpoveď na otázku, ako je možné, že druhý a tretí účastník výberového konania boli na konkurz vôbec pozvaní, keď podľa nej nespĺňali kvalifikačné predpoklady. Overiť ich splnenie bolo pritom práve jej úlohou, keďže celý konkurz zastrešovala. Pýtali sme aj na zloženie výberovej komisie a predovšetkým na to, kedy bude vyhlásené nové výberové konanie. So žiadosťou o odpovede na tie isté otázky sme neuspeli ani u primátorky Kataríny Henekovej, ani u jej asistenta Mariána Ondričku.

V minulosti sa už stalo, že konatelia mestských obchodných spoločností boli zo svojej funkcie odvolaní aj bez toho, žeby poznali svojho nástupcu. Pre tieto prípady zaviedol bývalý primátor Rastislav Henek tzv. inštitút prokuristu, ktorý sa uplatnil pri odvolávaniach Kataríny Bradáčovej, Radoslava Vargu či Jána Krajčoviča. V prvých dvoch prípadoch firmy riadil Anton Školek, v prípade Podniku technických služieb mesta, s. r. o. to bol zhodou okolností Miloš Svoboda. Tomu však prokurista v Púchovskej kultúre, s. r. o. chýba.

A tak je Miloš Svoboda naďalej konateľom proti svojej vôli. A firmu vedie presne tak, ako sa mu to darilo v poslednom hospodárskom roku 2018, kedy skončila so stratou 71 tisíc eur. V správe o činnosti predloženej mestskému zastupiteľstvu Miloš Svoboda oznámil, že za prvé tri mesiace roku 2019 Púchovská kultúra, s. r. o. hospodári so stratou 8 509 eur. Aj preto si začiatkom apríla dohodol s primátorkou Katarínou Henekovou úpravu dotačnej zmluvy, na základe ktorej bola decembrová časť dotácie vo výške 39 tisíc eur vyplatená už v aprílovom termíne. A aký bude december bez dotácie? To už Miloša Svobodu netrápi, pretože dovtedy už bude mať ním (do)riadená firma určite nového konateľa.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.