Koncoročné vysvedčenie si v našom kraji prevezme viac ako 11 tisíc stredoškolákov

0 5

Na 39-tich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si v piatok 28. júna 2019 prevezme z rúk pedagógov hodnotenie svojej práce za školský rok 2018/2019 viac ako 11 500 žiakov denného štúdia.

Letné prázdniny sú pre každého školou povinného žiaka či študenta najobľúbenejšou časťou roka. Ešte pred tým, než sa školáci rozbehnú do sveta, na dovolenky, k starým rodičom či na brigády a festivaly, dostanú za svoju celoročnú študijnú prácu koncoročné hodnotenie.

Posledný júnový piatok si vysvedčenia prevezme viac ako 11 500 študentov župných stredných škôl. Veľmi ma teší, že na troch stredných školách budem môcť vysvedčenia odovzdať aj osobne, a to študentom Obchodnej akadémie v Trenčíne, Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne a Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne, prezradil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Koncoročné vysvedčenie si na šestnástich stredných odborných školách prevezme viac ako 4 500 študentov, ďalších približne 3 500 na desiatich gymnáziách. V rámci piatich stredných priemyselných škôl odovzdajú učitelia študentom takmer 1 400 vysvedčení, na troch obchodných akadémiách bude odovzdaných viac ako 850 vysvedčení, ďalších približne 500 na dvoch stredných zdravotníckych školách.

Svoje koncoročné hodnotenie si prevezme aj viac ako 370 žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, približne 160 žiakov Strednej športovej školy v Trenčíne a 220 študentov Strednej spojenej školy v Novákoch.

Svoje hodnotenie si za celoročné úsilie už v predstihu prevzalo aj viac ako 3 400 maturantov600 žiakov svoje stredné odborné vzdelanie ukončilo s výučným listom.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.