Kontrolórske kocúrkovo pokračuje, radnica zabudla zverejniť vyhlásenie voľby

0 43

Už o necelý týždeň by sme sa mali dozvedieť meno nového púchovského hlavného kontrolóra. Jeho voľba je naplánovaná na 25. október, v utorok 10. októbra vypršal termín na podávanie prihlášok. Pôjde už o druhú tohtoročnú voľbu hlavného kontrolóra, pričom tú prvú, ktorú nakoniec poslanci zrušili, sprevádzal chaos spôsobený právnickým kľučkovaním medzi zákonom o obecnom zriadení a Správnym súdnym poriadkom. Viacerí zainteresovaní označili proces voľby za Kocúrkovo v púchovskom podaní. To však evidentne pokračuje, keďže radnica sa ani pri novovyhlásenej voľbe kontrolóra nedokázala vyvarovať fatálnej chybe. Zodpovední úradníci totiž zabudli zverejniť podmienky vyhlásenej voľby na elektronickej úradnej tabuli mesta. Urobili tak až takmer mesiac po vyhlásení voľby.

Púchovskí poslanci pôvodnú voľbu hlavného kontrolóra zrušili na rokovaní mestského zastupiteľstva 7. septembra 2017. V ten istý deň rozhodli aj o vyhlásení novej voľby s mierne upravenými podmienkami. Tie mali byť bezodkladne – hneď na druhý deň po podpísaní príslušného uznesenia – zverejnené na úradnej tabuli mesta. Zákon o obecnom zriadení totiž v paragrafe 18a hovorí, že deň konania voľby hlavného kontrolóra vy- hlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred ňom konania voľby.

Voľbu hlavného kontrolóra má na mestskom úrade pod palcom vedúci právno-organizačného oddelenia Radoslav Machan a poslancom dal už viackrát najavo, že dôkladne pozná všetky jej detaily. Na zverejnenie voľby na webovom sídle mesta však zabudol.

Ak teda chceli na púchovskej radnici dodržať prijaté uznesenie o voľbe kontrolóra 25. októbra 2017, mali voľbu hlavného kontrolóra oznámiť verejnosti na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle do 15. septembra 2017. Lenže elektronická úradná tabuľa na internetovej stránke www.puchov.sk ohlásila termín volieb a aj podmienky pre uchádzačov až 3. októbra 2017, teda týždeň pred konečnou uzávierkou na podávanie prihlášok.

Informácia o voľnom mieste hlavného kontrolóra tak bola dovtedy známa len čitateľom Púchovských novín, ktoré o podmienkach voľby informovali 12. septembra 2017. Mimopúchovskej verejnosti tak zostala táto informácia zamlčaná.

Vedenie úradu sa samozrejme bude brániť tým, že podmienky voľby hlavného kontrolóra sú súčasťou uznesenia č. 99/2017, ktoré bolo uverejnené na mestskom webe. Lenže nie na elektronickej úradnej tabuli, kde sa zverejňujú všetky oznámenia mesta vrátane verejných vyhlášok a výberových konaní.

Ostatne, púchovská samospráva už jednu skúsenosť so zverejnením voľby hlavného kontrolóra na svojom webovom sídle tento rok mala – voľba vyhlásená 13. marca 2017 bola zverejnená ešte v ten deň. Pri jej repríze radnica čakala so zverejnením dlhých 26 dní. Aj to bude pravdepodobne dôvod, že o funkciu hlavného kontrolóra prejaví záujem podstatne menej kandidátov ako na jar.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.