Kraj sa snaží zachovať tradíciu sklárskej školy v regióne Považia

0 40

Jediná stredná odborná škola (SOŠ) so sklárskym zameraním na Slovensku čelí výraznému úbytku záujmu študentov o štúdium tohto remesla. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa ako zriaďovateľ SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach podujal nájsť riešenie, vďaka ktorému sa študenti aj naďalej budú môcť venovať štúdiu tohto remesla.

Stredná odborná škola sklárska ako jediná odborná škola so zameraním na sklársky priemysel na Slovensku čelí aktuálne nedostatku študentov. V polovici septembra 2018 má škola celkovo obsadené len 4 triedy, v ktorých sa v štyroch rôznych ročníkoch učí dovedna 54 žiakov, pričom v školskom roku 2014/2015 študovalo na sklárskej škole 105 žiakov. Ich počet tak za posledných päť rokov klesol približne o polovicu.

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá riešenie, ako sklársku školu s celoslovenskou pôsobnosťou zachrániť, nakoľko pri počte 54 žiakov je existencia školy nielen z hľadiska ekonomického, ale aj  z hľadiska zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu do budúcnosti neudržateľná a neefektívna,“ informovala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

TSK sa z tohto dôvodu rozhodol pripraviť memorandum o spolupráci, ktorého podpisom sa pätica zainteresovaných strán bude snažiť štúdium sklárskeho remesla v regióne naďalej rozvíjať. K aktérom memoranda by mala patriť Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne, Stredná odborná škola Púchov, spoločnosť RONA, a. s., Vetropack Nemšová, s. r. o., a TSK ako zriaďovateľ uvedených stredných škôl. Zainteresované strany podpisom dokumentu potvrdia svoj záujem naďalej prehlbovať kooperáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Hľadať možnosti riešenia pre záchranu jedinej školy so sklárskym zameraním na Slovensku je nutné predovšetkým v záujme zabezpečenia prípravy kvalifikovaných odborníkov pre sklársky priemysel do budúcnosti,povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Prvým krokom by mal byť podpis pripravovaného memoranda s prívlastkom „sklárske“. Celkovo sa však ako najoptimálnejšie riešenie javí zriadiť k 1. septembru 2019 Spojenú školu Ivana Krasku v Púchove s organizačnými zložkami SOŠ Púchov a SOŠ sklárska, a to v priestoroch súčasnej SOŠ Púchov, kde bude prebiehať teoretické vyučovanie. Tam je možné navyše zabezpečiť aj ubytovanie a stravovanie pre študentov.

Praktické vyučovanie organizačnej zložky SOŠ sklárska by malo zostať nezmenené. Trenčiansky samosprávny kraj je navyše pripravený pristúpiť k úprave spojov prímestskej autobusovej dopravy tak, aby študenti školy nemali problém vykonávať prax v Lednických Rovniach.

Model spojenia dvoch odborných škôl do spojenej školy v púchovskom okrese bol predrokovaný i s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré tento krok označilo ako najoptimálnejšie riešenie. Zastupiteľstvo TSK sa týmto návrhom bude zaoberať na svojom najbližšom rokovaní 26. novembra 2018, počas ktorého vezme na vedomie i navrhované znenie memoranda.

Foto zdroj: SOŠ sklárska Lednické Rovne

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.