Krajskú súťaž Euroškolák vyhrala ZŠ Mládežnícka

0 86

Dňa 14. októbra 2016 o 10:00h sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kongresovej sále uskutočnil už tretí ročník vedomostnej súťaže o EÚ s názvom Euroškolák 2016 pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja.

úťaže sa mohli zúčastniť žiaci 6. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií tej istej vekovej kategórie, ktorí reprezentovali školu v trojčlenných tímoch. Organizátorom súťaže bolo informačné centrum Europe Direct Trenčín a súťaž realizovalo v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi žiakmi. Nosnou témou boli základné znalosti z histórie, geografie a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Cieľom súťaže bolo zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny – študentov základných škôl o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaže v Trenčianskom kraji sa zúčastnilo 8 škôl. Školy si zložili trojčlenné družstvá. Súťaž bola trojkolová: 1. kolo, 2. kolo a finále.

Prvé kolo súťaže predstavoval písomný kvíz, kde boli otázky formou obrázkov, doplňovačiek a spájačiek určené pre každú súťažiacu školu (družstvo) z vybraných oblastí EÚ: geografia, dominanty EÚ, symboly EÚ, členské štáty EÚ a ich vlajky. Druhé kolo bolo súťažou postrehu, kde sa súťažným školám (družstvám) pustila video nahrávka s európskou tematikou. Po skončení videa dostali test s 10. otázkami, týkajúce sa výhradne pusteného videa. Tretie kolo súťaže bolo finále troch najlepších súťažiacich družstiev, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Tri finálové družstvá si najskôr zmerali sily v zručnosti skladaní puzzle s európskou tematikou. Druhá časť finále bola zameraná na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a boli z rôznych oblastí: geografia, osobnosti, dominanty a symboly členských krajín EÚ.

Výsledky vedomostnej súťaže Euroškolák 2016:

miesto Základná škola Mládežnícka, Púchov s celkovým počtom bodov 204. Súťažiaci: Viliam Kozánek, Samuel Bradáč, Peter Malina

miesto Gymnázium Partizánske s celkovým počtom 165. Súťažiaci: Ema Madziová, Jakub Fulka, Filip Martiška

miesto Gymnázium I. Bellu, Handlová s celkovým počtom 152. Súťažiaci: Jakub Kováčik, Timur Mikuško, Timea Briatková

Ďalšími zúčastnenými školami boli: ZŠ Hodžova Trenčín, ZŠ Dlhé Hony Trenčín, ZŠ Veľkomoravská Trenčín, ZŠ Václava Mitúcha Horné Srnie a ZŠ S. Štúra Lubina. Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za účasť a už sa tešíme na ďalší ročník tejto vedomostnej súťaže!

autor: Veronika Králiková, Europe Direct Trenčín

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.