Kvalitu vzdelávania na 9 župných stredných školách pomôžu zvýšiť špeciálni zamestnanci

0 5

Vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov z dielne Metodicko-pedagogického centra (MPC) Bratislava pribudne na školách pracovné miesto pre špeciálneho zamestnanca. Môže ísť o pedagogických asistentov, psychológov alebo špeciálnych pedagógov.    

Cieľom projektu je skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory pre individuálne začlenených študentov vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ide predovšetkým o posilnenie a podporu v oblasti personálneho zabezpečenia inklúzie, elimináciu predsudkov voči akýmkoľvek spôsobom hendikepovaným žiakom, a to zo strany rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov a napokon aj širšej verejnosti. Prijať nových odborných zamestnancov umožní uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MPC Bratislava, vybranými strednými školami a ich zriaďovateľmi.

Zapojená stredná škola v zmysle zmluvy vytvorí pracovné miesto na pridelený počet pedagogických asistentov, psychológov alebo špeciálnych pedagógov na dobu trvania projektu, t.j. na dobu určitú v rozsahu od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2022. Vytvorenie inkluzívneho tímu je dôležité najmä z dôvodu, že práve ľudský a zároveň profesionálny prístup významne podporia pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní a prinesú benefity najmä pre žiakov,“ uviedla Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK s tým, že MPC Bratislava bude počas obdobia trvania projektu v plnom rozsahu refundovať cenu práce prijatých zamestnancov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja budú do národného projektu zapojené:

  • Gymnázium Púchov,
  • Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou,
  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske,
  • Stredná odborná škola Nováky,
  • Stredná odborná škola Pruské,
  • Stredná odborná škola Handlová,
  • Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou,
  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom,
  • a Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín.
Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.