Lužný lesík vyrúbali zbytočne, umelý trávnik sa tu nevybuduje

6 52

Vlani koncom apríla zaskočil obyvateľov Púchova pohľad na sútok Váhu a Bielej vody. Na mieste lužného lesíka bola len planina s pozostatkami výrubu takmer všetkých stromov a kríkov. Pozemky Slovenského vodohospodárskeho podniku si prenajalo občianske združenie ART&SPORT, ktoré v spolupráci s akciovou spoločnosťou CENTRUM ŠPORTU chcelo vybudovať na triapolhektárovej ploche športový areál. Predovšetkým výrub zelene sa podľa očakávania stretol s negatívnymi reakciami verejnosti, výsledkom ktorých bola okrem iného aj petícia proti plánovanej výstavbe športového areálu a za uvedenie predmetnej lokality do pôvodného stavu. Dnes už je jasné, že športový areál tu vybudovaný nebude. Nájomná zmluva bola totiž predčasne ukončená.

Nájomná zmluva medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom a občianskym združením ART&SPORT bola podpísaná ešte v novembri 2016. Zmluva bola uzavretá na obdobie do roku 2030 a päťročnou opciou a nájomca za viac ako tri a pol hektára pozemku mal platiť ročne vodohospodárom 1560 eur.

Zmluva hovorila o zriadení športovísk, ako napr. tréningové viacúčelové ihrisko, volejbalové ihriská, vrhačský a skokanský priestor a tiež bežecká a in-line dráha. Oliver Drobný zo spoločnosti CENTRUM ŠPORTU, a. s. nám pred rokom v rozhovore potvrdil, že v prvej etape sa bude v inkriminovanom priestore budovať umelý futbalový trávnik a ďalšie športoviská prídu na rad neskôr.

Lužný lesík na sútoku Bielej vody a Váhu bol vyrúbaný zbytočne, z projektu výstavby umelého trávnika zišlo.

Myšlienka to nie je nová, už dlhší čas sme uvažovali o vybudovaní voľno-časového a športovo-oddychového priestoru na športovanie, ktorých v Púchove nie je dostatok. Centrum športu, a.s. dlhodobo spolupracuje s občianskym združením ART&SPORT a tento nový projekt zároveň pomôže rozšíriť ponuku športovísk, ktoré sú už k dispozícii v Športovom a tréningovom centre sTC,“ povedal nám vo vlaňajšom rozhovore Oliver Drobný.

Pýtali sme sa ho aj na to, či registruje negatívne pripomienky verejnosti k masívnemu výrubu drevín. „Registrujeme negatívne, ale aj pozitívne reakcie k odstráneniu drevín. Počas odstraňovania drevín sme našli viac čiernych skládok odpadu, plastové fľaše, injekčné striekačky, miesta, kde sa, pravdepodobne, schádzali neznáme osoby. Svoj súhlas vyjadril Slovenský vodohospodársky podnik ako majiteľ pozemku ako aj orgány miestnej samosprávy i štátnej správy. V pôvodnom zámere sme mali vybudovať športové aktivity aj na pravom brehu Bielej vody, avšak z dôvodu ochrany životného prostredia sme od toho upustili. Pevne verím, že pohľad na výsledok nášho snaženia bude pre šport, ako aj obyvateľov podstatne uspokojivejší ako pohľad na súčasný stav,“ skonštatoval pred rokom Oliver Drobný.

Lenže k žiadnemu snaženiu nedošlo a pohľad na súčasný stav je rovnaký ako pred rokom. Koncom apríla 2017 pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia uskutočnili šetrenie, na základe ktorého skonštatovali, že nájomca plochy nesplnil niektoré z podmienok určených rozhodnutím na výrub drevín. V tom čase sa začali v Púchove zbierať aj podpisy pod petičnú akciu, ktorú iniciovali bratia Jakub a Roman Cíbikovci.

Túto petíciu sme sa rozhodli podať, pretože nesúhlasíme s nakladaním s pozemkami, ktoré sú majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Predmetná lokalita má rozsiahly ekologický, rybársky, ale aj rekreačný význam. V nedávnej dobe bol na tomto území zistený výskyt zákonom chráneného a európsky významného druhu bobra európskeho, pričom výrub drevín spôsobil výrazné narušenie jeho biotopu. Myslíme si, že pri výstavbe ako aj následnom využívaní areálu by dochádzalo k nadmernému rušeniu tohto chráneného živočícha a zároveň by boli významne obmedzené jeho potravné, stavebné a teritoriálne zdroje,“ napísali autori v petícii, ktorú nasmerovali na Inšpekciu životného prostredia.

Upozornili, že rieka Váh je nadregionálnym biokoridorom v rámci Územného systému ekologickej stability a miesto sútoku Bielej vody s Váhom bolo vyhlásené za chránenú rybársku oblasť.

Práve bobor bol napokon dôvodom, pre ktorý sa občianske združenie ART&SPORT rozhodlo nájomnú zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom k 31. decembru 2017 ukončiť.

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy z dôvodu, že nájomca nebude realizovať svoj podnikateľský zámer, a to vybudovanie „Voľno–časového a športovo–oddychového priestoru – športoviská“, nakoľko sa v danej lokalite objavil zákonom chránený živočích bobor vodný,“ píše sa v dohode o ukončení zmluvy. Avizovaný umelý trávnik bol medzičasom vybudovaný v bývalej tenisovej hale, ktorá od konca decembra nesie názov STC Futbal Aréna. Nuž a priestor bývalého lužného lesíka čaká na „uvedenie do pôvodného stavu“.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 6
 1. Ja hovorí

  Zase nejaký prihluply eko aktivista! To že sa územie mohlo skrášliť a slúžiť každému športovcovi to už nikoho nezaujíma. Ak dotyčný je taký eko dúfam že býva v jaskyni, nepoužíva elektrinu a chodí peši!!! Len na svoju hlúposť poukázať. Každý sa sťažuje že mesto sa nerozvija ako za michalca ale toto bola šanca ako skrášliť okolie mesta a konečne riešiť územie aj mimo mesta.

  1. Karolína hovorí

   Ľudia, ktorí bojujú za lepší svet a okolie nie sú hlúpi. Hlúposť môžeme považovať za to, ak si myslíme, že výmenou trávy za umelú a čerstvý vzduch za klimatizáciu nám zabezpečí lepší osobný rozvoj a životný priestor, ktorého máme stále tak ,, málo“.

  2. Ela hovorí

   Prečo si myslíš, že eko aktivista bol hlúpy? V Púchove je na šport priestoru až až, stačí sa len poobzerať. Miesto medzi Váhom a Bielou vodou patrí k záplavovej zóne. Museli by tam naliať tony betónu, aby bol triapolhektárový pozemok spevnený a navýšený. Po ukončení nájomnej zmluvy by ho už nikto nedal do pôvodného stavu a to že, sa mesto nerozvíja to je fakt. Na rozvoj mesta je tu x iných možností.

 2. Michal hovorí

  Teraz opäť priestor zarastie náletovými drevinami a aktivisti budú spokojní s jeho (ne)využitím.

 3. DeKATTO hovorí

  Hlupak tu budes asi Ty. Tie sportoviska by boli Urcite ZADARMO!!! A urcite by sluzili VSETKYM sportovcom 😀 !!!
  Ano, dotycny byva v jaskyni (Puchov je momentalne riadna diera, ale mozeme ho kludne nazvat aj jaskynou), nepouziva elektrinu a chodi peso!!!
  Mimochodom Sportovci tu maju k dispozicii tolko sportovisk, ze az! My nesportovci, co sa chceme prechadzat pri vode a divat na stromy uz nemame nic! Aj na tu kocku uz musime chodit s pilou, lebo inak sa tam chodit neda!!!!

 4. Retro Komanč hovorí

  Svojho času vydala vláda metodické usmernenie. Síce k tvorbe pracovných miest, ale s problematikou protipovodňovej ochrany.
  METODICKÉ USMERNENIE k podpore tvorby pracovných miest v oblasti realizácie opatrení
  na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie na na základe §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  A v tomto usmernení sa píše:
  ,,Zníženie budúcich povodňových rizík a ostatných súvisiacich rizík na území katastrov jednotlivých obcí a povodí.
  Tieto ciele sa zabezpečia realizáciou nasledovných opatrení v území
  1. realizácia údržby siete vodných tokov a odvodňovacích kanálov: o kosenie, výrub drevín, čistenia korýt od nánosov a pod., podľa pokynov správcov tejto infraštruktúry o vyčistenie a odpratanie okolia vodných tokov od voľne uložených predmetov (vetvy po ťažbe dreva, skládky materiálu, divoká skládka odpadu a pod.) o úprava rizikových miest povrchového odtoku (nevhodné priepusty, lávky a pod.)“
  (zdroj: archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/att/24348_subor.pdf)
  Takže čo sa vlastne stalo? Niekto sa postaral o medzihrádzny priestor a dal ho do stavu aký má byť, ak si odmyslíme neodpratané konáre. Tak je všetko OK. Či nie?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.