Majiteľov drahších parkovacích kariet radnica odškodňovať nebude

0 54

Od 1. júna parkujeme v Púchove lacnejšie. Stalo sa tak na popud poslanca Lukáša Ranika, ktorý spoločne s primátorom Rastislavom Henekom pripravili návrh nielen na zniženie jednorazového hodinového parkovného o 50 percent, ale aj cien ročných, resp. polročných parkovacích kariet na polovicu.

O tom, že to bol jeden z takzvaných “hrhrnápadov” svedčí nielen to, že autori novely parkovacieho nariadenia zabudli zjednotiť dve parkovacie pásma, ktoré už pri jednotnej cene nemá čo oddeľovať. Nemyslelo sa ani na tých, ktorí si do 1. júna 2016 zakúpili parkovacie karty za tridsaťeurovú cenu a dnes sa cítia diskriminovaní.

Pokúsiť sa ich odškodniť – či už finančne alebo iným spôsobom – sa snažil na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Miroslav Kubičár, keď navrhol do rokovacieho programu zaradiť bod pod názvom “Spravodlivé zohľadnenie pomernej časti parkovného”. Už pri schvaľovaní programu bolo vidieť, že s presadením svojho nápadu v mestskom zastupiteľstve to nebude mať jednoduché.

Poslanci Daniel Lako a Pavel Melišík napríklad hlasovali proti tomu, aby sa o tom v poslaneckom pléne vôbec hovorilo, štvorica Roman Hvizdák, Irena Kováčiková, Lukáš Ranik a Peter Žiačik zvolila zdržanlivý postoj. Zvyšných dvanásť poslancov malo predsa len trochu viac citu pre demokraciu ako vyššie menovaní, a tak Miroslav Kubičár dostal priestor na prezentovanie svojho návrhu.

V súvislosti so znížením parkovného sa na mňa obrátilo viacero občanov s tým, že síce privítali zníženie parkovného, ale na druhej strane cítia určitú nespravodlivosť v tom, že platia i v ostatnom období predtým platnej karty to vyššie parkovné. Ak si napríklad niekto kúpil pred polrokom parkovaciu kartu, tak dodnes si vyčerpal 15 eur a od 1. júna čerpá ďalších 15 eur, ale len na polroka, kdežto kto si ju kúpil 1. júna, tak za rovnakých 15 eur získa celoročnú kartu. Mám pripravené uznesenie s tým, že vyzývam pána primátora toto prehodnotiť, či je s tým možné niečo urobiť a nájsť spôsob ako odškodniť alebo zrovnoprávniť občanov vo výbere parkovného,” vysvetlil svoj návrh Miroslav Kubičár a následne predložil uznesenie, na základ ktorého by mestské zastupiteľstvo poverilo primátora mesta zabezpečiť spravodlivé zohľadnenie alebo vyplatenie pomernej časti nespotrebovaného parkovného z ročných parkovacích kariet zakúpených za cenu 30 eur pred 1. júnom 2016 v termíne do 30. septembra 2016.

Aj keď Daniel Lako stisnutím červeného tlačidla pri schvaľovaní programu naznačil, že nechce, aby sa o tejto veci hovorilo, ako prvý sa prihlásil do diskusie: “Ty si bol viceprimátorom, keď ste schvaľovali to neľudské parkovné pre občanov Púchova. Dnes keby tu nebol primátor Henek a v spolupráci s poslancom Ranikom keby neboli vytvorili návrh na zlacnenie parkovného, dodnes by to parkovné bolo nezmenené. Tak nepočítaj si tu body, nehrajme sa tu na alibistov, skutočne tá zmena by tu nenastala, pokiaľ by tu bolo bývalé vedenie mesta. Ja som za to, aby sme vychádzali ľuďom v ústrety, čo sa týka financií ako takých, ale len ti poviem príklad. Dnes som natankoval za jedno euro a zajtra zlacnejú na 80 centov, kto mi doplatí rozdiel? Nikto. My sme počítali v rámci rozpočtu aj s týmto úkonom, kedy sme počítali, že zlacnieme parkovné na polovicu, je to výpadok, veľký výpadok v rámci príjmovej časti, ďalšie ústupky ja nedoporučujem, aby sme spravili, občanom to vykompenzujeme inými spôsobmi, ktoré budú podstatne vyššie pre nich a užitočnejšie ako len takýto alibistický krok, ktorý si tu predniesol.

O niečo menej emotívnejší bol vo svojom vystúpení Ján Riško, ktorý prejavil pochybnosť o tom, či sa vôbec nejaký “spravodlivý” systém dá vytvoriť: “Túto problematiku sme preberali na mestskej rade pri príprave tohto VZN a myslím, že aj na zastupiteľstve sa na túto tému bavilo. Pôvodný návrh bol posunúť účinnosť až od septembra, nakoniec sa to urobilo v kratšej dobe, aby občania boli informovaní. Spomínam si, že už pri tom prejednávaní vtedy bolo problematické akékoľvek vymýšľanie metodiky na vracanie peňazí alebo niečo podobného.

Miroslav Kubičár v úvodnej reakcii naznačil, že jeho návrh nehovorí o konkrétnom riešení, ale o jeho hľadaní: “Také niečo sa dá riešiť bežným prechodným ustanovením na konci VZN, ktoré by takéto prekleňovacie obdobie riešilo a viackrát sme tu mali vytvorené rôzne komisie a ja som ochotný spolupracovať na tom, ako by sa to veľmi elegantným spôsobom dalo spraviť, aby to nebolo hlavne administratívne a ani finančne tak veľmi náročné. Dá sa to určite vymyslieť, nie je to problém.

Poslankyňa Jarmila Andreánska podporila svojho kolegu v jeho snahe: “My sme sa už po zastupiteľstve bavili s pánom Kubičárom, že sme to brali asi len z jedného pohľadu, a to z pohľadu rozpočtu a nie z pohľadu ľudského a z pohľadu spravodlivosti voči tým, ktorí si naozaj zakúpili parkovaciu kartu dokonca v máji. Vyzývam kolegov, aby sme to podporili, ten technický problém vnímam ako výhovorku a všetko sa dá riešiť. Za pokus to stojí.

K slovu sa pochopiteľne dostal aj autor návrhu na zníženie parkovného Lukáš Ranik: “Podľa mňa je to populistické, lebo keď ste raz zvyšovali parkovné na 30 eur, vtedy ste na tých ľudí nemysleli, my sme práve teraz dobrým financovaním znížili parkovné na polovicu. Ja viem, že je to možno sčasti nespravodlivé, že určitých ľudí sa to týka, ktorí si zakúpili kartu v apríli, ale to dobehne a na budúci rok aj oni pocítia toto zľavnené parkovné. Ja to beriem ako vytĺkanie politického kapitálu a nie ako pomoc ľuďom. Mali ste predtým myslieť na ľudí, keď ste zavádzali 30-eurové parkovné a nie teraz.

Po ňom si slovo opäť zobral Miroslav Kubičár: “Ja by som nenavrhoval znižovanie z 30 eur na 15 eur, pretože si myslím, že ten kto má auto, má platiť 30 eur. Keď pán Lako povedal, že tankuje benzín za nejakú cenu, tak jednu nádrž si nenatankujete za cenu nášho parkovného poplatku, ktorý bol pôvodne 30 eur. Ja si myslím, že to nebolo také drahé a keď hovoríme o spravodlivosti či nespravodlivosti, tak sú ľudia, ktorí autá vôbec nemajú a tí sa nám určitým spôsobom skladajú na to, aby sme parkoviská stavali. Pretože my sme v poslednom období deklarovali, aj sa to reálne tak robilo, že za sumy, ktoré boli vybraté práve z parkovného, sa stavali ďalšie a ďalšie parkovné miesta, ktoré nám stále ešte chýbajú.

Lakovsko-ranikovská rétorika potom odznela v mestskom zastupiteľstve ešte raz, tentoraz z úst primátora Rastislava Heneka: “Ja to beriem ako čisto populistický názor, pretože za vlády Mariána Michalca by to parkovné išlo hore. My sme prví, ktorí väčšiu časť poplatkov sa pokúšame znížiť, priblížiť to ľuďom. Nedá sa to urobiť retrospektívne smerom dozadu, prebrali sme to na mestskej rade, na mestskom zastupiteľstve a verte tomu, že už teraz máme pripravený ďalší zásobník vecí, s ktorými budeme vychádzať ľuďom a kde možno i toto im bude kompenzované formou zase iných príspevkov a tak ďalej.”

Na záver diskusie prišiel príspevok poslanca Milana Trníka a je len škoda, že sa jeho kolegovia ním vážnejšie nezaoberali. “Možno by sme mali túto vec trochu odpolitizovať a ak máme pomôcť týmto ľuďom, tak nechoďme na to cez peniaze, môžeme sa rozhodnúť napríklad preto, že o nejakú alikvótnu časť sa predĺži platnosť tej drahšej karty a budú ľudia spokojní a nebude v tom žiadna politika,” skonštatoval Milan Trník a trafil klinec po hlavičke.

Práve predĺženie platnosti ročných parkovacích kariet pre tých, ktorí si ich kúpili v období pred ich zlacnením, by bolo elegantným a najmenej finančne i administratívne náročným riešením. Nie je to pritom žiaden zložitý matematický vzorec, poradiť by si s touto slovnou úlohou dokázali aj žiaci základnej školy.

Ak si niekto kúpil kartu napríklad 1. apríla 2016, vyčerpal si z nej dva mesiace “drahšieho” parkovania a práve o tieto dva mesiace by mu mohla byť predĺžená platnosť parkovacej karty pri najbližšej kúpe. 1. apríla 2017 by si teda dotyčný majiteľ auta kúpil za 15 eur kartu, ktorá mu bude platiť až do 1. júna 2018. V tejto súvislosti treba ešte pripomenúť, že radnica disponuje podrobným prehľadom kupcov parkovacích kariet aj s evidenčnými číslami a termínom platnosti.

Vôľa v poslaneckom pléne sa však nenašla. Za návrh Miroslava Kubičára hlasovali okrem neho Jarmila Andreánska, Hedviga Šulcová a Milan Trník, proti bola sedmička poslancov, menovite Viliam Bršiak, Miroslav Bučko, Ivan Kubiš, Daniel Lako, Pavel Melišík, Lukáš Ranik a Peter Žiačik, zvyšní poslanci sa hlasovania zdržali.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.