Mesto plánuje zakúpiť merače, požiadalo ministerstvo o dotáciu

0 8

V auguste vydalo Ministerstvo vnútra SR výzvu Prezídia Policajného zboru na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Dotácie majú poslúžiť žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie.

Základným cieľom dotačného projektu, na ktorý ministerstvo vyčlenilo 141 tisíc eur, je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky.

Ministerstvo plánuje dotáciou podporiť napríklad nasvietenie existujúcich priechodov pre chodcov, prípadne ich optické zvýraznenie dopravnými gombíkmi, osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel či nákup mobilných detských dopravných ihrísk.

O dotáciu z grantovej výzvy Ministerstva vnútra SR sa usiluje aj Mesto Púchov a v predpísanej lehote do 22. septembra 2016 predložilo projekt “Zníženie dopravnej nehodovosti na území mesta Púchov – nákup a montáž meračov rýchlosti“. Celková hodnota projektu je 17 950 eur, pričom povinnú spoluúčasť vo výške piatich percent odobrili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.

Mesto plánuje zakúpiť a nainštalovať päť meračov rýchlosti, ktoré budú umiestnené na rizikových miestnych komunikáciach na uliciach Okružná, Janka Kráľa, Štefánikova, Spojová a Novonosická. Sú to miestne komunikácie s vysokou intenzitou premávky, kde je už dlhodobo zaznamenávaná zvýšená nehodovosť a často dochádza ku kolíznym situáciám ako aj k nerešpektovaniu dopravného značenia. Preventívne merače rýchlosti vybavené štatistickým modulom budú poskytovať informácie aj o dopravnej zaťaženosti na uvedených úsekoch, údaje potrebné pre aktualizáciu koncepcie dopravy v meste, pre mestskú políciu a pre príslušné oddelenie PZ SR,” uvádza sa v dôvodovej správe k projektu.

Z piatich vybraných lokalít sa javí najakútnejšie inštalácia merača rýchlosti na Ulici Janka Kráľa. Tu síce bola takto pred rokom znížená maximálna povolená rýchlosť na 30 km/hod., ale dodržiava ju len hŕstka vodičov a viacerí ju prekračujú aj dvojnásobne.

Naopak zbytočný sa zdá byť merač rýchlosti na Štefánikovej ulici, ktorá je síce frekventovanou ulicou, ale už samotná vysoká intenzita premávky plní spomaľovaciu funkciu, nehovoriac o rozpadávajúcej sa dlažbe pred budovou mestského divadla, ktorá nedovoľuje jazdiť príliš rýchlo. Zvážiť sa skôr mohlo Námestie slobody alebo Gorazdova ulica.

Preventívne merače rýchlosti nie sú na cestách nášho okresu žiadnou neznámou, už niekoľko rokov plnia preventívnu funkciu v Beluši, nedávno ich inštalovali v Dolných Kočkovciach a Lednických Rovniach. Vedenie mesta zatiaľ neoznámilo, či bude projekt realizovaný aj v prípade, že sa naň nepodarí získať dotáciu z ministerstva vnútra. Ako sme už spomenuli, ministerstvo má pre celé Slovensko vyčlenených 141 tisíc eur, pričom najvyššia maximálna výška dotácie je 24 tisíc eur a minimálna suma dotácie je 3 tisíc eur. Zoznam úspešných žiadateľov by mal byť známy už v najbližších týždňoch.

Vlani sa Mesto Púchov tiež pokúšalo získať grant z ministerstva vnútra s podobným projektom, keď plánovalo osadiť svetelné “retardéry” na Okružnej, Novonosickej a Slovanskej ulici. Jeho žiadosť sa však ocitla medzi tromi desiatkami neschválených projektov.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.