Mesto Púchov prehralo spor s bratislavským Eurobuildingom

3 23

Takmer osem rokov trvajúci spor medzi Mestom Púchov a bratislavskou spoločnosťou EURO-BUILDING, a. s. už pozná svoj rezultát. Stavebná spoločnosť by mala na základe rozsudku inkasovať od mesta čiastku 59 tisíc eur za vykonané práce na stavbe mestského divadla, hoci žalobou sa usilovala o sumu viac ako 328 tisíc eur. Ako víťaz sa však tvári aj právny zástupca Mesta Púchov Anton Školek, ktorý rozsudok považuje za veľmi dobrý výsledok napriek tomu, že pôvodne Mesto Púchov spor vyhralo a až po zrušení rozsudku Krajským súdom v Trenčíne došlo na ďalších pojednávaniach k zvratu v prospech bratislavských stavbárov.

Za takmer osem rokov sa v spore EURO-BUILDING, vs. Mesto Púchov uskutočnilo viac ako pätnásť pojednávaní. Spor v roku 2010 iniciovala bratislavská stavebná spoločnosť, ktorá sa rok predtým ako víťaz výberového konania pustila do výstavby nového mestského divadla. V septembri 2009 však na základe podnetu majiteľa budovy starého Domu kultúry Miroslava Dokupila Krajský stavebný úrad v Trenčíne pôvodné stavebné povolenie zrušil a spoločnosť EURO-BUILDING, a. s. zastavila výstavbu z obavy, že jej od štátnych orgánov bude udelená pokuta, že stavia bez platného stavebného povolenia.

Krátko nato firma demontovala na stavenisku ťažkú techniku a vypratala stavenisko. Aby na rozostavanej stavbe nevznikli s blížiacou sa zimou škody, stavebný úrad na základe vykonaného stavebného dohľadu vydal rozhodnutie o výkone prác na zamedzenie škôd, ktoré však firma EURO-BUILDING, a. s. nevykonala. Výsledkom bolo predčasné ukončenie zmluvy a hľadanie nového dodávateľa zo strany Mesta Púchov. EURO-BUILDING, a. s. sa síce na stavbu vrátil, ale už len ako člen dodávateľskej skupiny, ktorej lídrom bola akciová spoločnosť OHL Pozemné stavby. Tej sa v roku 2013 podarilo stavbu nového mestského divadla v Púchove dokončiť.

To už však tri roky trvali súdne ťahanice stavbárov z Bratislavy s Mestom Púchov o práce, ktoré údajne mali byť na stavbe v roku 2009 vykonané, ale neboli zaplatené. EURO-BUILDING, a. s. ich ohodnotil na sumu 328 tisíc eur a požadoval od Mesta Púchov aj úroky z omeškania.

Púchovskú samosprávu v tomto spore pred sudcom Okresného súdu v Považskej Bystrici najprv zastupoval Pavel Loduha a podarilo sa mu uspieť – okresný súd žalobu firmy EURO-BUILDING, a. s. zamietol. Tá sa však odvolala a Krajský súd v Trenčíne po niekoľkých mesiacoch čakania rozsudok zrušil a vec vrátil späť prvostupňovému orgánu. Po tom, čo Mesto Púchov zmenilo v roku 2015 právneho zástupcu a Pavla Loduhu nahradil Anton Školek, sa spor začal vyvíjať v prospech bratislavskej spoločnosti.

Bytčiansky advokát Anton Školek vedel, že pri hodnote sporu cez 320 tisíc eur sa tarifná odmena pre neho pohybuje na úrovni 1083 eur za každý jeden úkon, a tak sa snažil urobiť tých úkonov čo najviac. Za rokovanie s protistranou 18. februára 2016 si napríklad nechal vyplatiť až 2 167 eur, keďže údajne trvalo viac ako dve hodiny. Zaplatiť si nechal aj za účasť na septembrovom rokovaní so znaleckou spoločnosťou CENEKON v Bratislave a aby toho nebolo malo, zinkasoval nielen cestovné náhrady za cestu medzi Bytčou a Bratislavou, ale „skasíroval“ mestský rozpočet aj za stratu času v dĺžke tri a pol hodiny.

Viac ako štyri tisíc eur zaplatilo Mesto Púchov svojmu advokátovi len za to, aby sa dohodol s protistranou na ustanovení nového znalca, ktorý vypracuje nový znalecký posudok. Ten už čiastočne hovoril v prospech žalobcu a Okresný súd v Považskej Bystrici na svojom pojednávaní 22. januára 2018 rozhodol, že Mesto Púchov musí uhradiť čiastku 59 tisíc eur a k tomu aj úrok z omeškania. Anton Školek ho predbežne vypočítal na 12 tisíc eur a o celej veci informoval mestské zastupiteľstvo štyri dni po vynesení rozsudku. Dohodol sa na tom s predsedom ekonomickej komisie Danielom Lakom, ktorý ho „čírou náhodou“ vyzval na referenciu o pokračujúcom súdnom spore.

S výsledkom sporu bol Anton Školek spokojný: „Osobne to považujem za veľmi dobrý výsledok, lebo z tých listín, ktoré mal žalobca, ale aj ja ako právny zástupca k dispozícii, bolo veľmi ťažko vyťažiť viac.

Anton Školek výsledok sporu pre Mesto Púchov považuje za úspešný aj preto, lebo EURO-BUILDING, a. s. zinkasuje len pätinu požadovanej čiastky a mestu musí zaplatiť 64 percent trov konania a trov právneho zastúpenia, ktoré Mesto Púchov v minulosti, ale aj teraz s týmto pojednávaním malo. Časť z týchto peňazí má však už Anton Školek dávno na účte, keďže v roku 2016 aj v roku 2017 si nechal z mestskej pokladnice vyplatiť zálohové platby v celkovej výške viac ako 10 tisíc eur.

Anton Školek pred poslancami nadniesol aj tému možných sankcií zo strany Mesta Púchov voči a. s. EURO-BUILDING. „V čase, keď sa zmluva o dielo podpisovala, bolo v zmluve uvedené, že v prípade omeškania s dodávkou nejakých stavebných prác, má Mesto Púchov nárok na zmluvnú pokutu zhruba 1 660 eur za jeden deň omeškania. Mesto Púchov odstúpilo od zmluvy z titulu omeškania, kde omeškanie predstavovalo spolu 89 dní. Keď si spočítate 89 dní krát 1 660 eur, je to 147 700 eur. Znamená to toľko, že pokiaľ by Mesto Púchov, ak sa už rozhodlo od zmluvy odstúpiť, bolo túto zmluvnú pokutu uplatňovalo, tak dnes by sa nestalo to, že my máme platiť firme EURO-BUILDING. Naopak EURO-BUILDING by ešte mal doplatiť nám. Bohužiaľ, v čase, keď ja som vstúpil do tohto konania, právny nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty už bol premlčaný a nebolo možné v tejto veci nič urobiť,“ skonštatoval pred poslancami Anton Školek.

Ako sme si už pri Antonovi Školekovi na rokovaniach mestského zastupiteľstva zvykli, opäť poslancov a tým aj celú púchovskú verejnosť zavádzal. Mohol si to dovoliť, pretože nik s prítomných samozrejme nemal poruke pôvodnú zmluvu o dielo medzi Mestom Púchov a spoločnosťou EURO-BUILDING, a. s., aby si Školekove slová mohol overiť.

Pohľad do zmluvy medzi Mestom Púchov a firmou EURO-BUILDING dokazuje, že mestský právnik Anton Školek v súvislosti s možnými sankciami, ktoré Mesto Púchov voči dodávateľovi neuplatňovalo, nehovoril pravdu. Z jeho strany je to bežný postup.

Zmluva v článku 6 jasne definuje majetkové sankcie a ani jeden z troch odstavcov nehovorí o zmluvnej pokute 1660 eur v prípade omeškania s dodávkou nejakých stavebných prác. Sankcie zo strany Mesta Púchov mohli byť uplatňované len v prípade, že by dodávateľ meškal s odovzdaním celého diela, prípadne by v dohodnutom termíne neodstránil vady a nedorobky. V prvom prípade by platil pokutu 3 320 eur za deň omeškania a v druhom prípade pokutu 1 660 eur za deň omeškania.

Anton Školek si však neláme hlavu ani nad tým, či 70-tisícová prehra na Okresnom súde v Považskej Bystrici nezaťaží v tomto roku mestský rozpočet. Podľa jeho slov to aktuálne správcov mestskej kasy nemusí trápiť, pretože spoločnosť EURO-BUILDING, a. s. sa voči rozsudku odvolá a vecou sa opäť bude zaoberať Krajský súd v Trenčíne. Tým Anton Školek len potvrdil, že rozsudok nie je právoplatný. Potom ale zostáva otázkou, prečo o tom mestské zastupiteľstvo tak vehementne informoval.

Rado Varga

Diskusia: 3
  1. karol hovorí

    Tu je vidieť kvalita Školeka, okrem sumy ktorú musí Mesto Púchov zaplatiť, ďalšia suma pôjde na pomastenie vrecka neprekonateľného a obľúbeného právnika v Púchove.To sa ešte dozvieme o ďalších sporoch, ktoré Mesto Púchov prehralo, ale doposiaľ to nikto nezverejnil. Tam sú tiež pekne pálky.

  2. DeKATTO hovorí

    Skolek sam za seba vyhral, nemalu ciastku! Urcite je to najlepsi pravnik pod slnkom! Ved uz uspesne natahuje niekolko sporov a pekne cuca mestsky rozpocet! Presne toto Puchov potrebuje!

  3. Ja hovorí

    Peňazí dosť, prispejme advokátom na dovolenku!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.