Na Gymnáziu v Púchove majú vynovené laboratóriá

1 25

Tri nové prírodovedné laboratóriá slávnostne odovzdal študentom Gymnázia v Púchove trenčiansky župan Jaroslav Baška. Modernizácia sa týkala stavebných prác, výmeny dlažby, nákupu nového nábytku a laboratórneho vybavenia.

Posledný marcový týždeň začali študenti a pedagogický zbor na Gymnáziu v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) slávnostne. Riaditeľ školy Miroslav Kubičár privítal na pôde školy predsedu TSK Jaroslava Bašku, poslanca Zastupiteľstva TSK Milana Panáčka a vedúcu Oddelenia školstva, mládeže a športu na Úrade TSK Evu Žernovičovú.

Spoločným cieľom ich návštevy bolo odovzdať žiakom nové priestory určené na výučbu fyzicky, chémie a biológie. Stavebné úpravy, výmena dlažby a nákup nového nábytku stáli 40 000 eur, nákup laboratórneho náradia 15 000 eur.V posledných rokoch stúpa na škole záujem o technické odbory, ale aj o medicínu, ktorá spája chémiu s biológiou. Každý experiment, ktorý si môže študent vyskúšať vlastnými rukami, vidieť ho, prípadne meniť jeho parametre, je prínosom. Pre pochopenie prírodných javov je to pre študenta lepšie, ako keby si to prečítal z učebnice, uviedol na margo nových laboratórií riaditeľ školy Miroslav Kubičár.

Modernizáciou prírodovedných laboratórií sa TSK snaží dosiahnuť skvalitnenie vzdelávacieho procesu študentov vybraných gymnázií. V prvej etape kraj zo svojho rozpočtu zainvestoval do nových laboratórií takmer 400 tisíc eur. Prírodovedné laboratóriá na tejto škole boli naozaj v zlom stave. Za tie roky sa samozrejme zmenili aj vyučovacie postupy vo fyzike, chémii či biológii. Som veľmi rád, že laboratóriá sa zrekonštruovali a doplnili modernými novými vyučovacími prostriedkami. Rád by som pochválil pedagógov a žiakov gymnázia, že sa venujú aj mimoškolským aktivitám, ako projektu Zelená škola alebo Modrá škola, kde žiaci zachytávajú dažďovú vodu a využívajú ju v škole, povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška, pod ktorého vedením sa na TSK v roku 2015 rozbehol environmentálny projekt Zelená župa.

Investície Trenčianskeho samosprávneho kraja do Gymnázia v Púchove, ktoré bude v budúcom roku oslavovať 70. výročie založenia školy, budú pokračovať aj v tomto roku. Naplánovaná je rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E.

autor: mp
Zdroj TSK
1 komentár
  1. Peter hovorí

    Radosť pozerať na také šikovné študentky…:)
    Čudujem sa tomu nášmu primátorovi že ma po svojom boku pufiru!!!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.