Na mestskom úrade pribúdajú ďalšie nové fleky

0 110

Aj keď Mestský úrad v Púchove v roku 2018 pôvodne neplánoval zvyšovať počet zamestnancov, primátor Rastislav Henek posledný rok svojho volebného obdobia poňal po svojom a rozhodol sa, že na radnici zriadi nové fleky. Aj keď mestský úrad dlhodobo využíva služby právnika Antona Školeka a štedro ho za ne odmeňuje dvojtisícovým mesačným paušálom, na právno-organizačnom oddelení bola zriadená funkcia právnika, ktorú obsadil Juraj Škripec. K 1. aprílu 2018 pribudnú na základe rozhodnutia Rastislava Heneka aj ďalšie dve pracovné miesta – referent útvaru kontroly a referent fakturácie.

Zmeny v organizačnom poriadku mestského úradu sú podľa zákona o obecnom zriadení plne v kompetencii primátora a Rastislav Henek to aj hojne využíva, veď za tri roky svojho pôsobenia vo funkcii vydal už dovedna jedenásť rozhodnutí o zmenách organizačného poriadku na Mestskom úrade v Púchove. Zákon o obecnom zriadení ho však zaväzuje aj k tomu, aby o zmene organizačného poriadku informoval mestské zastupiteľstvo, čo však nie vždy robí.

Rastislav Henek počas svojho trojročného pôsobenia na úrade urobil už jedenásť zmien organizačného poriadku. Nie so všetkými však zoznámil mestské zastupiteľstvo, aj keď mu to zákon vyslovene prikazuje.

Príkladom je zriadenie funkcie právnika, s čím sa poslaneckému zboru zatiaľ nepochválil, hoci mal na to už dve možnosti – na januárovom, resp. februárovom mestskom zastupiteľstve. Tretiu príležitosť bude mať v stredu, kedy poslanci zasadajú znova, hoci pôvodne sa mali stretnúť až v apríli.

Poslanci prakticky nemajú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia primátora o organizačných zmenách na mestskom úrade. Svojho času sa napríklad len prizerali, ako Rastislav Henek šmahom ruky zrušil celé „vnútorné oddelenie“ a nahradil ho „právno-organizačným oddelením“ s identickými kompetenciami a takmer všetkými dovtedajšími pracovnými miestami.

Výnimkou bola pozícia šoféra, na čo pred tromi rokmi doplatil Jozef Pavlech a musel sa porúčať z úradu, keďže sa pre neho nenašla práca. Rozhodnutie Rastislava Heneka o zrušení starého a vytvorení nového oddelenia však bolo namierené predovšetkým proti Edite Kucejovej, ktorá tak prišla o pozíciu vedúcej oddelenia a následne aj o zamestnanie. Aktuálne na okresnom súde prebieha súdne pojednávanie o neplatnosť jej výpovede.

Radoslav Machan ako vedúci právno-organizačného oddelenia údajne pre vlastné štúdium pracovné povinnosti nestíha, a tak na jeho oddelení vytvorili pozíciu právnika.

Predsa len však existuje legislatíva, cez ktorú môžu poslanci ovplyvňovať počet zamestnancov, a tou je rozpočet mesta. V ňom sa totiž schvaľujú nielen finančné čiastky na konkrétnu vec, ale aj tzv. ukazovatele hodnotenia. V tohtoročnom rozpočte je napríklad schválená čiastka 1,5 mil. eur na zabezpečenia fungovania mestského úradu a zároveň plánovaný počet 55 zamestnancov, ktorý by sa oproti minulému roku nemal meniť. Všetko je však inak.

Už počas svojej práceneschopnosti Rastislav Henek musel odobrovať jeden z najvážnejších pohybov na radnici. Pod poslaneckým tlakom sa totiž rozhodla rezignovať na pozíciu prednostky mestského úradu Eva Kvocerová. Urobila tak však až po tom, čo jej bolo garantované ďalšie pôsobenie na mestskom úrade. Zastupujúci primátor Roman Hvizdák podpísal zmenu organizačného poriadku o vytvorení pracovného miesta: poradca primátora a odborný pracovník majetkoprávnej agendy.

Ako sme už v úvode spomenuli, aj napriek tomu, že mestský úrad sa v tomto roku podľa schváleného rozpočtu nemal zamestnanecky rozširovať, pribudli v organizačnej štruktúre tri nové miesta. Od 1. februára je na právno-organizačnom oddelení, ktoré vedie Radoslav Machan, vytvorená pozícia právnika. Tá bola obsadená bez výberového konania a primátor Rastislav Henek nepovažoval za potrebné v rámci transparentnosti aspoň zverejniť formálny inzerát pre prípadných záujemcov o za- mestnanie. Na pozíciu práv- nika bol prijatý Juraj Škripec, ktorý zhodou okolností býva v bezprostrednom susedstve predsedu ekonomickej komisie Daniela Laka.

Najbizarnejšiu zmenu organizačného poriadku na mestskom úrade urobil púchovský primátor v roku 2016. Najprv začiatkom februára zrušil pozíciu asistenta primátora (Peter Panvica) s tým, že ho nepotrebuje. O štyri mesiace neskôr opäť pozíciu asistenta vytvoril a prijal na toto miesto Mariána Ondričku (na snímke spoločne so svojím chlebodarcom).

K 1. aprílu 2018 bola ohlásená ďalšia organizačná zmena na mestskom úrade – na ekonomickom oddelení bude vytvorená pozícia „referent fakturácie“ a zriaďuje sa aj Útvar hlavného kontrolóra a na ňom pracovné miesto „odborný referent kontroly“. Zriadením útvaru hlavného kontrolóra sa primátor Rastislav Henek „vyhrážal“ v polovici minulého roka, keď mu pri prerušenej voľbe hlavného kontrolóra bolo vyčítané, že v meste nie je zabezpečená žiadna kontrola, ktorá je povinná zo zákona.

Z prísľubu však zišlo a k ohlásenému vytvoreniu útvaru hlavného kontrolóra dochádza až teraz, keď je stolička hlavného kontrolóra už päť mesiacov obsadená Martou Kaveckou.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.