Na rekonštrukciu ZŠ Gorazdova sa podarilo nájsť dodávateľa

0 122

Nedávno sme vás informovali o tom, že najväčšia investičná akcia púchovskej samosprávy v tomto roku sa ocitla v ohrození. O rekonštrukciu Základnej školy Gorazdova totiž vo verejnom obstarávaní žiadna zo stavebných firiem neprejavila záujem. Predmetom zákazky pritom bolo komplexné zateplenie celého objektu budovy základnej školy vrátane telocvične a s tým súvisiaca výmena okien, dverí a presklených stien a odhadovaná výška zákazky bola stanovená na 586 130,18 eur, čo pri pripočítaní dane z pridanej hodnoty dosiahlo úroveň viac ako 703 tisíc eur. Členov výberovej komisie čakalo 9. mája 2017 – v deň otvárania obálok – nemilé prekvapenie – do uzávierky žiadna cenová ponuka neprišla.

Mestu Púchov ako verejnému obstarávateľovi tak nezostávalo nič iné, ako okamžite vydať oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky. Marcela Turčanová z firmy APUEN AKADÉMIA, s. r. o. poverená realizáciou verejného obstarávania, zároveň informovala o ďalšom postupe: „Na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ použije postup priameho rokovacieho konania podľa § 81. Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie všetkých jemu známych záujemcov z predchádzajúceho postupu a subjekty, o ktorých má vedomosť, že sa realizáciou takéhoto predmetu a rozsahu zaoberajú. Verejný obstarávateľ prijme všetky opatrenia, aby sa podmienky zadania a plnenia podstatne nezmenili.

Púchovská radnica sa ocitla v časovej tiesni. V čase, keď už mal primátor Rastislav Henek podpisovať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom, museli mestskí úradníci rokovať so stavebnými firmami, či by boli ochotní celú investíciu zrealizovať. Oslovené boli nakoniec tri firmy a svoje ponuky predložili dve z nich, pričom obe minulý rok už realizovali mestské zákazky. Firma MiPe Invest, s. r. o. z Varína zatepľovala hlavnú budovu ZŠ J. A. Komenského a firma Hollstav, s. r. o. z Kysuckého Nového Mesta zasa pár týždňov predtým realizovala prestavbu bývalých školských dielní na materskú školu.

Predložené ponuky sa výrazne líšili – Hollstav, s. r. o. bol ochotný vykonať práce za 702 000 eur a MiPe Invest, s. r. o. za 662 400 eur. Nasledovala však elektronická aukcia a v nej rozhodla najmenšia možná suma – jeden cent. Spoločnosť Hollstav, s. r. o. ponúkla cenu 600 000 eur, ale jej súper sumu 599 999,99 eur a zákazku tak získala firma MiPe Invest, s. r. o..

Na stav verejného obstarávania pre rekonštrukciu ZŠ Gorazdova sa na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva opýtal aj poslanec Peter Bílik, keďže je učiteľom tejto školy. Daniela Šicová z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu mu odpovedala, že stále prebieha proces verejného obstarávania. „Kým nebude proces verejného obstarávania ukončený, nedá sa povedať viac, hneď, keď to bude možné, dostanete informáciu v predstihu a nebudete musieť čakať na ďalšie mestské zastupiteľstvo.“

Opatrnosť v informovaní zo strany mestského úradu pravdepodobne súvisí s tým, že v čase konania mestského zastupiteľstva ešte bežala odvolacia lehota voči oznámenému výsledku verejného obstarávania. Už v priebehu prvej polovice júla by teda malo byť jasné, či dôjde k podpisu zmluvy s firmou MiPe Invest, s. r. o.. Tá medzičasom bola úspešná pri verejnej súťaži na výmenu okien telocvične a budovy školského klubu ZŠ J. A. Komenského.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.