Na Rožáku sa rysuje ďalšia zmena majiteľa

0 147

Nový Rožák či Púchovská brána, ale aj betónová ozruta či špata Púchova. Pomenovaní šesťpodlažnej rozostavanej budovy na nároží Trenčianskej a Hollého ulice sa za desať rokov nazbieralo mnoho. S výstavbou administratívnej budovy, ktorá sa mala stať modernou dominantou Púchova, sa začalo pred desiatimi rokmi. Za toto obdobie vystriedala viacero vlastníkov, aj investorov, ale aj po desiatich rokoch tu stojí len hrubá stavba.

Aký-taký stavebný ruch tu n posledy vládol koncom roka 2015, kedy žeriav vytiahol na jednotlivé podlažia murovací materiál a následne bol s veľkou slávou demontovaný. Vlastníkom stavby sa medzičasom stala bratislavská firma Figaru, s. r. o..

Všetko nasvedčuje tomu, že k svojím desiatym narodeninám dostane „Nový Rožák“ darček v podobe nového investora. Žiadosť o prenájom pozemku pod stavbou si podala bytčianska spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o.. a zaoberať sa ňou bude mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v pondelok 29. apríla.

Pozemok pod rozostavanou stavbou má výmeru 403 m2 a má hodnotu niečo viac ako 55 tisíc eur. Aspoň tak si ho cenilo Mesto Púchov naposledy pred dva a pol rokmi, keď pripravovalo predĺženie nájmu a prípadný neskorší predaj vtedajšiemu investorovi – spoločnosti DEVELOPER CONSTULTING, s. r. o.. Z predĺženia nájomnej zmluvy však nakoniec zišlo – na rokovaní mestského zastupiteľstva v decembri 2016 sa väčšina poslancov postavila proti predĺženiu.

Mestská rada bola naklonená predĺžiť nájomnú zmluvu o jeden rok, ale poslanecký klub „Spolu pre Púchov“ ústami svojho predsedu Lukáša Ranika jasne oznámil, že sa nič predlžovať nebude. „Ľudí to štve už osem rokov, mali dostatok času na dostavbu, veď nestavali mrakodrap s 25 poschodiami. Na poslaneckom klube sme o tom dlho debatili a zhodli sme sa jednoznačne: nepredĺžiť.

Ďalší z poslancov Pavel Melišík si bol istý, že nepredĺžením nájmu sa bude investor nútený rozhýbať: „Stavbu udržujeme v stave hybernácie už osem rokov a toto je ďalší pokus predĺžiť pokoj investorovi. Keď neschválime nájom, investor sa musí prebudiť. Nájom môžeme schváliť kedykoľvek, o tri-štyri mesiace, ak predloží reálne návrhy, ako stavbu dokončiť. My ho potrebujeme dostať z tej hybernácie.

Stavební robotníci boli na rozostavanej stavbe naposledy k videniu koncom roka 2015.

Stojaté vody okolo stavby sa naozaj rozhýbali, ale len na papieri. Na mestský úrad prišla informácia o prevode vlastníckych práv k rozostavanej stavbe a postúpení vlastníckych práv stavebníka na bratislavskú spoločnosť Figaru, s. r. o.. Novým investorom sa stala spoločnosť All Inclusive Development, ktorá zmenila aj celý koncept dostavby a administratívne priestory mali predstavovať len jednu šestinu celej budovy, zvyšné štyri podlažia mali predstavovať byty.

Investor zmenil názov projektu na „Púchovská brána“ a prostredníctvom reklamného pútača, ktorý je ešte aj dnes zavesený na priečelí stavby, avizoval dostavbu objektu v auguste 2018. Žiadosť o prenájom pozemku nový investor predložil na júnové rokovanie mestského zastupiteľstva. Z rokovania mestskej rady, ktoré sa konalo 7. júna, však bola žiadosť stiahnutá a poslanci sa tak ňou vôbec nezaoberali. A téma dostavby, ktorá bola taká horúca na rozhraní rokov 2016 a 2017, postupne opäť vychladla.

Pár mesiacov pred komunálnymi voľbami sa zo strany dnes už bývalého primátora Rastislava Heneka objavila myšlienka na odkúpenie budovy a jej pričlenenie ku gymnáziu. „V gymnáziu by tak mohli vzniknúť supermoderné laboratóriá, mohla by tam byť hvezdáreň a nové učebne. Ak by toto prešlo, s TSK by sme rokovali o priestoroch bývalej materskej školy, ktorá je momentálne majetkom TSK,“ vyjadril sa pred rokom k tejto téme Rastislav Henek.

Trenčiansky samosprávny kraj eviduje takýto návrh zo strany mesta Púchov a ako zriaďovateľ sa bude spoločne s vedením gymnázia ponukou využitia takýchto nedostavaných priestorov zaoberať,“ reagovala hovorkyňa TSK Veronika Rezáková. Ako sa ukázalo, išlo len o volebný „blábol“, keďže sa blížilo bilancovanie štvorročného funkčného obdobia a vyriešenie desať rokov starého staveniska bolo jedným z Henekových prísľubov.

Celé dva roky 2017 a 2018 tak na užívanie mestského pozemku nebola podpísaná riadna nájomná zmluva. Mesto Púchov – vďaka rozhodnutiu mestského zastupiteľstva – prišlo o ročný nájom cca 6 000 eur. V máji minulého roka sme u predsedu predstavenstva spoločnosti All Inclusive Development Ivora Ševčíka zisťovali jeho názor na nepredĺženie nájomnej zmluvy zo strany Mesta Púchov.

Ešte dňa 19. 12. 2016 nám Mesto Púchov zaslalo vyjadrenie, že sa poslanci MsZ v Púchove na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2016 zaoberali našou žiadosťou o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok KN-C č. 476/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 403 m2, na ktorom predmetná rozostavaná stavba stojí a že našej žiadosti „uznesením MsZ č. 192/2016 nevyhoveli“. Zamietavé vyjadrenie je bez akéhokoľvek zdôvodnenia, prípadne bližšieho komentáru, aké dôvody viedli poslanecký zbor k zamietavému stanovisku. Je minimálne dôvodné sa zamyslieť, čie záujmy mesto a niektorí poslanci hája?! Sme presvedčení, že Mesto Púchov by malo hájiť záujem občanov svojho mesta a myslíme si, že je neodškriepiteľným, že v dlhodobom záujme občanov mesta je rozostavanú stavbu v centre Púchova dostavať, aby nešpatila vzhľad krásneho mesta, ale slúžila jeho obyvateľom. A či platí tento stav naďalej? Žiaľ, pokiaľ sa budeme stretať s ignoráciou mesta a niektorých poslancov danú situáciu riešiť, obávame sa, že nie len tento stav trvá ale bude zrejme trvať naďalej,“ znela odpoveď Ivora Ševčíka v apríli minulého roka.

Všetko nasvedčuje tomu, že od mája tohto roku by parcela 476/1 mohla mať riadneho užívateľa. Žiadosť o nájom podala na púchovskú radnicu bytčianska spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o., ktorú so spoločníkom Marekom Lokajom z Bytče vlastní púchovský podnikateľ Martin Kleman. Práve on predstavil nový zámer dostavby na marcovej komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Tá posunula žiadosť o prenájom do mestského zastupiteľstva, pričom firma K&L CAPITAL, s. r. o. disponuje zmluvou o budúcej zmluve s terajším vlastníkom stavby, že po uzatvorení nájomnej zmluvy s Mestom Púchov bude budova odpredaná novému vlastníkovi, ktorý by mal celý stavebný zámer dokončiť v priebehu najbližších dvoch rokov. Na dva roky je navrhovaná aj doba prenájmu pozemku, pričom ročná výška nájomného je stanovená na 30 eur za štvorcový meter. Rozhodnutie je v rukách poslancov, ktorí sa na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí zídu v pondelok 29. apríla 2019.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.