Na školách v kraji predstavia nové spôsoby výchovno-vzdelávacieho procesu

0 7

Unikátny projekt vytvorí a v praxi odskúša jedinečný spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov, čím zásadne ovplyvní spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, ako i samotné školské prostredie.

Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno–vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom krajije názov pilotného projektu, ktorý bude reflektovať na už existujúce podporné aktivity, akými sú napríklad transformácia regiónu hornej Nitry v súvislosti s útlmom baníctva či podpora v zavádzaní športovej a osobnostnej prípravy žiakov a študentov.

Projekt má komplexný charakter. Popri celoplošnom zameraní na všetky okresy v Trenčianskom kraji bude zahŕňať špecifiká vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. Jeho výsledkom bude akreditácia vzdelávacieho programu pre pedagógov a pedagogických pracovníkov, ktorá zavedie jednotné vzdelávacie štandardy a pravidlá, priblížila Renáta Bieliková, riaditeľka Krajského centra voľného času v Trenčíne.

Na realizácii projektu budú spoločne participovať Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o., Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Trenčianska regionálna komora SOPK. Svoju účasť na projekte spečatili podpisom memoranda o spolupráci. Projekt bude realizovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.