Na Slovanskej sa chystajú meniť okná, súťaž na dodávateľa sa musela opakovať

0 38

Počas tohtoročných letných prázdnin majú prejsť rekonštrukciou dve základné školy v meste – ZŠ Gorazdova a ZŠ Slovanská. Kým na „Gorazdovke“ sa od začiatku júla intenzívne pracuje a víťaz verejnej súťaže na výmenu okien a zateplenie všetkých školských objektov postupne plní zmluvu, za splnenie ktorej zinkasuje takmer 600 tisíc eur, v areáli ZŠ Slovanská taký čulý stavebný ruch nevládne. Naplánovaná výmena okien v odhadovanej sume 198 tisíc eur sa totiž zdržala pri hľadaní dodávateľa. Púchovská radnica musela jej výber zopakovať, čím sa celá investičná akcia dostala do zhruba dvojtýždňového sklzu.

Obe investície do školskej infraštruktúry boli odobrené poslancami ešte v decembri minulého roku pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017. Kým však s výberom dodávateľa pre rekonštrukciu ZŠ Gorazdova začala púchovská radnica ešte v apríli a napriek menšiemu problému, spôsobenému pôvodným nezáujmom stavebných firiem o realizáciu zákazky, sa už na stavbe pracuje, pri ZŠ Slovanská sa dodávateľ na výmenu okien začal hľadať až koncom školského roka.

Mestský úrad dňa 26. júna 2017 vyhlásil prostredníctvom elektronického kontraktačného systému EKS verejnú súťaž na dodávku a výmenu takmer dvoch stoviek okien a niekoľkých presklených stien v štyroch pavilónoch ZŠ Slovanská. Odhadovaná cena zákazky bola 198 380 eur, teda len o čosi menej ako suma vyhradená pri schvaľovaní rozpočtu.

Počas prvých prázdninových týždňov sa v areáli ZŠ Slovanská stihli opraviť aspoň spojovacie chodby medzi jednotlivými pavilónmi, ktoré boli v havarijnom stave.

V termíne do 30. júna 2017 sa do súťaže prihlásilo so svojimi ponukami osem firiem z rôznych kútov Slovenska – od Spišskej Novej Vsi až po Oravskú Polhoru. Práve oravská firma Herplast, s. r. o. ponúkla najnižšiu sumu – 192 000 eur. Nasledovala však dvadsaťminútová elektronická aukcia a v nej už cena zákazky klesala podstatne výraznejšie.

Hneď na jej úvod ponúkla firma V + V Stavinvest, s. r. o. z Banskej Bystrice sumu 159 000 eur, ale nakoniec nebola víťazná, keďže o jedno euro ju v závere aukcie „podliezla“ firma OBLOK, s. r. o.
zo Spišskej Novej Vsi.

Z novej zákazky sa však Spišiaci tešili len pár hodín. Pri detailnej kontrole zadania súťaže zistili, že nie sú schopní dosiahnuť súčiniteľ prechodu okna s rámom, ktorý bol stanovený maximálne na 0,7 W/ m2.K. A tak dňa 3. júla 2017 zaslal konateľ spoločnosti OBLOK, s. r. o. Ladislav Ertl na Mestský úrad v Púchove list oznamujúci odstúpenie od zmluvy.

Nesprávnym výkladom technických vlastností zo zadania súťaže sme súčiniteľ prechodu okna s rámom považovali za požadovanú hodnotu okna-skla Ug, nie celej zostavy plastových rámov zo sklom – celého okna Uw. Hodnotu Uw = 0,7 W/m².K nie sme schopní dosiahnuť. Táto hodnota je dokonca nižšia ako je dnes požadovaná hodnota u pasívnych domov Uw = 0,8W/ m².K, ktorá je za daných podmienok nezrealizovateľná. S poľutovaním vám oznamujeme, že naša spoločnosť je nútená odstúpiť od zmluvy,“ napísal vo svojom liste Ladislav Ertl.

Pre laikov je poruke malé vysvetlenie. Súčiniteľ prechodu tepla je parametrom, ktorý informuje o tepelnoizolačných vlastnostiach výplní otvorov. Je označovaný veľkým písmenom U a vyjadrený v jednotke „W/ m².K“. Udáva, koľko tepelnej energie uniká výplňou o veľkosti 1 m² pri teplotnom rozdiele vonkajšej a vnútornej strany 1 oC. Čím je súčiniteľ nižší, tým je výplň kvalitnejšia a tým dochádza k menším tepelným stratám.

Prázdninový čas bežal a ak chcela púchovská radnica dodržať svoj sľub učiteľom a žiakom ZŠ Slovanská, že školský rok začnú v budove s vymenenými oknami, museli mestskí úradníci svoju chybu čo najrýchlejšie napraviť. Rozhodli sa teda verejnú súťaž cez EKS zopakovať, pričom tentoraz zadali už menej prísny maximálny súčiniteľ prechodu tepla na úrovni 1,0 W/m².K.

Záujem o zákazku bol ešte vyšší ako pri prvej súťaži – svoje ponuky cez EKS zaslalo dovedna 11 firiem. Aj v tomto prípade nasledovala po uzávierke predkladania ponúk elektronická aukcia, v ktorej záujemcovia mohli ešte o zákazku zabojovať znižovaním ceny. Aukcia nakoniec trvala takmer poldruha hodiny. Cena klesala len pomaly, jednotlivé firmy „zhadzovali“ z ponuky stovky eur, ale aj jedno euro.

Až po polhodine aktuálna víťazná cena klesla pod 180 tisíc eur a pokračovalo sa ďalej. O ďalších dvadsať minút už cena „spadla“ pod 170 tisíc eur a od sumy 164 400 eur už o zákazku súťažili len dve firmy – PANORAMA SLOVAKIA, s. r. o. z Lučenca a František Uličný – PeFe Servis z obce Víťaz.

Ten sa stal nakoniec víťazom súťaže s ponúknutou cenou 146 000 eur. Podľa podpísanej zmluvy má firma Františka Uličného na realizáciu celej investície čas od 24. júla do 11. septembra 2017. Uvidíme, či sa jej podarí práce urýchliť do takej miery, aby deti z Horných Kočkoviec nastúpili v prvý deň školského roka už do budovy s vymenenými oknami.

Počas prvého prázdninového mesiaca však predsa len v areáli druhej najstaršej školy v Púchove, ktorá pred dvomi rokmi oslavovala 50-ročné jubileum, vládol aký-taký stavebný ruch. Stavebná firma RoLo, s. r. o. zo Streženíc tu rekonštruovala spojovacie chodby medzi jednotlivými pavilónmi – inštalovala na nich strešnú konštrukciu s oplechovaním v celkovej hodnote 17 tisíc eur. Pôvodne bolo na túto investičnú akciu v rozpočte vyčlenených 10 tisíc eur, v rámci júnovej úpravy rozpočtu sa však našlo aj ďalších 7 tisíc eur na vykrytie celej akcie.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.