Na stavbe Púchovskej brány hrozí nebezpečenstvo úrazu

2 13

Opacha, moloch či ozruta – takýmito označeniami častujú obyvatelia Púchova rozostavanú administratívnu budovu na Hollého ulici. Takéto prívlastky zazneli na jej adresu aj v mestskom zastupiteľstve, ktoré sa pred takmer poldruha rokom väčšinou hlasov rozhodlo nepredĺžiť investorovi nájomnú zmluvu na pozemok pod rozostavanou budovou, ktorý je vo vlastníctve mesta. Niektorí poslanci sa nechali počuť, že len tak sa im podarí donútiť investora k tomu, aby sa rozhýbal a stavbu čím skôr dokončil. Realita je však iná – stavba zmenila investora, zmenila svoj názov, ale stavbári na nej nepreložili ani slamku. Navyše už niekoľko týždňov, keď prudký vietor zvalil oplotenie, je stavba voľne prístupná, pohybujú sa po nej aj deti a hrozí tu nebezpečenstvo úrazu. Nikto z kompetentných si to však zatiaľ asi nevšimol. Lepšie povedané – nechce si to všimnúť.

O stavbe administratívnej budovy na Hollého ulici, ktorá o pár týždňov oslávi svoje deviate narodeniny, sa medzi poslancami naposledy nahlas diskutovalo v decembri roku 2016. Posledným dňom roka malo totiž vtedy vypršať predĺženie nájomnej zmluvy a zároveň dvojročné predĺženie lehoty na dokončenie stavby, ktoré len pár dní po svojom príchode na primátorskú stoličku podpísal Rastislav Henek.

O ďalšie predĺženie požiadal v pozícii ešte investora ešte Vladimír Kubík a dôvodil to tým, že dohodnutý termín dostavby nie sú schopní dodržať, ale na druhej strane pre získanie finančných prostriedkov z bánk na dokončenie objektu musia disponovať platnou nájomnou zmluvou. Mestská rada bola naklonená predĺžiť nájomnú zmluvu o jeden rok, ale poslanecký klub „Spolu pre Púchov“ ústami svojho predsedu Lukáša Ranika jasne oznámil, že sa nič predlžovať nebude. „Ľudí to štve už osem rokov, mali dostatok času na dostavbu, veď nestavali mrakodrap s 25 poschodiami. Na poslaneckom klube sme o tom dlho debatili a zhodli sme sa jednoznačne: nepredĺžiť.

Svoj názor pripojil aj Ranikov poslanecký kolega Daniel Lako: „Stanovisko klubu je jednoznačné. Ak neschválime ďalší prenájom, tak investor, ktorý mňa osobne informoval, že do toho dal 700 tisíc eur a už nemá ďalšie peniaze a žiadna banka mu na toto nepožičia, bude musieť to riešiť – možno následným predajom. Ak by niekto nový prišiel s projektom na dobudovanie a preukáže sa finančným krytím, vtedy by sme ten nájom už skutočnému investorovi mohli schváliť.

Ďalší z poslancov Pavel Melišík si bol istý, že nepredĺžením nájmu sa bude investor nútený rozhýbať: „Stavbu udržujeme v stave hibernácie už osem rokov a toto je ďalší pokus predĺžiť pokoj investorovi. Keď neschválime nájom, investor sa musí prebudiť. Nájom môžeme schváliť kedykoľvek, o tri-štyri mesiace, ak predloží reálne návrhy, ako stavbu dokončiť. My ho potrebujeme dostať z tej hibernácie.

Stojaté vody okolo stavby sa po nepredĺžení nájomnej zmluvy naozaj rozhýbali, ale len na papieri. Vladimír Kubík poslal v druhej polovici januára na mestský úrad list, v ktorom informoval o prevode vlastníckych práv k rozostavanej stavbe a postúpení vlastníckych práv stavebníka na spoločnosť Figaru, s. r. o..

Zároveň doterajší investor zmenil svoju adresu z púchovských Dvorov do bratislavského Ružinova. Žiadosť o prenájom pozemku o výmere 403 m2 pod rozostavanou stavbou bola podaná už 27. januára 2017. Vlastník stavby bol vyzvaný, aby predstavil svoj stavebný zámer spolu s návrhom riešenia náhradných parkovacích miest prislúchajúcich k predmetnej stavbe.

Viacerým Púchovčanom zakrátko nato nemohla uniknúť zmena reklamného pútača na stavbe. Ten najnovší avizoval zmenu názvu projektu na „Púchovská brána“ a odkazoval na internetovú stránku www.aidevelop.cz. Predstavenia projektu sa členovia komisie výstavby dočkali koncom mája – na zasadnutie prišiel Ivor Ševčík, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti All Inclusive Development.

Nový investor nám predstavil zmenený koncept dostavby, kde administratívne priestory budú predstavovať len jednu šestinu celej budovy, na prízemí budú priestory pre obchody a služby a štyri podlažia budú predstavovať byty, zväčša malometrážneho typu. O to väčšia je potreba na vybudovanie dostatočného množstva parkovacích miest, k čomu sa ostatne viedla poslanecká diskusia ešte na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva,“ informoval po rokovaní komisie jej predseda Miroslav Kubičár.

Nové parkovacie miesta navrhuje investor umiestniť do priestoru pri moste a v inundačnom území Váhu. „Prišiel s víziou vybudovania 30 – 40 parkovacích miest v tomto priestore. Odporučili sme mu, aby s vlastníkom prekonzultoval možnosť vybudovania parkoviska a dopravnej obslužnosti na Nábreží slobody pri Váhu, vyriešil si s ním vlastnícke vzťahy, prípadne aby zvážil možnosť vybudovania parkovacieho domu a zámer predložil na rokovanie komisie,“ dodal na margo nového projektu Miroslav Kubičár.

Žiadosť o prenájom pozemku nový investor predložil na júnové rokovanie mestského zastupiteľstva. Z rokovania mestskej rady, ktoré sa konalo 7. júna, však bola žiadosť stiahnutá a poslanci sa tak ňou vôbec nezaoberali. A téma dostavby, ktorá bola taká horúca na rozhraní rokov 2016 a 2017, postupne vychladla. Na svojom mieste dokonca zostal aj reklamný pútač avizujúci dostavbu „Púchovskej brány“ v auguste tohto roka.

Na rozostavanú stavbu bol voľný prístup, čo často využívali deti, ktorým kvôli veľkým dieram v stropoch hrozí úraz.

Ak sa niečo pohlo, tak je to oplotenie celej stavby, ktorého časť sa pred niekoľkými týždňami po prudkom nárazovom vetre zrútila. Stavba je tak voľné prístupná, čo rady využívajú aj zvedavé deti a skúmajú zákutia päťpodlažnej stavby, kde na nich na každom poschodí číhajú dve obrovské diery.

Pritom cez túto kruhovú križovatku prechádza denne množstvo mestských úradníkov či poslancov, ba dokonca aj primátor Rastislav Henek, keď sa vezie do firemného sídla Daniela Laka po inštrukcie, čo môže a čo nemôže podpísať. A zatiaľ nepodpísal ani nájomnú zmluvu na pozemok pod túto deväťročnú stavbu, ktorá tak stojí na mestskom pozemku prakticky zadarmo. Žiadna zmluva totiž nebola doteraz skoncipovaná. Nieto ešte predložená poslancom na schválenie.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 2
  1. mnz hovorí

    taká opacha tam nikdy nemala stáť. bola chyba mesta, že to vôbec niekto niekedy povolil.

    1. zczcz hovorí

      Mnz nemudruj keby to bolo dostavane a investor nebol chumaj bolo by to pekne.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.