Na údržbe ciest kraj nešetrí ani v období krízy

0 28

V údržbe ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa ciest TSK nepoľavuje ani v tomto období. Od začiatku apríla sa čistí, zametá, opravuje i vyspravuje v štandardnom režime bez obmedzení.

Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu, ovplyvňuje aj fungovanie samospráv. Vo veľkej miere zasahuje aj do rozpočtov miest, obcí či samosprávnych krajov, ktoré sa budú musieť vysporiadať s výpadkom veľkej časti príjmov. Kým niektoré z nich sa rozhodli zaviesť úsporné opatrenia v rámci údržby komunikácií či verejných priestranstiev, Trenčiansky samosprávny kraj v tejto oblasti šetriť neplánuje.

Hlavná činnosť, ktorú Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje po skončení zimnej údržby, je zametanie a čistenie komunikácií. Tieto činnosti zabezpečujú zamestnanci na jednotlivých cestmajsterstvách už od začiatku apríla. Zamestnanci boli rozdelení na menšie skupiny, pričom každá z nich je zameraná na konkrétnu činnosť; kopanie a čistenie priekop a krajníc, orezy náletových drevín; vysprávky výtlkov asfaltovou emulziou či opravu a osádzanie zvodidlových zádržných systémov,povedal riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.

Samozrejme, všetky činnosti zamestnanci vykonávajú za dodržiavania bezpečnostných opatrení a použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Po čistení komunikácií plánuje Správa ciest TSK postupne začať aj s obnovou vodorovného dopravného značenia na cestách II. triedy.

Obnovené budú stredové i vodiace čiary a tiež priechody pre chodcov. A to aj za pomoci novej techniky v hodnote viac ako 2,4 mil. eur, ktorú si cestmajsterstvá od župy prevzali koncom minulého roka.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.