NAJ udalosti v roku 2018, ktoré by sa mali zapísať do mestskej kroniky

0 75

Na úradnej tabuli mesta Púchov bol zverejnený návrh na zápis do mestskej kroniky. Ten mapuje tie najdôležitejšie udalosti, ktoré sa v meste Púchov udiali v priebehu roka 2018. Návrh spracovala Irena Kováčiková, mestská kronikárka.

Prezident Slovenskej republiky v Púchove
Prvý pracovný výjazd v tomto roku prezident SR Andrej Kiska odštartoval na púchovskej radnici, kde sa stretol s jeho zamestnancami a rokoval s primátorom Rastislavom Henekom. Prezidenta okrem iného zaujala ústretová sociálna politika voči nízkopríjmovým skupinám dôchodcov, ktorí môžu využívať obedy za jedno euro. Nasledovala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove a beseda so študentami školy. V najväčšom slovenskom závode na výrobu osobných a nákladných pneumatík skupiny Continental priblížil gumárenskú výrobu slovenskému prezidentovi riaditeľ závodu na výrobu osobných pneumatík Anton Vatala.

Obchod pre ľudí v núdzi
Aj v našom meste sa našlo veľa občanov, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať druhým. Dôkazom je nový obchod pre ľudí v núdzi, v ktorom sa angažujú miestni dobrovoľníci. Určený je najmä ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Nachádza sa na prvom poschodí v budove strediska občianskej vybavenosti na Námestí Slobody. Obchod funguje na báze darovania. Prídu ľudia, ktorí chcú nejaké veci darovať a potom môžu prísť ľudia, ktorí budú obdarovaní . Najväčšiu časť ponuky tvorí šatstvo, no na výber je aj mnoho iných vecí – napr. detské hračky, knihy.

Nový náčelník mestskej polície
Nový náčelník mestskej polície Ing. Mário Martinko je ročník narodenia 1972, v Púchove navštevoval gymnázium a má tu aj trvalé bydlisko v mestskej časti Vieska – Bezdedov. Do funkcie náčelníka Mestskej polície Púchov nastúpil 1. januára 2018.

Jubilujúci Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišťoch
Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišťoch je najstaršou záujmovou a humanitárnou organizáciou v mestskej časti Ihrište . Od svojho vzniku neustále rozvíja svoju činnosť, ktorá prináša úžitok. Za 90 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Pracujú v ňom obetaví ľudia vo svojom voľnom čase, pod vedením predsedníčky DHZ M. Baškovej. Predstavitelia DHZ odovzdali ďakovné listy pre najstarších členov zboru pri príležitosti 90. výročia dobrovoľného hasičského zboru. Ocenení boli: Miroslav Bartoš, Štefan Fúsik, Ján Fúsik, Jozef Galánek /č. d. 40/, Rudolf Galánek /č. d.18/ , Jozef Galánek /č. d. 64/, Rudolf Galánek /č. d. 60/, Vladimír Galánek, Miroslav Galánek, Ivan Kubiš st., Marián Šponiar st.

Medaily za príkladnú prácu za viac ako 10 rokov aktívnej činnosti v DHZ dostali: Ivan Baška, Miroslav Behro, Jaroslav Dvorský, Patrik Galánek, Jozej Galánek, Ivan Kubiš ml., Peter Pazdernatý, Daniel Rosina, Marián Šponiar ml., Martin Pazdernatý, Mária Blašková, Iveta Blašková, Iveta Dvorská, Veronika Gábiková, Adriana Galánková, Nikola Kubišová, Marcela Šponiarová.

Nový konateľ Mestského bytového podniku
Viliama Karasa, ktorý sa vzdal 10. novembra 2017 funkcie konateľa Mestského bytového podniku s. r. o., vystriedal Tibor Luhový, doterajší projektový manažér inej mestskej firmy Púchov servis s. r. o. Na základe odporučenia výberovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Tibora Luhového schválili do funkcie konateľa Mestského bytového podniku, s. r. o.

Uctenie pamiatky novinára
Po celom Slovensku sa konali pietne zhromaždenia na uctenie pamiatky zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Púchovčania sa stretli v parku pri Župnom dome, aby pri fotografii zabitých mladých ľudí im zapálením sviečok preukázali svoju úctu. Po smútočnej minúte ticha sa zhromaždenie skončilo.

Výročie oslobodenia
Oslavy 73. výročia oslobodenia Púchova sa začali ráno v mestskom parku pri pomníku pamiatky padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Pietnej spomienky sa zúčastnil primátor mesta Rastislav Henek, poslanec NR SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja Milan Panáček, poslanci púchovského mestského zastupiteľstva Irena Kováčiková a Lukáš Raník. S hlavným prejavom vystúpil predseda zväzu protifašistických bojovníkov Peter Horváth. Predstavitelia mesta a občania sa potom prišli pokloniť k novému pamätníku obetí 2. svetovej vojny v Horných Kočkovciach. Po položení vencov sa prítomným prihovoril podnikateľ Ladislav Ganát. Popoludní oslavy oslobodenia mesta pokračovali na pešej zóne oživením fontán, stavaním mája a vystúpeniami folklórnych súborov. Večer o 21. hodine sa oslavy presunuli do Horných Kočkoviec, kde v areáli pri Váhu bola zapálená Vatra oslobodenia a tradičný ohňostroj.

Indický veľvyslanec v Púchove
V sobotu 21. apríla navštívil Púchov veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku Harsh Kumar Jain, aby sa zúčastnil slávnostného otvorenia prvej ajurvédskej kliniky na Slovensku s ambulanciou indickej liečiteľky Dr. Divya Chandrakumar Vinodhini. Klinika sa nachádza v Šporcentre Púchov na Nábreží slobody. Riaditeľ kliniky Rakesh Taurani prítomných oboznámil s niekoľko tisíc rokov starou liečebnou metódou ajurvéda. Predstavuje systém tradičného indického lekárstva praktizovaný i v iných krajinách ako systém alternatívnej a doplnkovej medicíny. Niektoré jej metódy ako bylinkárstvo, masírovanie a joga môžu byť prezentované ako samostatné liečiteľské odvetvia.

Lekárska pohotovosť
Od 1. júla došlo k viacerým zmenám v poskytovaní lekárskej pohotovosti. Lekárska služba prvej pomoci sa mení na ambulantnú pohotovostnú službu. Tá nebude dostupná do ranných hodín, ale v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 22.00 večer, cez víkend a počas sviatkov od 7.00 do 22.00 hod. V prípade, ak by u človeka došlo k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu, Ministerstvo zdravotníctva odporúča obrátiť sa po 22.00 hod. na pracovisko urgentného príjmu v najbližšej nemocnici, vo vážnych prípadoch radí volať záchrannú zdravotnú službu. Pre Púchov a okolie bude zabezpečovať pohotovosť pre deti a dorast v priestoroch NsP Zdravie eseročka PeDe detskej lekárky MUDr. Evy Cígerovej. Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých zasa firma DŽIVA spol. s r. o. MUDr. Igora Hurtu.

Váh si vyžiadal mladú obeť
Aj tento rok si rieka Váh vyžiadala mladý ľudský život. Vlani púchovskú verejnosť hneď na začiatku roka zarmútila správa o nešťastí 19-ročného Mateja, ktorý pri venčení svojho psa spadol do kanálu Váhu neďaleko od diaľničného privádzača. V nedeľu 8. júla pod hladinou Váhu zmizla 17-ročná Mária z Považskej Bystrice. Spolu s kamarátkou sa vracali predpoludním z festivalu a vystúpili na železničnej stanici v Púchove. Priamo v meste sa ešte zabávali a popoludní dostali osudný nápad – preplávať koryto Váhu smerom od Šport centra na druhú stranu. Mária však silný prúd vody nezvládla a kamarátkina snaha jej pomôcť vyšla nazmar.

Silné dažde
Tohtoročné leto nám už namiešalo vskutku pestrú paletu počasia. V jeho úvode sme chodili v dlhých tričkách, lebo teplota vzduchu bola nižšia ako teplota vody na kúpaliskách. Medardova kliatba sa napĺňala takmer každý deň, čo ocenili záhradkári, keď nemuseli polievať úrodu. Neskôr však nastúpili horúčavy a s tým spojené letné búrky. Nebolo snáď jediného týždňa, aby aj naše mesto nespláchol silný prívalový dážď trvajúci viac ako hodinu. Zaplavená bola jedna z vnútro blokových ciest na Ulici 1. mája, cesta na Kolonke, podjazd z Trenčianskej na Spojovú ulicu v Horných Kočkovciach, cesta na Vŕšku. Hasiči mali najviac práce v podjazde pod železničnou traťou pri podniku Continental.

História spoločného závodu Continental Matador
Závod na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá spoločnosti Continental v Púchove oslávil svoj 20-ročný úspešný príbeh. Spoločnosť zamestnáva 4 700 zamestnancov. Vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Spoločnosť, ktorá bola založená už v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. Dňa 16. septembra 1998 bola podpísaná zmluva o založení spoločného podniku Continental Matador s. r. o. Spoločnosť bola v roku 2007 premenovaná na Continental Matador Truk Tires s. r. o. Závod na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá v Púchove každoročne vyrobí jednu tretinu celkového objemu pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy v spoločnosti Continental.

Ukončenie projektu požiarnej zbrojnice
Mesto Púchov na základe výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra vypracovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Požiarna zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove.“ Žiadosť bola úspešná a ministerstvom schválená s výškou pridelenej dotácie 30 000 eur. Prioritným zámerom projektu bolo kvalitatívne zlepšenie podmienok pre plnenie úloh púchovských dobrovoľných hasičov a technické zhodnotenie samotnej budovy. Stavebnými úpravami objektu /zateplením/ sa znížila energetická náročnosť na vykurovanie vnútorných priestorov, odstránil sa havarijný stav okenných konštrukcií a zároveň sa zrealizovala aj oprava vonkajšej fasády objektu a oprava klampiarskych konštrukcií. Realizátorom stavby bola spoločnosť MIPE Invest, s. r. o. z Varína. Celkové náklady na stavbu 52 191,58 eur, pridelená dotácia Min. vnútra SR 30 000,00 eur.

Posvätenie modlitebne v Hoštinej
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove usporiadal pri príležitosti 70. výročia posvätenia modlitebne v Hoštinej slávnostné služby Božie. Konali sa v novo zrekonštruovanej modlitebni, do ktorej bol zakúpený zo zbierok občanov aj nový organ. Slávnosti sa zúčastnila celá plejáda významných hostí Turčianskeho seniorátu: Marián Kaňúch, konsenior, Miroslav Eštok a ďalší štyria kňazi okolitých zborov. Program slávnosti spestrili miestne deti v ľudových krojoch, ale aj zborový spevokol z Púchova. Kazateľom slova Božieho bol senior Marián Kaňúch.

Prvá žena na radnici
Voliči v komunálnych voľbách nasmerovali do primátorského úradu v Púchove po prvýkrát v histórii ženu. Nezávislej kandidátke Kataríne Henekovej v nich dalo svoj hlas 2272 Púchovčanov, čo predstavuje 28,4 percenta z celkového počtu hlasov, ktoré voliči odovzdali všetkým kandidátom na púchovského primátora. Rozdiel medzi druhým miestom, ktoré obsadil so 16,9 percentami Roman Hvizdák predstavuje 920 hlasov. Právnička Katarína Heneková prebrala úrad primátora od svojho manžela – dosluhujúceho primátora Rastislava Heneka.

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
Rokovanie otvoril primátor Mgr. Rastislav Henek, ktorý vyzval predsedkyňu mestskej volebnej komisie Danielu Luhovú a zapisovateľa Radoslava Machana, aby oznámili výsledky voľby primátora, volieb poslancov mestského zastupiteľstva a odovzdali osvedčenia o zvolení primátorke a poslancom. Nasledovalo zloženie sľubu primátorky mesta JUDr. Kataríny Henekovej a poslancov mestského zastupiteľstva. Novozvolená primátorka oznámila, že svojim zastupovaním poveruje poslanca Ing. Lukáša Raníka a na návrh primátorky mestské zastupiteľstvo poverilo Mgr. Petra Bílika zvolávaním a vedením zastupiteľstva vo výnimočných prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu v počte päť poslancov a za jej členov zvolilo Ing. Lukáša Raníka, Mgr. Petra Bílika, Ing. Ľubicu Kuchařovú, Irenu Kováčikovú a Ing. Jána Rišku.

 • Významné položky kapitálového rozpočtu
  Rekonštrukcia chodníka od železničnej stanice smer Kolonka 843. Z rozpočtovaných 113 876,82 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 106 367,06 EUR, čo predstavuje 93,41% čerpanie.
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kukučínova. Z rozpočtovaných 214 310 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 157 663,08 EUR, čo predstavuje 73,57% čerpanie.
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Riečna. Z rozpočtovaných 150 000 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 147 700 EUR, čo predstavuje 98,47% čerpanie.
 • Realizácia multifunkčného ihriska ZŠ Slovanská. Z rozpočtovaných 108 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 88 841,46 EUR, čo predstavuje 81,66% čerpanie.
 • Dotácie na projekty požiarnych zbrojníc. Z rozpočtovaných 123 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 81 233,92 EUR, čo predstavuje 65,67 %.
 • Detské ihriská. Z rozpočtovaných 72 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 71 112,74 EUR, čo predstavuje 97,68 %.
 • Rekonštrukcia DK, OV Ihrište a CVČ. Z rozpočtovaných 82 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 80 020,76 EUR, čo predstavuje 97,00 %.
 • Realizácia chodníkov, parkovacích miest a odvodnenia komunikácií. Z rozpočtovaných 247 990 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 124 588 EUR, čo predstavuje 50,23 %.
 • Kapitálový transfer pre občianske združenie MŠK. Z rozpočtovaných 107 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 107 600 EUR, čo predstavuje 100 %.
 • Nákup a osadenie smetných nádob. Z rozpočtovaných 68 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 68 771,60 EUR, čo predstavuje 99,96 %.
 • Nákup osobných automobilov pre mestskú políciu a Dobrovoľný hasičský zbor Púchov. Z rozpočtovaných 23 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 22 750 EUR, čo predstavuje 98,91 %.
 • Výmena autobusových čakární. Z rozpočtovaných 35 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 16 200 EUR, čo predstavuje 46,29 %.

Posledná rozlúčka s RNDr. Jozefom Kukučkom
Pán Jozef Kukučka vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, učiteľstvo predmetov fyzika a chémia v roku 1960, v roku 1967 ukončil vedecký smer fyzikálna chémia a v roku 1982 vykonal rigoróznu skúšku a získal titul RNDr., doktor prírodovedy. Učiť začal po dvojročnej vojenskej službe. Do Gymnázia v Púchove nastúpil ako učiteľ 1. 9. 1970. V rokoch 1974 – 77 bol zástupcom riaditeľa školy pána Jozefa Martinku. 1. septembra 1977 sa stal riaditeľom školy a bol ním 22 rokov s krátkou dvojmesačnou prestávkou na jeseň v roku 1991, keď bol po revolúcií v roku 1989 riaditeľom PaedDr. Ľuboš Jurga. Do dôchodku odišiel 31. 7. 1999. Bol to činorodý, otvorený muž, ktorý mal rád diskusiu s priateľmi, spoločnosť i šport. Bol priateľský a optimistický.

Výstava Jaroslava Martiša
Jaroslav Martiš žije a tvorí v Púchove. Hlavným motívom jeho diela je abstraktné zobrazenie predovšetkým figurálnych kompozícií. Tvorí z dreva a kameňa. Každá socha má svoj lyricko-epický príbeh, mnohé tieto príbehy vyjadril sochár básňou. Pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea 60 rokov sa konala v priestoroch Divadla Púchov výstava „Na srdce dnes klope krásny deň“.
V parčíku pri ZUŠ v Púchove k doterajším dvom dreveným sochám púchovského sochára Jaroslava Martiša pribudli ďalšie dve. V roku 2016 vznikla samostatná socha Dievča s kontrabasom, o rok neskôr sa k nej pridala cimbalistka a v auguste tohto leta ich doplnili huslista s harmonikárom. Sochy sú vyrezané z dubového dreva, ktoré pochádza symbolicky z lesa Lachovec, ošetrené sú tungovým olejom a natreté glazúrou, ktoré ich chránia pred UV žiarením.

36. ročník folklórneho festivalu
Po veľkom úspechu hlavného hosťa minuloročného Folklórneho Púchova, Poddukeľského umeleckého ľudového súboru, otvoril festival celovečerným reprezentačným programom práve on. Diváci si vychutnali nesmierne silný zážitok, krásu krojov, spevu, tanca, tradícií z východného Slovenska – v predvečer 36. ročníka Folklórneho Púchova. Organizátori pre zlú predpoveď počasia hlavný program presunuli do divadla. Festival moderovala Miroslava Martináková, ktorá postupne predstavila všetkých 235 účinkujúcich z 12 folklórnych súborov: Trombitáši Štefánikovci, DFS Púchovček, prípravka DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH Lachovček, FS Holíšan, FS Váh, ĽH Váh, FS Otava /Nové Mesto nad Váhom/, FS Trúfalci /Mníchova Lehota/, FS Javorníček /Hvozdnica/ a FS VÁH /Liptovský Mikuláš/.

Kniha s fotografiami starého Púchova
Pri príležitosti vydania novej knihy sa konala vernisáž výstavy starých fotografií mesta Púchov. Vydanie knihy je výsledkom niekoľkoročnej práce mladých nadšencov histórie z nášho regiónu. Autorom knihy je bývalý redaktor Púchovských novín a súčasný vysokoškolský učiteľ histórie Mgr. Pavol Makyna, PhD. Graficky knihu spracoval predseda Občianskeho združenia Púchovo dedičstvo Ing. arch. Peter Hrbáček. Po monografiách o Púchove z rokov 1970 a 2006 je to tretia kniha, ktorá sa zaoberá dejinami Púchova. Na rozdiel od predchádzajúcich publikácií najnovšia kniha obsahuje len málo textu, väčšinu obsahu tvoria dobové fotografie a staré mapy. Kniha obsahuje na viac ako 200 stranách 250 fotografických pohľadov na mesto Púchov zachytených v 19. a 20. storočí.

Púchovský jarmok oslavoval 20. výročie
Už 20 rokov existencie jarmoku si Púchovčania pripomenuli naozaj veľkolepo. V piatok sa konal Detský jarmok ľudových remesiel, ktorý ozvláštnil mestskú pešiu zónu. Jarmočnému jubilantovi po dvoch daždivých rokoch tentoraz počasie prialo, a tak na jarmočnisko počas tretej septembrovej soboty prišlo niekoľko tisíc návštevníkov. Sobotný program sa uberal najmä hudobným smerom. Na pódiu vystúpili folklórne súbory Váh, Púchovček a Biela Voda. Po vystúpení detí zo ZUŠ a CVČ nasledoval koncert českej kapely Instinct. Folklórny súbor Rozmarínek zo Záriečia, ktorý na jarmoku oslávil desaťročnicu svojej existencie, predstavil a pokrstil svoje prvé CD. Vyvrcholením 20. Púchovského jarmoku bol večerný koncert Petra Nagya a kapely Indigo. Púchovský jarmok ukončila ohňová show. Tradičnou sprievodnou akciou jarmoku bolo varenie polievok zahraničnými delegáciami. Aj tento rok sa vydarili, u jarmočníkov išli doslova na dračku a výťažok z nich bude použitý na nákup rehabilitačných pomôcok pre trojicu sestier Mišku, Barborku a Radku Šatkové.

5. výročie otvorenia Divadla
Pred piatimi rokmi – 20. 9. 2018 sme otvorili Divadlo. Hőenningovo námestie po prvýkrát spustilo fontánu nesúcu meno jej patróna – baróna Hőenninga. Za tento čas
sa v priestoroch kina odpremietala viac než tisícka filmov, odohralo asi 120 divadelných predstavení, 70 koncertov, zorganizovali desiatky plesov, svadieb, firemných podujatí, prednášok, konferencií, kurzov… V rámci osláv sa uskutočnil koncert Celeste Buckhingham a King Shaolin, divadelné predstavenie „Ešte raz a lepšie“ a nedeľné predstavenie pre deti „Môj macík“.

Cena ministersky školstva
Na 51. ročníku podujatia Chalupkovo Brezno získala mimoriadnu cenu Emília Šipulová. Cena bola venovaná ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou v kategórii „literárna tvorba – poézia“ za autentické svedectvo v spoločenskom kontexte doby, v ktorej žila. Za túto prácu autorka získala od poroty najvyššie ocenenie „Zlaté pásmo“.

Ocenení učitelia
Dlhoročná pedagogická činnosť a dosiahnuté pracovné úspechy vo vzdelávacom procese mládeže rozhodli o osobnostiach z oblasti školstva Trenčianskeho kraja, ktorých úsilie bolo odmenené plaketou Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Okresný úradom Trenčín rozhodol odmeniť aj zástupcov púchovského školstva. Učiteľa Základnej umeleckej školy Ivana Sadloňa a Máriu Božokovú zo Základnej školy J. A. Komenského.

Primátor mesta pri tejto príležitosti ocenil Jarmilu Rolincovú, Eriku Uherčíkovú – MŠ Požiarna 1291, Evu Zemanovú – MŠ Mládežnícka, Martu Šomkovú – MŠ Ul. 1. mája, Alenu Krajčovú, Danielu Labantovú – MŠ Požiarna 1292, Alenu Antalovú – MŠ Nosice, Vandu Gažovú, Lenku Šebovú – ZŠ J. A. Komenského, Andreu Kurtinovú, Oľgu Mešovú – ZŠ Mládežnícka, Kristínu Jancovú, Ľubicu Kubašovú – ZŠ Gorazdova, Marcelu Janekovú, Žanetu Littovú – ZŠ s MŠ Slovanská, Ivana Sadloňa, Janu Ďurišovú – ZUŠ, Tatianu Brozákovú, Dášu Illyovú – CVČ Včielka.

Pedagogička Mgr. Zdenka Panáčková z Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove bola ocenená Cenou sv. Cyrila a sv. Metoda za prínos v rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej diecéze otcom biskupom Tomášom Galisom.

Úspechy púchovských mažoretiek NELLY
Prvý májový víkend sa v Hlohovci konali majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. Prvý vrchol roka majú úspešne za sebou členky mažoretkového súboru NELLY, ktorý patril k najúspešnejším súborom šampionátu. Vlaňajšie zlato v seniorskej kategórii „pom-pom“ sa podarilo obhájiť Nine Kováčikovej. Po tri zlaté medaily získali „nellynky“ v detskej a v juniorskej kategórii. Sólovú disciplínu ovládla Rebeka Ondričková, ktorá sa spolu so svojimi kamarátkami tešila z víťazstva aj pri vystúpeniach miniformácií a veľkých formácií. K siedmim zlatým medailám pridali členky mažoretkového súboru Nelly aj päť strieborných a tri bronzové medaily. Púchovské mažoretky si medailovými umiestneniami vybojovali nomináciu na blížiace sa majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnili 5. – 8. júla 2018 v Prahe. Na európskom šampionáte v Prahe vybojovali osem cenných kovov – 4 x zlato, 2 x striebro, 2 x bronz. Rebeka Ondričková sa môže pýšiť titulom Majster Európy v kategórii sólo junior pom- pom pre rok 2018 a spolu s Elou Geregovou a Saškou Kutejovou titulom druhý vicemajster Európy v kategórii duo-trio junior pom-pom. Ela Geregová a Saška Kutejová sú zároveň majsterkami Európy v kategórii mimi formácie pom-pom junior spolu s Rebekou Kováčovou, Dominikou Žabkovou, Sandrou Haluškovou, Luciou Belásovou a Simonou Hudecovou. Strieborná medaila žiarila na krku Niny Kováčikovej za jej profesionálny výkon v kategórii sólo senior pom-pom. Púchovské seniorské trio pom-pom Hela Rosinová, Romana Halušková, Peťa Karasová sa postaralo o to, aby v Prahe po niekoľkýkrát znela slovenská hymna a priniesli domov vytúžené zlato. Kadetky so svojim trollovským pochodom vybojovali bronzové medaily, juniorky s choreografiou Crash Bandicoot sa stali opäť majsterkami Európy pre rok 2018. Zo stupienkov víťazov sa pomedzi slzy šťastia usmievali juniorky so striebornými medailami.

Môže mať Základná umelecká škola svetový zbor?
Spevácky zbor BE HAPPY pri Základnej umeleckej škole dostal pozvánku na najväčší európsky mládežnícky zborový festival “Europees Muziekfestival voor de Jeugd“, ktorý sa koná pravidelne už 66 rokov v belgickom Neerpelte. Veľkou motiváciou zboru bolo získanie strieborného pásma. Jeden zvláštny úspech, ktorý na festivale dosiahli bol pre nich silnou motiváciou. Ako jediný zbor v Neerpelte dostali pozvanie na medzinárodný festival do Tokia. Toto pozvanie získali od organizátora japonského festivalu, na základe mimo súťažných vystúpení.

Polstoročnica materskej školy
Najstaršia dodnes existujúca materská škola v meste je Materská škola na Požiarnej ulici 1292, ktorá po prvýkrát otvorila svoje brány už v roku 1967. Nachádza sa v centre mesta, má dobrú dostupnosť dopravným prostriedkom a dostatok parkovacích miest. V súčasnosti ju navštevuje 92 detí a výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje osem pedagogických zamestnancov s dlhoročnou praxou a sedem nepedagogických zamestnancov. Oslavu 50. výročia spojila s oslavou Dňa matiek. Po vystúpení riaditeľky materskej školy Kataríny Tomanovej nasledoval príhovor primátora mesta Rastislava Heneka a predsedníčky rodičovského združenia Jany Kuchtovej. V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti všetkých ročníkov pod vedením svojich učiteliek. Ukázali, že vedia nielen pekne recitovať, ale aj pekne spievať a tancovať. Vôbec sa nezľakli veľkého javiska a zaplneného hľadiska, aj keď v ňom občas hľadali tváre svojich rodičov.

Materská škola Lienka oslávila štyridsať rokov
Na oslavách 40. výročia založenia Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája si pripomenuli, že u štyridsať rokov kráčajú po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na šťastí malých detských dušičiek, počnúc učiteľkami, upratovačkami, kuchárkami, či rodičmi. Deti tu prežili čas detských hier a radostí. Mnohí z nich sú dnes úspešní mladí ľudia a rodičia.

Talent Trenčianskeho kraja
Základná škola Jana Amosa Komenského navrhla na ocenenie Talent Trenčianskeho kraja 2018 žiačku Romanu Haluškovú ako mimoriadny športový talent. Počas celej školskej dochádzky úspešne reprezentovala školu takmer vo všetkých športových disciplínach. V školskom roku 2017/2018 získala 2. miesto v krajskom kole súťaže gymnastický štvorboj, 3. miesto v krajskom kole vo florbale a 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska Mamut Cup v hokejbale. Romanka sa dlhodobo venuje mažoretkovému športu. Je dvojnásobnou majsterkou sveta, trojnásobnou majsterkou Európy a osemnásobnou majsterkou Slovenskej republiky v sólovej formácii. Od štyroch rokov trénuje hokej. Je držiteľkou ocenenia Najlepšia hráčka celosvetového turnaja. Je hráčkou ženskej reprezentácie Slovenska do 18 rokov, ktorá v tomto roku získala 2. miesto na Majstrovstvách sveta IIHF.

Svetový úspech mladých včelárov
Každoročne sa členovia včelárskeho krúžku pri Centre voľného času Včielka a Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Štefana Závodníka v Púchove umiestňujú na prvých miestach v súťažiach v rámci Slovenska. Na Celoslovenskej včelárskej súťaži v Banskej Bystrici v mladšej kategórii obsadili všetky tri prvé miesta. Zvíťazil Samuel Gabriš, druhé miesto obsadil Matúš Šulík a tretí skončil Tomáš Golitko. V staršej kategórii prvé miesto získal Ján Medňanský a tretie miesto Filip Drábik. Obaja sa zúčastnili Svetovej súťaže mladých včelárov IMYB 2018 /International Meeting of Young Beekeepers/ vo francúzskom meste Nerac. Súťaž nebola jednoduchá. Pozostávala z praktickej a teoretickej časti. V praktickej časti museli súťažiaci spoznávať včelie produkty, pracovať so živými včelami, vedieť poskladať úľ, prelarvovať, značiť trúdov, odviečkovať a vytáčať med, zdlábať rámiky, poznať anatómiu včely, určiť druhy medov, mikroskopovať priateľov a nepriateľov včiel a v teoretickej časti museli ovládať rozlíšenie samoopelivých a cudzoopelivých rastlín. Nechýbal ani obšírny test z problematiky včelárstva. Všetko prebiehalo v miešaných tímoch. Slovensko obsadilo prvé miesto a stalo sa majstrom sveta. O to radostnejšie bolo, že dvaja chlapci z Púchova boli medzi nimi – Ján Medňanský a Filip Drábik. Slovenský tím zvíťazil nad 26 krajinami sveta.

Púchovské gymnázium oslávilo sedemdesiatiny
Na všetky významné udalosti, ktoré škola zažila, sa spomínalo na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 70. výročia založenia púchovského gymnázia. Za sedem dekád stálo na čele Gymnázia v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 10 riaditeľov a do sveta vypustilo viac ako 5400 úspešných maturantov. Bohatá história Gymnázia v Púchove sa začala písať bezprostredne po skončení 2. svetovej vojny. O dva roky neskôr, v marci 1948, vtedajšia obec Púchov získala povolenie zriadiť školu s podmienkou, že jej nájde vhodné priestory. Historicky prvý školský rok začal 3. septembra 1948. Dve triedy navštevovalo spolu 50 žiakov, ktorých vzdelanie zabezpečovalo 9 pedagógov. V školskom roku 2018/2019 sa na púchovskom gymnáziu vzdeláva 408 žiakov rozdelených do 16 tried. Dlhodobou víziou školy je zabezpečiť každému študentovi priestor na rozvoj svojho vzdelania, nadania a potenciálu.

Najlepší športovci
Predseda Oblastného združenia telesnej kultúry pre okresy Púchov, Považská Bystrica a Ilava Pavol Mikula odovzdal pamätnú plaketu volejbalovému trénerovi Ivanovi Štefkovi mladšiemu. Zaslúžili sa o ňu výkony mladších žiakov Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov. Už tretíkrát v rade si preberal ocenenia cyklotrialový talent, Majster Európy a druhý zo svetových hier Jakub Mudrák z cyklotrialového klubu .

50 rokov histórie kulturistiky
Kulturistický oddiel bol pod hlavičkou Telovýchovná jednota Gumárne Púchov založený v roku 1967. Jeho zakladateľmi boli Štefan Gašpár a Stanislav Gabčo. Prvé kroky začínali už od roku 1964. Bolo ťažké presadiť toto športové odvetvie do telovýchovného hnutia na Slovensku. Ale púchovskí zakladatelia a nadšenci tohto športu nepodľahli negatívnemu tlaku. Začínajúci pretekári púchovskej kulturistiky sa zúčastnili prvých súťaží už v rokoch 1965 – 1966 pod hlavičkou Závodného klubu
Gumární Púchov. Tu bola aj svojpomocne zriadená prvá posilňovňa v Púchove. Za dosiahnutými výsledkami je vidieť obetavú prácu neveľkého kolektívu nadšencov, dlhoročných členov výboru oddielu – Stanislav Gabčo, Štefan Gašpár, Vladimír Taraba, Miroslav Prekop, Anna Gašpárová, Stanislava Tarabová, Jarmila Kucejová, Ján Lendel, Gabriela Crkoňová, Jozef Kľučka a usilovnú každodennú prácu ďalších členov oddielu.

Pohár Fortuna Ligy v Púchove
Odchovanec púchovského Mestského športového klubu Andrej Kadlec priniesol do Púchova majstrovský pohár Fortuna Ligy, ktorý získal ako hráč trnavského Spartaka. Andrej Kadlec začínal s futbalom ako sedemročný, prešiel všetkými futbalovými prípravkami MŠK, hrával za MŠK Púchov aj žiacke majstrovské súťaže. V pätnástich rokoch prestúpil do MŠK Žilina, kde hrával dorasteneckú súťaž. Za mužov MŠK Žilina hral tri majstrovské sezóny. V r. 2017 sa stal hráčom Spartaka Trnava a hneď vo svojej prvej sezóne za Spartak získal titul majstra Slovenska.

Volejbalové striebro
Volejbalovému oddielu Mestského športového klubu Púchov sa podarilo vybojovať na tohtoročných majstrovstvách Slovenska medailu. Po štvrtých miestach starších žiakov a kadetov získali strieborné medaily mladší žiaci vo štvorkovom volejbale. Na turnaji sa predstavilo osem tímov.

Zlaté medaily vo štvorhrách
V početnej slovenskej výprave na medzinárodný bedmintonový turnaj v kategóriách do deväť, jedenásť, trinásť a pätnásť rokov v Srbskom meste Novi Sad mal svoje zastúpenie aj klub BKR Púchov. V kategórii do 11 rokov sa predstavila Lívia Klačanská, v kategórii U 13 jej staršia sestra Ella a v kategórii do 15 rokov reprezentovali súrodenci Sebastián a Olívia Kadlecovci a spolu s nimi aj Lea Skorkovská a Nina Milada Michalková. Súrodenci Kadlecovci získali na turnaji zlaté medaily vo štvorhrách.

Druhá zlatá medaila
Na školských majstrovstvách Slovenska v midi volejbale žiakov základných škôl získali žiaci Základnej školy Gorazdova druhú zlatú medailu. Išlo o žiakov deviateho ročníka. Za stavu 24:23 s finálovým súperom žiakov zo Starej Ľubovne, zabezpečil posledný bod najlepší hráč Matej Turčáni. Dosiahli tak fantastický úspech, zisk dvoch zlatých medailí určite nie je bežná vec.

Majster sveta v cyklotriale
Na dvoch frontoch svetovej úrovne bojoval v auguste cyklotrialový majster sveta a Európy Jakub Mudrák z Cyklotrialového klubu Záriečie. V dňoh 3. – 5. 8. 2018 sa zúčastnil so slovenskou reprezentáciou Svetových hier mládeže UCI v Lazzate neďaleko Milána, kde skončil na peknom piatom mieste. Z Lazzate sa Jakub s tímom presunul do Livorna a odtiaľ cestovali na Sardíniu, kde sa v horách 15 km od Bolotany v Pabudskom národnom parku v nadmorskej výške cca 1100 m konali majstrovstvá sveta v cyklotriale. Jakub neurobil žiadnu chybu a skončil na 1. mieste bez trestných bodov, za čo dostal 25 bodov do celkového hodnotenia majstrovstiev sveta. Druhý deň vybojoval 2. miesto a v konečnom výsledku sa stal majstrom sveta v cyklotriale.

Otvorenie cyklotrasy z Púchova do Nimnice
Cyklotrasu, ktorá spája mesto Púchov s kúpeľnou obcou Nimnica, do užívania verejnosti odovzdal prvou oficiálnou jazdou peletón cyklistov. Cyklotrasa vo svojej prevažnej časti disponuje štedrou šírkou 4,5 metra. Popri cyklotrase vyrástli okrem podporných gabiónových múrov aj dve autobusové zastávky či ďalšia drobná infraštruktúra. Otvorili ju spoločne ministerka vnútra Denisa Saková so županom Jaroslavom Baškom. Nechýbal ani primátor mesta Púchov Rastislav Henek a starosta obce Nimnica Ladislav Ďureček. Pre obyvateľov je cyklotrasa novou alternatívou nielen na príjemné prechádzky či športové aktivity, ale napr. aj pre každodenné dochádzanie do mesta. Sto kilometrov dlhá cyklotrasa získala pomenovanie „Vážska cyklomagistrála“ na základe verejného hlasovania.

Zlato z Majstrovstiev Slovenska v karate v Šali
V súťaži družstiev stálo na najvyššom víťaznom stupni družstvo v zložení Maťko Behro, Maťko Jancík a Nika Arany. Ďalšie zlato doniesol dlhoročný úspešný reprezentant Púchova a Slovenska Tomáš Čvirik, ktorý je držiteľom čierneho pásu. Súťaž kobudo vyhral s dlhou zbraňou a potvrdil tak svoju stabilnú pozíciu. Tomášovi Čvirikovi pribudol aj bronz v silne obsadenej súťaži v kate. Zlatú medailu vybojovala Nina Jandušíková v kumite dievčat svojej vekovej kategórie.

Majster Slovenska v národnom rekorde
Presne na prvé výročie založenia športového klubu Amonrei Púchov získal Ronald Súra na majstrovstvách Slovenska v Michalovciach v klasickom tlaku na lavičke prvé miesto a zároveň utvoril vo svojej vekovej a hmotnostnej kategórii masters M2 do 74 kg slovenský národný rekord v tejto disciplíne.
Plavecké medailové zápisy Dve bronzové medaily sa podarilo vybojovať výprave Plaveckého oddielu na koncoročných majstrovstvách Slovenska juniorov v krátkom bazéne. Prvý vybojoval na trati 200 metrov motýlik Samuel Jancík a druhú pridala Nina Hlúbiková na najdlhšej plaveckej dištancii – 1500 metrov voľný spôsob. Jeden z najvýznamnejších medzinárodných plaveckých mítingov – Jarná cena Žiliny privítal športovcov a realizačné tímy z Azerbajdžanu, Česka, Gruzínska, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska. Z Púchova cestovala 11 členná výprava. Medailové ambície mala predovšetkým Lea Kmošenová, ktorá pri siedmich štartoch dokázala vyloviť z bazéna tri zlaté medaily. Podarilo sa jej to v troch krauliarskych disciplínach – na 50, 100 a 200 metrov.

Spracovala: Irena Kováčiková, mestská kronikárka

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.