Najlepšia hodnotiaca známka pre ZŠ Mládežnícka

0 88

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. Okrem aktualizácie údajov rozšírilo INEKO aj okruh zverejňovaných údajov, vďaka čomu mohli mierne vylepšiť aj hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách.

Novými ukazovateľmi sú Testovanie 5 a tzv. pridaná hodnota. V prípade základných škôl INEKO doplnilo výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika), pričom tieto výsledky po novom vstupujú aj do celkového hodnotenia výsledkov žiakov ZŠ.

Pri stredných školách sme doplnili dlho očakávané údaje o pridanej hodnote (zatiaľ sú k dispozícii údaje iba za predmet slovenský jazyk). Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za štyri roky počas štúdia na strednej škole v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o štyri roky skôr pri vstupe na školu (sleduje sa dosiahnutý výsledok v Testovaní 9), pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách.

Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou (očakávaný výsledok v maturite vzhľadom na úroveň žiakov na vstupe, typ školy, a pod.),” uvádzajú autori projektu z inštitútu INEKO.

Meranie pridanej hodnoty má však zatiaľ viacero obmedzení, keďže výpočet je robený iba pre stredné školy, ktoré ponúkajú štvorročné denné štúdium v slovenskom jazyku ukončené maturitnou skúškou. Z výpočtu boli vylúčení žiaci osemročných gymnázií, žiaci bilingválnych štúdií či zdravotne znevýhodnení. Preto údaj o pridanej hodnote zatiaľ nevstupuje do celkového hodnotenia škôl.
V rebríčkoch dostali jednotlivé školy výsledné známky od 1 do 10. Známku 9 a viac dostali školy s excelentnými výsledkami žiakov, známka nad 8 patrí školám s vynikajúcimi výsledkami.

“Sedmičku” dostali školy s výbornými výsledkami, známka 6 a viac patrí školám s veľmi dobrými výsledkami a školy s dobrými výsledkami žiakov dostali známku 5 a viac. V školách so známkou 4 a viac sú výsledky žiakov priemerné. Známka je pritom tvorená v špeciálnej metodike kombináciou výsledkov Testovania 5, Testovania 9 a mimoriadnych výsledkov. V prípade stredných škôl vstupujú do celkového hodnotenia výsledky maturít, mimoriadne výsledky a nezamestnanosť absolventov. Treba ešte povedať, že známka je výsledkom hodnotenia za posledné štvorročné obdobie.

Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi základnými školami opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej ulici v Košiciach. Na druhom mieste skončila ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Na Karloveskej ulici v Bratislave. Všetky tri tieto školy dostali výslednú známku nad 9, tesne pod pomyselnými stupňami víťazov skončila so známkou 8,8 ZŠ Slovenských partizánov zo susednej Považskej Bystrice.

Púchovské školy sa v celoslovenských rebríčkoch na popredných priečkach neumiestnili a rovnako to platí aj pre poradie v Trenčianskom kraji. So známkou 6,3 sa na 46. mieste v krajskom rebríčku umiestnila ZŠ Mládežnícka, ktorá si oproti vlaňajšku vylepšila hodnotenie o jednu desatinu. Na 66. mieste skončila ZŠ Gorazdova so známkou 5,8, ktorá je totožná s tou vlaňajšou. Podstatne si svoju hodnotiacu známku vylepšila ZŠ J. A. Komenského z 5,1 na 5,6, ale zatiaľ to stačilo len na 76. miesto v krajskom rebríčku základných škôl.

Až takmer v jeho závere skončila ZŠ s MŠ Slovanská, keď si oproti vlaňajšku pohoršila hodnotiacu známku z 4,6 na 4,5 a patrí jej 91. priečka. Z vidieckych škôl skončila najlepšie ZŠ Beluša na 74. mieste (známka 5,6), o tri miesta nižšie ZŠ Lednické Rovne (známka 5,5) a hneď za ňou ZŠ Záriečie (známka 5,5). Všetky tri školy si svoje hodnotenie oproti vlaňajšku vylepšili, najviac v Beluši o osem desatín.

Pre objektívnosť treba ešte dodať, že do rebríčka nebola zaradená Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove, keďže jej hodnotenie so známkou 7,1 bolo vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika a preto môže byť podľa autorov projektu menej výpovedné.

Medzi strednými odbornými školami obhájili prvé miesta Obchodná akadémia v Trnave, SPŠ elektrotechnická v Prešove a Obchodná akadémia v Trenčíne. Aj v tomto rebríčku mala medzi desiatkou najlepších škôl zastúpenie susedná Považská Bystrica – na šiestom mieste skončila Obchodná akadémia so známkou 7,9. Z dvojice púchovských stredných odborných škôl sa umiestnila lepšie Stredná odborná škola T. Vansovej, ktorej patrí so známkou 4,6 v krajskom rebríčku 19. pozícia. Stredná odborná škola obchodu a služieb získala známku 3,2 a stačilo to len na 32. miesto.

Gymnázia Trenčianskeho kraja sa v celoslovenskom rebríčku príliš nepresadili. V ňom dosiahlo vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, za ktorým nasledujú Gymnázium J. Hronca v Bratislave a bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici.

Z gymnázií v Trenčianskom kraji dosiahlo najlepšiu známku Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne (7,7) a umiestnilo sa na 12. mieste. Púchovskému gymnázium bola pridelená známka 4,2, čo v krajskom rebríčku znamenalo štrnáste miesto. Podstatne lepšie známky dostalo v hodnotení INEKO nielen Gymnázium v Dubnici nad Váhom (7,5), ale aj Gymnázium v Považskej Bystrici (6,1).

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.