Najlepšie výsledky mala Cirkevná škola sv. Margity

0 118

V marci si deviataci základných škôl otestovali svoje vedomosti v tzv. Monitore. Pre viacerých znamenal úspech v testovaní bezproblémovú cestu na strednú školu. Školský zákon totiž hovorí, že ak žiak v oboch testovacích predmetoch – slovenskom jazyku a literatúre a matematiky – dosiahne úspešnosť nad 90 percent, je prijatý na strednú školu bez prijímacieho pohovoru a bez ohľadu na svoj dovtedajší prospech. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v minulých dňoch zverejnil výsledky tohtoročných monitorov. Z púchovských škôl dosiahli najlepšie výsledky v oboch testovaných predmetoch deviataci z Cirkevnej základnej školy sv. Margity. Okres Púchov dosiahol skvelý výsledok v slovenčine, keď sa v celoslovenskom rebríčku umiestnil na piatej priečke.

Celoslovenské testovanie 9. ročníka sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách celého Slovenska. Test z matematiky riešilo 36 381 žiakov, pričom priemerná úspešnosť testu bola 55,9 %, čo je o pol percentuálneho bodu horší výsledok ako vlani. Dievčatá riešili test s o niečo lepšou úspešnosťou ako chlapci, aj keď rozdiel bol naozaj minimálny: 56,1 ku 55,8%. Najúspešnejší pri riešení testu z matematiky boli žiaci z okresu Bratislava I (67,5%), naopak najmenej úspešný bol okres Gelnica (37,7%). Sedemnásty najlepší výsledok na Slovensku a štvrtý v Trenčianskom kraji dosiahli deviataci v Púchovskom okrese (60,2%).

Test z matematiky
ŠKOLA PT PÚŠ
CZŠ SV. MARGITY 19 74,4 %
ZŠ LEDNICA 8 66,3 %
ZŠ ZÁRIEČIE 13 66,2 %
ZŠ MLÁDEŽNÍCKA 44 65,5 %
ZŠ SLOVANSKÁ 20 63,0 %
ZŠ LED. ROVNE 34 62,9 %
ZŠ GORAZDOVA 51 57,9 %
ZŠ LYSÁ POD MAKYTOU 19 57,4 %
ZŠ BELUŠA 60 56,3 %
ZŠ KOMENSKÉHO 53 55,8 %
ZŠ ZUBÁK 10 55,0 %
ZŠ LAZY POD MAKYTOU 14 53,9 %

 

Až deviatim základných školám v okrese Púchov sa podarilo v matematickom testovaní deviatakov dosiahnuť lepší výsledok ako bol celoslovenský priemer. Suverénne najlepšiu úspešnosť dosiahli deviataci z Cirkevnej ZŠ sv. Margity, ktorí napísali test s priemernou úspešnosťou 74,4% a o štyri percentá vylepšili svoj výsledok z roku 2017, čím sa zaradili medzi desať najúspešnejších škôl v Trenčianskom kraji.

Veľmi dobre sa s matematikou popasovali v malých vidieckých školách – v Lednici dosiahli priemer 66,3% a v Záriečí len o jednu desatinu horší priemer. Pritom pri vlaňajšom monitore v oboch školách vykázali nižšiu úspešnosť ako bol celoslovenský priemer a polepšili si o 15 percent. Zo štyroch púchovských mestských škôl mala najlepšiu úspešnosť v matematike ZŠ Mládežnícka (65,5%) pred ZŠ Slovanská (63,0%) a ZŠ Gorazdo- va (57,9%). ZŠ J. A. Komenského patrí spoločne so ZŠ Zubák a ZŠ Lazy pod Makytou k školám, ktoré zaostali pri testovaní z matematiky za celoslovenským priemerom.

Test zo Slovenského jazyka a literatúry
ŠKOLA PTŽ PÚŠ
CZŠ SV. MARGITY 19 76,6 %
ZŠ LEDNICKÉ ROVNE 34 72,4 %
ZŠ LYSÁ POD MAKYTOU 19 72,2 %
ZŠ LAZY POD MAKYTOU 14 70,3 %
ZŠ MLÁDEŽNÍCKA 44 69,8 %
ZŠ ZÁRIEČIE 13 69,8 %
ZŠ GORAZDOVA 51 67,9 %
ZŠ BELUŠA 60 66,5 %
ZŠ KOMENSKÉHO 53 63,4 %
ZŠ ZUBÁK 10 63,2 %
ZŠ LEDNICA 8 63,0 %
ZŠ SLOVANSKÁ 20 62,4 %

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo na Slovensku 34 019 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 63,0%, čo je o takmer dve percentá lepší výsledok ako pri deviatackom testovaní v roku 2017. Podobne ako vlani dievčatá s úspešnosťou 66,7% výrazne predčili chlapcov, ktorí napísali test s úspešnosťou 59,6%.

V slovenskom jazyku a literatúre ovládli celoslovenský rebríček deviataci z okresu Košice I (71,7%), najmenej úspešní boli žiaci z okresu Gelnica (49,0%). Deviataci z Púchovského okresu v slovenčine dosiahli jeden z historicky najlepších výsledkov, keď sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na piatej priečke s úspešnosťou 68,0% a v Trenčianskom kraji boli úspešnejší len žiaci z okresu Trenčín.

Celoslovenský priemer sa podarilo prekonať takmer všetkým základným školám v na- šom okrese. Výnimkou bola ZŠ Slovanská, ktorej k dosiahnutiu celoslovenského priemeru chýbalo šesť desatín percenta. Medzi päticou najúspešnejších je z púchovských mestských škôl len ZŠ Mládežnícka s priemernou úspešnosťou 69,8%.

Podobne ako pri matematike, aj v testovaní zo slovenčiny dominovali deviataci z Cirkevnej ZŠ sv. Margity s priemernou úspešnosťou 76,6%, darilo sa aj žiakom v Lednických Rovniach (72,4%) a Lysej pod Makytou (72,2%) a úspešnosť nad 70 percent sa podarilo dosiahnuť aj v Lazoch pod Makytou. Z pú- chovských mestských škôl si oproti vlaňajšku najlepšie vylepšila svoju úspešnosť ZŠ Gorazdova (zo 60,6 na 67,9%).

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.