Najlepšie zarábajúcim starostom je Ján Prekop, traja nováčikovia len so základným platom

0 473

Starostovia a primátori po celom Slovensku už poznajú výšku svojich platov. Rozhodnuté o nich bolo ešte do Vianoc, pričom v drvivej väčšine prípadov sa tak stalo na ustanovujúcich rokovaniach obecných, resp. mestských zastupiteľstiev. Výnimkou nebol ani náš región, kde rovnako ako inde na Slovensku výška platu starostu závisí nielen od veľkosti obce, ale aj od rozhodnutia poslaneckého zboru navýšiť starostovi základnú mzdu. Stať sa tak môže až do výšky 60 percent. Urobili tak napríklad poslanci v Beluši, čím sa Ján Prekop stal s mesačnou mzdou 3 970 eur najlepšie plateným starostom v regióne.

Výšku starostovského platu podobne ako v prípade primátorov upravuje zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostu. Keďže jeho výpočet je viazaný na priemernú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, každoročne sa plat mení, samozrejme zväčša smerom nahor. Zastupiteľstvá, ktoré o plate svojho starostu rozhodovali v decembri minulého roka, vychádzali z priemernej mzdy za rok 2017, ktorá bola Štatistickým úradom SR vyčíslená na 954 eur.

Ďalšou premennou, ktorá vstupuje do výpočtu platu, je koeficient veľkostnej skupiny obce, ktorým sa príslušná priemerná mzda vynásobí. Zákon dlhodobo rozdeľuje mestá a obce do deviatich veľkostných skupín podľa počtu obyvateľov, ale od 1. decembra 2018 novela zákona tieto koeficienty zvýšila. Pre tisícové obce platí napríklad koeficient 1,83, spomínaná Beluša však spadá medzi obce do 10 000 obyvateľov a pri výpočte mzdy starostu sa uplatňuje koeficient 2,60. Každé obecné či mestské zastupiteľstvo má ešte podľa zákona právo základný plat navýšiť o ďalších 60 percent, čo poslanci môžu, ale nemusia využiť.

BELUŠA

Ján Prekop v Beluši vstúpil do svojho tretieho volebného obdobia a o jeho plate sa medzi poslancami hovorilo hneď dvakrát. Najprv na ustanovujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo ešte pred účinnosťou novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostu a potom aj v decembri. Beluša je s viac ako 6 500 obyvateľmi jednou z najväčších obcí na Slovensku, a tak má jej starosta logicky nárok aj na najväčší základný plat spomedzi starostov v Púchovskom okrese – konkrétne vo výške 2 481 eur.

Jeho maximálne navýšenie o 60 percent navrhol na rokovaní zastupiteľstva starostov zástupca Stanislav Ročiak. Argumentoval tým, že rozsah a náročnosť úloh a povinností starostu sa kvantitatívne zvýšili a Ján Prekop vo funkcii starostu dosiahol v uplynulom volebnom období pri vedení obecnej samosprávy veľmi dobré výsledky. Pri hlasovaní nepanovala v trinásť- člennom obecnom zastupiteľstve stopercentná zhoda – traja poslanci sa hlasovania zdržali, ale ani to nemohlo mať vplyv na to, že Ján Prekop sa stal s platom 3 970 eur najlepšie plateným starostom v okrese.

LEDNICKÉ ROVNE

Druhou najväčšou obcou v Púchovskom okrese sú Lednické Rovne, ktoré sú podľa počtu obyvateľov zaradené do veľkostnej kategórie od 3 001 do 5 000 obyvateľov. Aj tu sa násobný koeficient pre výpočet platu od 1. decembra 2018 zvýšil, konkrétne z 2,17 na 2,41. Pre tunajšieho starostu Mariána Horečného ide o druhé volebné obdobie a mohol si byť istý základným platom vo výške 2 300 eur. V predchádzajúcom volebnom období ho mal navýšený o približne 50 percent a podobne tomu bude aj naďalej.

Pri diskusii o zvyšovaní platu bolo v hre 1 135 eur a poslanecké názory sa rôznili. Martin Mišík s Milanom Chudadom zvýšenie platu obhajovali, Gabriela Brezániová s Ivetou Karasovou boli za nižšie percentuálne navýšenie. Prvá z nich navrhla zvýšenie platu o 25 percent, čo podľa nej korešponduje s doterajším platom starostu. Jej návrh však podporili len Iveta Karasová s Petrom Štefinom, ostatní ôsmi poslanci boli za zvýšenie starostovského platu o 49,32%. Starosta Lednických Rovní Marián Horečný tak vďaka tomu bude zarábať mesačne 3435 eur.

LYSÁ POD MAKYTOU

Podobne ako Marián Horečný v Lednických Rovniach, aj Michal Ondrička v Lysej pod Makytou vstupuje do svojho druhého volebného obdobia. Cestu za volebným víťazstvom mal podstatne jednoduchšiu, keďže vo voľbách nemal konkurenta. Kým v predchádzajúcom volebnom období mal len mierne zvýšenie základného platu, tentoraz sa od poslaneckého zboru dočkal razantnejšieho zvýšenia. Jeho základný plat, ktorý bol mimochodom zo zákona stanovený na 2 099 eur, stúpne o 40 percent na sumu 2 939 eur. Z deväťčlenného obecného zastupiteľstva za zvýšený starostovský plat hlasovali siedmi poslanci, Alexander Brežný s Jánom Okrajkom sa hlasovania zdržali.

LÚKY

Vyššieho platu sa vo svojom druhom volebnom období dočkal aj starosta Lúk Ján Behro. Na ustanovujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva o tom rozhodli jednohlasne miestni poslanci. Lúky – podobne ako väčšina obcí v našom okrese – patrí do kategórie obcí od 501 do 1 000 obyvateľov, kde je násobný koeficient vo výške 1,83. Základný plat starostu v takomto type obce je od 1. decembra 2018 1 746 eur. Poslanci v Lúkach odklepli Jánovi Behrovi navýšenie o 30 percent a ten tak bude mesačne zarábať 2 270 eur.

MESTEČKO + ZÁRIEČIE

Ján Hlinka je nováčikom na starostovskej stoličke – v Mestečku po štyroch rokoch vystriedal Annu Václavíkovú. Na jeho uvedenie do funkcie sa spomedzi obcí v našom okrese čakalo najdlhšie – až do 21. decembra 2018. Ján Hlinka začne svoje pôsobenie v samospráve tak, ako sa na nováčika patrí – so základným platom. Ten mu bol vyčíslený zo zákona na 1 746 eur. O pár metrov ďalej – v susednom Záriečí – bude starosta zarábať rovnako. Jozef Kollár síce vstupuje už do svojho štvrtého volebného obdobia, ale starostovať bude so základným platom.

LAZY POD MAKYTOU

Podobne ako Ján Hlinka v Mestečku, aj Ján Mičega v Lazoch pod Makytou je starostovským nováčikom a pri rozhodovaní o plate tu došlo k identickej situácii ako v Mestečku či Záriečí – poslanci schválili starostovi plat bez navýšenia. Ján Mičega bude však predsa len zarábať viac ako jeho kolegovia – presne 2 099 eur. Lazy pod Makytou sú totiž podľa počtu obyvateľov „tisíckovou“ obcou a násobný koeficient je tu 2,2.

DOHŇANY

Do kategórie obcí od 1 001 do 3 000 obyvateľov patria aj Dohňany. Pre tunajšieho starostu Milana Panáčka je to už štvrté volebné obdobie a hlasovanie o jeho plate je špecifické tým, že ako poslanec NR SR má nárok len na plat vo výške minimálne mzdy. Tunajší poslanci rozhodovali o jeho plate tak, ako v každej inej obci – základný plat mu navýšili o 35 percent, teda na súhrnnú výšku 2 834 eur. Zároveň však zobrali na vedomie informáciu, že kým bude Milan Panáček poslancom Národnej rady SR, bude poberať starostovský plat iba vo výške minimálnej mzdy, čo je aktuálne 520 eur. Samotný Milan Panáček však už dnes aspoň vie, aký bude jeho plat, keď svoje pôsobenie v parlamente skončí.

NIMNICA

Ladislav Ďureček v kúpeľnej obci Nimnica je už starostovským harcovníkom, veď volebné obdobie 2018 – 2022 je pre neho už siedmym v poradí. Aj v súvislosti s tým sa dalo očakávať, že ho poslanci nenechajú starostovať so základným platom a predpovede sa potvrdili. Poslanec Marián Šalamún navrhol Ladislavovi Ďurečkovi zvýšiť základný plat (1746 eur) o 20 percent, a tak bude zarábať mesačne 2 096 eur.

MOJTÍN

Pre Františka Staňa určovanie platu starostu nie je žiadnou novinkou, veď ide už o jeho tretie volebné obdobie (v rokoch 2010 – 2014 bola starostkou Eva Gabrišová). Na úvodné zastupiteľstvo sa dostavili len traja z piatich zvolených poslancov, a tak bolo len tak-tak uznášaniaschopné. Ešte pred siedmimi rokmi bol Mojtín v kategórii obcí nad 500 obyvateľov, lenže pokles počtu obyvateľstva sa tu ne- darí zastaviť, a tak má starosta nárok na nižší základný plat – 1 575 eur. František Staňo však už bude zarábať zhruba o päť stoviek viac, poslanci totiž rozhodli o 35-percentnom navýšení jeho platu na 2 127 eur.

STREŽENICE

Úplne opačná si- tuácia ako v Mojtíne, pokiaľ ide o vývoj počtu obyvateľstva, nastala v Streženiciach. Tu dlho atakovali hranicu 1 000 obyvateľov, až sa im ju vlani konečne podarilo pre- konať. Nuž a odráža sa to aj na základnom plate starostu – ten sa razom zvýšil z 1 746 eur na 2 099 eur. Aj z tohto dôvodu starosta Juraj Hrišo na ustanovujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva navrhol, aby sa poslanci jeho platu a prípadnému navýšeniu venovali až po novom roku.

DOLNÉ KOČKOVCE

Podobne ako v Mestečku a Lazoch pod Makytou majú aj v Dolných Kočkovciach nového starostu. A aj on – podobne ako jeho nováčikovskí kolegovia – bude poberať základný plat. Martin Dolinský vo voľbách prekvapujúco zdolal dlhoročného starostu Petra Reginu a na starostovskú stoličku zasadol 10. decembra 2018. Dolné Kočkovce sú „tisíckovou“ obcou a starosta má teda nárok na plat vo výške 2 099 eur. Zo siedmich poslancov zaň hlasovali šiesti, Milan Faktor hlasoval proti napriek tomu, že základný plat starostu určuje zákon.

VISOLAJE

V obci Visolaje mali v priebehu posledných piatich rokov troje voľby – tie v roku 2014 vyhrala Daniela Ďuricová, ktorá sa však ani nie po roku funkcie vzdala a doplňujúce voľby vyhral Vincenc Hrenák. Celé volebné obdobie starostoval len so základným platom, po nedávnych voľbách vo funkcii zostáva aj naďalej, ale už s vyšším platom. Poslanci akceptovali návrh na 30-percentné zvýšenie platu, čo znamená, že visolajský starosta bude zarábať mesačne 2 270 eur.

HOROVCE

Navlas rovnaký plat ako starosta Visolaj bude mať aj starosta Horoviec Milan Velas. Ten v novembrových voľbách nemal konkurenta, a tak pokojne mohol vstúpiť do svojho druhého volebného obdobia. Miestni poslanci na rokovaní zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29. novembra, rozhodli o 30-percentnom navýšení jeho platu – na spomínaných 2 270 eur.


Na záver treba dodať, že vo všetkých prípadoch ide o hrubý príjem, takže treba brať do úvahy fakt, že aj starostovia platia odvody do poisťovní a dane. Na druhej strane uvedené príjmy sa už čoskoro budú valorizovať, keďže pre ich platy v roku 2019 sa bude brať do úvahy vlaňajšia priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, a tá by mala po prvý raz v histórii prekročiť hranicu 1 000 eur.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.