Nenahraditeľný význam vody si vo štvrtok pripomenú aj obyvatelia Trenčianskeho kraja

0 7

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Upozorniť na celosvetový problém nezodpovedného prístupu k vodným zdrojom má Svetový deň vody, za ktorý OSN vyhlásila už v roku 1993 22. marec. V tento deň majú ľudí na obozretné nakladanie s existujúcimi zdrojmi upozorniť rôzne vzdelávacie podujatia a aktivity. Bokom nezostanú ani inštitúcie v Trenčianskom kraji.

Tak ako po minulé roky môžu obyvatelia kraja pri príležitosti Svetového dňa vody využiť tiež bezplatné rozbory vody zo studní, a to vďaka Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zistiť, či je voda z vlastnej studne dostatočne kvalitná a nezávadná, bude možné vo štvrtok v čase od 7.00 h do 14.00 h v sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou jej dodávateľov i orgánov verejného zdravotníctva. O kvalitu vody v studni sa naopak musí starať jej vlastník, aj preto odporúčame nechať si skontrolovať vodu zo studne jeden až dvakrát ročne, uviedol Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Rovnako vzácne ako pitná voda sú aj termálne a minerálne pramene, ktoré umožnili vznik vyhľadávaných kúpeľných miest. Trenčiansky kraj sa pýši mimoriadnym bohatstvom známym aj za hranicami kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2015 pristúpil k realizácii projektu Zelená župa, vďaka ktorému sa mu darí postupne znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie z vlastnej prevádzky a tiež z prevádzky viac ako osemdesiatich zariadení v krajskej kompetencii.

Významnou súčasťou tohto projektu je aj zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja prostredníctvom pravidelných odborných seminárov a tiež podpora „zeleného myslenia“ na regionálnej úrovni vďaka grantového programu Zelené oči. Práve oblasť výchovy má najväčší potenciál prispieť, mimo iného, aj k zvýšeniu povedomia o význame vody či lepšej ochrane vodných zdrojov.

Vzbudiť záujem o túto problematiku u mladšej generácie sa už štvrtý rok interaktívnou formou snaží aj Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ktoré je jednou z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Vzdelávací program Ponor sa do objavovania – Deň vody v múzeu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. marca 2018, priblíži návštevníkom, kde všade sa používala voda v slovenskej ľudovej kultúre či predstaví vodné rastliny.

Najzvedavejším návštevníkom ponúkne možnosť pozorovať drobné vodné živočíchy mikroskopom a zistiť vlastnosti vody prostredníctvom hravých pokusov. Počas interaktívneho vzdelávacieho pásma žiakom vysvetlíme, aká je voda dôležitá pre existenciu človeka. V prednáškach sa tiež zameriavame na vodný svet živočíchov a rastlín odkázaných na neustály kontakt s vodou. Naše múzeum rozvíja nielen spoločenské vedné odbory, ale aj tie prírodovedné. Hlásime sa k environmentálnym výzvam dneška, medzi ktoré patrí najmä ochrana zdrojov pitnej vody a jej rozumné využívanie, vysvetlila riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.

Svetový deň vody je výbornou príležitosťou vyskúšať liečivú silu minerálnych prameňov trenčianskeho regiónu. K tým najznámejším jednoznačne patria kúpele Trenčianske Teplice, Bojnice a Nimnica, ktoré sú vyhľadávané nielen domácimi, ale aj zahraničnými kúpeľnými turistami. Vďaka projektu „Kúpele v regióne“, ktorý už šiesty rok prebieha v mesiacoch december až február, môžu obyvatelia Trenčianskeho kraja využívať zľavnené služby Kúpeľov Trenčianske Teplice. Tento rok ozdravnú ponuku kúpeľov využilo viac ako 11 tisíc obyvateľov zo 61 miest a obcí Trenčianskeho kraja,prezradila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Eva Frývaldská. 

A na záver niekoľko zaujímavých faktov o tejto tekutine:

  • ľudský mozog tvorí približne 70% vody
  • človek bez vody prežije 3 – 7 dní, bez jedla aj mesiac
  • jeden z piatich ľudí na planéte nemá prístup k pitnej vode
  • až 40% predávanej balenej vody je z toho istého zdroja ako voda z vodovodu
  • tvrdá voda je zo zdravotného hľadiska lepšia, lebo obsahuje vápnik a horčík
  • 80% zdrojov pitnej vody na Slovensku tvoria kvalitné podzemné zdroje
Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.