Nová primátorka sa ujala funkcie, za zástupcu si vybrala Lukáša Ranika

0 124

Osemnásť dní po voľbách sa zišiel novovytvorený poslanecký zbor Mesta Púchov na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva. Všetci devätnásti poslanci boli svedkami unikátnej situácie na Slovensku, keď vo funkcii končiaci primátor slávnostne odovzdával funkciu svojej manželke. Po štyroch rokoch vystriedala Rastislava Heneka na primátorskom poste jeho o rok mladšia manželka Katarína. Úvodné rokovanie sa nieslo v znamení koncipovania mestských orgánov – novým viceprimátorom sa stal Lukáš Ranik, zmeny nastali aj v päťčlennej mestskej rade a najdlhšie sa diskutovalo o zložení ôsmich odborných komisií.

Len čosi viac ako minútku sa pri mikrofóne zdržal doterajší primátor Rastislav Henek, ktorý sa vo svojom poslednom primátorskom príhovore obmedzil na poďakovania kolegom a spolupracovníkom a želania svojej nástupkyni a všetkým poslancom.

Rodinná odovzdávka primátorských insígnií dopadla bez problémov.

Ďakujem za možnosť byť jedným z článkov, ktorý mohol prispieť k ďalším pozitívnym zmenám v meste. Bola to pre mňa veľká životná skúsenosť a bolo mi cťou s vami všetkými spolupracovať,“ uviedol vo svojom krátkom príhovore Rastislav Henek. Svojej manželke zaželal nielen zdravie a šťastie, ale aj rozvahu pri výbere svojich spolupracovníkov a odvahu pri plnení náročných úloh a cieľov.

Veľa nadšenia, úspechov a pozitívneho prístupu prajem i vám, novozvoleným poslancom, a verím, že budete spolupracovať a spolu prekleniete aj niektoré doterajšie nezhody,“ zaželal členom nového mestského zastupiteľstva Rastislav Henek.

Vzápätí už prišiel rad na zloženie primátorského sľubu Katarínou Henekovou a očakávanú rodinnú odovzdávku primátorských insígnií. Hneď nato novozvolená primátorka prevzala od svojho manžela vedenie rokovania a postupne pred ňu a predsedníčku miestnej volebnej komisie Danielu Luhovú predstúpili všetci devätnásti poslanci, aby slovíčkom „Sľubujem“ vyslovili súhlas s prečítaným poslaneckým sľubom a zapísali sa do pamätnej knihy mesta.

V devätnásťčlennom poslaneckom zbore bude pôsobiť pätnásť mužov a štyri ženy – tri z nich sú pritom poslaneckými novickami: Angela Lazorová, Ľubica Kuchařová a Milada Vargová. Poslanecký debut absolvuje okrem nich nich aj Emil Filo, po šestnástich rokoch si poslaneckú funkciu opäť vyskúša Viliam Karas.

Po sérii poslaneckých sľubov sa prítomným prihovorila Katarína Heneková. „Nebudem sa povyšovať a preceňovať, ale ani ponižovať. Uvedomujem si, že nasledujúce štyri roky nebudú prechádzkou ružovou záhradou, ale som pripravená pomôcť a spolupracovať s vami pri skvalitňovaní života v meste. Budem sa snažiť byť múdrou a spravodlivou primátorkou pre všetkých Púchovčanov,“ zdôraznila vo svojom príhovore Katarína Heneková, ktorá avizovala svoj jasný cieľ – otvoriť samosprávu verejnosti a verejnosť samospráve.

Jednou z piatich nových tvári v poslaneckom zbore je Angela Lazorová.

Už zo zasadacieho poriadku poslaneckých stoličiek bolo zrejmé, že v mestských orgánoch dôjde k zmenám. Na rovnakom mieste ako v predchádzajúcom volebnom období zostali sedieť len Ján Riško s Ivanom Kubišom, najväčšiu zmenu pocítili Roman Hvizdák s Miroslavom Kubičárom, ktorí sa porúčali na opačný koniec stola. Najbližšie k novej primátorke to aktuálne majú Lukáš Ranik s Petrom Bílikom a zodpovedajú tomu aj ich funkcie.

Vôbec najmladšieho z poslancov Lukáša Ranika si Katarína Heneková vybrala za svojho zástupcu a Peter Bílik bol poverený zvolávaním rokovaní mestských zastupiteľstiev pre osobitné prípady vymedzené zákonom o obecnom zriadení. Obaja sa zároveň stali členmi päťčlennej mestskej rady, v ktorej oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu stratili miesto už vyššie spomínaní Roman Hvizdák s Miroslavom Kubičárom. Naopak naďalej v nej budú pôsobiť Ján Riško s Irenou Ambície Kováčikovou. Popri Petrovi Bílikovi je ďalším nováčikom v nej Ľubica Kuchařová.

Ešte pred rozhodovaním o počte komisií mestského zastupiteľstva a ich zložení primátorka Katarína Heneková oznámila, že navrhované zloženie komisií je len dočasné a na februárovom rokovaní v ňom ešte môže dôjsť k zmenám. Podľa neoficiálnych informácií by sa mala napríklad oddeliť bytová komisia od komisie dopravy a služieb.

Ambície poslanca Lukáša Ranika sa naplnili – stal sa zástupcom primátora.

K téme vystúpili aj občania Michal Bizoň s Mariánom Mišúnom, zhodou okolností obaja boli kandidátmi na primátora z nedávnych volieb. Michal Bizoň apeloval na to, aby široká verejnosť dostala možnosť prihlásiť sa k účasti v komisiách, čo sa doteraz nestalo, keďže návrh zloženia komisií nebol ani zverejnený. Marián Mišún sa dokonca sám prihlásil k práci v komisii ochrany verejného poriadku.

V poslaneckej diskusii napokon padol jediný pozmeňovací návrh – Miroslav Kubičár požiadal kolegov, aby podporili zaradenie mestských úradníčok Jany Vondrovej a Martiny Knížatovej do komisie výstavby a životného prostredia. Poslanec Lukáš Ranik si vyžiadal päťminútovú prestávku na poradu poslaneckého klubu neuvedomujúc si, že hneď na prvom rokovaní porušuje rokovací poriadok, keďže existencia poslaneckého klubu sa medzi volebnými obdobiami neprenáša a nový klub ešte nemá založený. Prestávka nakoniec bola na osoh, keďže návrh Miroslava Kubičára bol akceptovaný.

O zložení každej komisie sa hlasovalo osobitne a až na pár výnimiek panovala pri hlasovaní všeobecná zhoda. Väčšina komisií bude mať rovnakého predsedu ako v predchádzajúcom volebnom období – Daniel Lako bude šéfovať ekonomickej komisii, Miroslav Kubičár komisii výstavby, životného prostredia a územného plánovania, Cyril Crkoň bude mať pod palcom komisiu bytovú, dopravy a služieb a Irena Kováčiková komisiu vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia.

Miroslav Bučko bude predsedať komisii športu, Ján Riško komisii ochrany verejného poriadku a Peter Bílik komisii na ochranu verejného záujmu. Nového predsedu bude mať len komisia grantových a dotačných projektov, ktorou sa stala Angela Lazorová. Tá je zároveň najvyťaženejšou poslankyňou v komisiách, pretože okrem komisie, ktorej predsedá, má miesto aj v komisii výstavby a komisii vzdelávania.

Následne poslanecký zbor schválil zriadenie výborov v mestských častiach a určil aj mená sobášiacich a obradárov občianskych pohrebov. Keďže dnes už bývalý primátor Rastislav Henek opomenul do návrhu programu zaradiť povinný bod „Diskusia“, na úplný záver rokovania poslanci určovali primátorský plat. Po porade priamo v rokovacej sále sa poslanecký zbor rozhodol navýšiť Kataríne Henekovej základný plat o 40 percent a tá teda odštartuje svoje pôsobenie v komunálnej politike s platom 3754 eur.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.