Nový Rožák už nemá nájomnú zmluvu na pozemok

1 32

Moderná, nadčasová stavba je situovaná na nároží Hollého a Štefánikovej ulice, lemuje novorealizovaný rondel križovatky a uzatvára tak doteraz nezastavanú nárožnú prieluku. Svojou polohou a hmotovopriestorovým riešením zvyšuje mestotvornosť v tejto centrálnej časti mesta, určuje dotvorenie najmä uličnej fronty Hollého ulice. Oblé sklenené priečelie navrhovanej budovy modeluje priestor križovatky a vytvára architektonický akcent vstupnej časti mesta Púchov.

Pred ôsmimi rokmi popustili projektanti budúcej dominanty Púchova uzdu svojej fantázie a týmito slovami opísali ideu vybudovania administratívnej budovy na Hollého ulici, ktorá vďaka svojej polohe získala prezývku „Nový Rožák„. Dnes ju ľudia častujú podstatne hanlivejšími označeniami ako opacha, moloch či ozruta. Takéto prívlastky zazneli aj na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom púchovskí poslanci mali rozhodnúť o tom, či investorovi predĺžia nájomnú zmluvu na pozemok pod rozostavanou budovou alebo nie.

ROČNÝ SKLZ HNEĎ NA ÚVOD
O výstavbe „Nového Rožáku“ sa prvýkrát začalo hovoriť ešte v roku 2007, kedy štúdiu predstavila na rokovaní mestského zastupiteľstva investorská spoločnosť Developer Consulting, s. r. o.. Samotnú žiadosť o stavebné povolenie však podala až o rok neskôr. Dôvod? Nepredvídateľné faktory.

K povoleniu na zahájenie výstavby sa vyjadrovalo asi dvadsať rôznych inštitúcií. Problém bol v tom, že na tomto malom pozemku s rozlohou 400 m2 sa nachádzajú hlavné vodovodné ťahy do Púchova, čo je pomerne dosť natlakovaná sústava potrubí, ktorú nebolo možné preložiť. V rámci stavby musíme teda zrealizovať jej rekonštrukciu a zaistiť výstavbu vodovodného kolektoru, čo je samostatný objekt, ktorý sa bude kolaudovať,“ zdôvodňoval pred siedmim rokmi úvodné omeškanie konateľ firmy Roman Svatoň.

Nový „Rožák“ postavíme do konca roku 2010 alebo do polovice roku 2011.

Pri predpovediach o dokončení stavby a jej kolaudácii bol Roman Svatoň optimistom: „Stavebné povolenie máme do konca roku 2011. Pokiaľ sa hospodárska situácia zlepší, myslím, že by sme to mohli urýchliť. V poslednej dobe sa nám totiž darí ukončovať výstavbu priemerne o šesť až deväť mesiacov pred skončením platnosti stavebného povolenia. Je teda reálne, že nový „Rožák“ postavíme do konca roku 2010 alebo do polovice roku 2011.

ŽERIAV PRACOVAL LEN TRI MESIACE
S výstavbou šesťpodlažnej budovy sa začalo v posledný júnový deň 2009. V auguste na stavenisko priviezli žeriav, ktorý však v činnosti pobudol len do októbra. Na piloty sa podarilo osadiť základnú dosku druhého nadzemného podlažia a potom sa stavebný ruch na stavbe zastavil. Nie na niekoľko týždňov, ani na pár mesiacov, ale na niekoľko rokov. V máji 2011 pri príležitosti spustenia žeriavu na „pol žrde“ ponúkol Roman Svatoň tri možné varianty riešenia.

Prvým bolo úspešné rokovanie s bankami, ktoré mali pôvodne zabrať väčšinu priestorov pre svoje pobočky. Druhým riešením by mohol byť vstup spoluinvestora a tým tretím možnosť samotného predaja stavby s tým, že kupujúci by sa zaviazal dodržať pôvodný zámer stavby.

Tie tri možnosti sú reálne, nie je to nič vymyslené. Konkrétne rokovania už prebehli a myslím si, že nejakú cestu nájdeme. Ten dôsledok je naozaj hospodárska kríza. My sme s jednou i druhou bankou boli tesne pred podpisom zmluvy. Nie som schopný vám povedať, či sa v stavbe bude pokračovať o mesiac, alebo až o štvrť roka. Ale do konca prázdnin tohto roka by som chcel mať o tejto veci jasno,“ vyhlásil v máji 2011 Roman Svatoň. Možno úmyselne vtedy nepovedal, do konca ktorých prázdnin. Takto boli v hre okrem letných spolu s jesennými aj tie zimné.

STÁLE V NEDOHĽADNE
Deti si užili prázdniny letné, jesenné, zimné a krátke polročné, po nich jarné, znovu letné a chystali sa na jesenné, keď sa o dokončení stavby začalo opäť hovoriť. Opäť len hovoriť. Stavebné povolenie malo vypršať koncom roka 2011 spoločne s nájomnou zmluvou, ktorú sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo predĺžiť. Tentoraz však len o pol roka – do 30. júna 2012.

Situácia sa však nijako nezmenila a komisia výstavby a životného prostredia rozhodla o ďalšom, už druhom predĺžení stavebného povolenia. Posledný „šibeničný“ termín určili investorovi najneskôr do 31. decembra 2014. „S investorom prebehlo viacero rokovaní, na základe ktorých mu nebolo predlžované stavebné povolenie, nakoľko ide už o rozostavanú stavbu, ale dvakrát sa mu predĺžil termín ukončenia stavby v súlade so stavebným zákonom a za vážneho prísľubu investora, že pokiaľ sa mu nepodarí nájsť spoluinvestora, dokončí stavbu v zmenšenom rozsahu,“ komentovala neradostnú situáciu na jeseň roku 2012 vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove Daniela Šicová.

Aby sa predchádzalo takýmto situáciam a aby boli stavby v centre mesta dostavané v stanovených termínoch, prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenie, že za každý rok predĺženia výstavby sa zvyšuje nájom pozemku pod stavbu o 100 percent.“ Z pohľadu celkovej investície boli však náklady vynaložené na prenájom pozemku naozaj len omrvinkou, keďže Developer Consulting, s. r. o. svojou stavbou zaberá pozemok o rozlohe 403 m2.

Pôvodný nájom bol stanovený na 2,16 eur, v roku 2012 stúpol na 4,32 eur a pre rok 2013 „hrozil“ nájom vo výške 6,46 eur za každý štvorcový meter. Za rok 2012 tak investor zaplatil mestu nájom 1 740 eur.

Zo slovníka konateľa firmy Romana Svatoňa stále nevymizli slová ako kríza, rokujeme a dúfame. „S mestom prebehli rokovania na tému pokračovania výstavby Rožáku. Plánujeme zahájenie pokračovania výstavby a v dnešnej dobe aktívne rokujeme o možnosti pokračovania vo výstavbe. Dúfame, že projekt Rožák bude dokončený a sta- ne sa zaujímavou a funkčnou stavbou v meste Púchov,“ prezentoval oficiálne stanovisko investorskej firmy Roman Svatoň.

AŽ PO DVOCH ROKOCH
Až po čase sa dostali na svetlo sveta tri varianty riešenia, ktoré stavebnú komisiu obmäkčili a tá odporúčala posledné predĺženie nájomnej zmluvy do konca roku 2014. „Investor nám predstavil tri možnosti riešenia – že to dostavia sám, keď sa mu podarí predať byty a nebytové priestory v komplexe Rubikon a bude mať finančné prostriedky. Dostaval by to s tým, že stavba by sa znížila o jedno podlažie, čím by sa znížili aj celkové náklady. Druhá možnosť bola taká, že si nájde spoluinvestora, treťou bolo možnosťou bolo to, že to predá ako rozostavanú stavbu,“ popísala varianty riešenia Jana Vondrová v čase, keď bola prednostkou mestského úradu.

Na výber vhodného riešenia sa nakoniec čakalo takmer dva roky – do investorskej spoločnosti Developer Consulting, s. r. o. vstúpil v septembri 2013 Vladimír Kubík a stal sa jediným spoločníkom s vkladom 66 388 eur. Dovtedajšími majiteľmi spoločnosti boli Roman Svatoň s manželkou Alicou. Roman Svatoň aj po tejto obchodnej transakcii zostal jedným z dvoch konateľov, ale len s obmedzenými právomocami, keďže samostatne mohol rozhodovať iba o veciach, ktorých hodnota nepresahuje 10 tisíc eur.

Prišla jeseň 2014 – pri- blížili sa komunálne voľby, ale hlavne termín dokončenia stavby, stanovený stavebným úradom. Na stavbe sa začala po neuveriteľných piatich rokoch opäť pracovať a solídnym tempom rástla do výšky.

Dňa 22. októbra 2014 zaslala spoločnosť Developer Consulting, s. r. o. Vladimír Kubík na púchovskú radnicu žiadosť o predĺženie už dvakrát predĺženého stavebného povolenia. „Do spoločnosti vstúpil nový investor v zastúpení Ing. Vladimíra Kubíka. Spoločnosť Developer Consulting, s. r. o. v septembri 2014 zahájila intenzívne stavebné práce na stavbe a do konca tohto roku má záujem dorobiť hrubú stavbu a do konca roku 2015 stavbu aj dokončiť a skolaudovať. Stavbu máme záujem zrealizovať v súlade so stávajúcim stavebným povolením a platnou projektovou dokumentáciou. Z tohto dôvodu vás žiadame o predĺženie stavebného povolenia o jeden rok, teda do konca roku 2015, aby stavba bola dokončená,“ píše sa v žiadosti spred viac ako dvoch rokov, ktorú podpísal Vladimír Kubík.

Nový primátor Púchov Rastislav Henek bol k investorovi zhovievavejší a 22. januára 2015 podpísal predĺženie lehoty dokončenia stavby až do 31. decembra 2016, to znamená do doby ukončenia platnosti nájomnej zmluvy na pozemok.

A ZNOVA ZAVLÁDOL POKOJ
Po predĺžení stavebného povolenia o ďalšie dva roky sa situácia na stavbe opäť upokojila. Dokonca až tak, že niekoľko týždňov sa tu neukázal žiadni stavbári. Akoby aj oni rešpektovali tabuľu umiestnenú na plote: Zákaz vstupu na stavenisko. Živo tu začalo byť opäť až po prázdninách, kedy žeriav vytiahol na jednotlivé podlažia murovací materiál a mohol byť demontovaný. Stalo sa tak v sobotu 7. novembra 2015 a demontáž stavebného žeriavu si vyžiadala celodennú uzávierku časti Trenčianskej ulice od kruhovej križovatky až po Nábrežie slobody.

Po demontáži žeriava nasledovali murárske práce, ktoré ukončila prichádzajúca zima. A potom – už po niekoľkýkrát v tomto príbehu – sa stavebný ruch na dlhé mesiace zasekol. Až prišla ďalšia zima…

APEL PAVLA CRKOŇA
Na „Mikuláša“ bolo naplánované posledné rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2016. V programe bol aj návrh na predĺženie nájmu mestského pozemku pod administratívnou budovou na Rožáku. Verejnosť by sa o tom ani nedozvedela nebyť toho, že zámery na prenájmy a predaje nehnuteľností a pozemkov podľa osobitného zreteľa musí radnica zverejňovať 15 dní vopred na úradnej tabuli.

Všimol si to aj kandidát na primátora Pavol Crkoň, ktorý dva dni pred konaním zastupiteľstva zverejnil prostredníctvom sociálnej siete svoj apel na púchovských poslancov. „Ide o roky rozostavanú stavbu, ktorú každý občan Púchova pozná a preto žasnem nad tým, že k tak kľúčovej téme nebola zo strany mesta zorganizovaná napr. verejná debata poslancov s občanmi. Naopak, je tomu venovaných len pár viet v navrhovanom programe zastupiteľstva. Pritom ide pre budúcnosť nášho mesta o zásadnú vec. V čom zásadnú? V prípade, že poslanci schvália ďalšie predĺženie nájmu pozemku pre developera tejto stavby, týmto schválením sa podpíšu pod problémy, ktoré môžu reálne nastať pri kolaudácii tejto stavby. Ale v štádiu kolaudácie už naše mesto nemusí byť pánom situácie a poslanci sa tak stanú spoluzodpovednými za tento neželateľný stav,“ pomenoval vážnosť situácie Pavol Crkoň.

V prvom rade poslanci nemajú žiadnu povinnosť predĺžiť nájom mestského pozemku pre developera, ktorý už niekoľkokrát predlžoval tento nájom a sľuboval dokončenie a skolaudovanie tejto stavby. Z vlastnej viny tak neurobil. Stavba mala byť postavená do konca roka 2010 alebo do polovice roka 2011. O chvíľu tu máme koniec roka 2016 a stavba nie je dokončená. Ak poslanci neschvália ďalší prenájom pozemku developerovi, ktorý roky zavádza a nedrží slovo s dokončením stavby, neporušia tým žiadny zákon a naopak ochránia naše mesto pred možnými budúcimi právnymi spormi. Prax už ukázala, ako môžu takéto spory dopadnúť. Mesto Martin je po prehratom súdnom spore v nútenej správe a krajské mesto Trenčín pred pár dňami prehralo na prvom stupni spor s developerom o cca 3 milióny eur,“ pokračuje Pavol Crkoň.

Developer je povinný zabezpečiť parkovacie miesta spolu s navrhovanou výstavbou na svojom pozemku. Na tom je postavená koncepcia riešenia novej výstavby a parkovania v centre každého rozumného mesta. Ak dôjde poslancami k schváleniu prenájmu pozemku a developer stavbu dokončí, nastúpi kolaudačné konanie a k stavbe sa budú musieť skolaudovať aj parkovacie stojiská a nebude ich málo, keďže ide o administratívnu budovu. Ale aké, keď v rozhodnutí o umiestnení stavby ani v stavebnom povolení nie je uvedený presný počet a ani lokalita, kde by mali byť vytvorené. Do kolaudačného konania môže vstúpiť aj prokuratúra, ktorá môže dozorovať, či sú naozaj splnené všetky podmienky kolaudácie vrátane vytvorenia potrebného počtu parkovacích miest. A tu už nastupuje zodpovednosť nášho mesta, čiže aj vás poslancov, ktorí to schválite. Pýtam sa, prečo bolo vydané územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie k tejto stavbe, keď podľa môjho názoru neboli splnené všetky zákonné požiadavky? A ak by nedošlo k skolaudovaniu stavby z dôvodu, že pochybilo naše mesto, čo asi nastane? V rozhodnutí o umiestnení stavby sa píše: stavba bude mestotvorným prínosom – bude vstupnou bránou do hlavnej ulice mesta. Žiaľ, je to pravdivé tvrdenie, rozostavaná stavba je vstupnou bránou do hlavnej ulice mesta, dennodenne sú tu ohrozovaní na svojom živote chodci, nakoľko chodník je roky zabratý touto stavbou.“

Rozostavaná budova na snímke z mája 2012.

Pavol Crkoň upozornil aj na problém chýbajúcich parkovacích miest: „Ide o budovu, ktorá by na seba nabaľovala veľký pohyb osôb, ale najmä veľký pohyb osobných automobilov, z čoho vyplýva nevyhnutnosť zabezpečenia veľkého počtu parkovacích miest. Ak však by niekto z vás v rozhodnutí o umiestnení stavby očakával, že tam bude podrobne riešené aj parkovanie, tak sa veľmi mýli. V rozhodnutí o umiestnení stav- by z 2. 5. 2008 je napísané za mesto Púchov iba stanovisko architekta mesta: „Požadujeme počet parkovacích miest podľa platnej normy STN k objektu, ktoré sa pre nedostatok miesta nedajú vybudovať na pozemku vlastníka, dohodnúť na sused- nom parkovisku a náhradné vybudovať v inej dohodnutej lokalite.“ V stanovisku Slovenskej správy ciest k predmetnej stavbe sa uvádza, že k stavebnému konaniu je potrebné preukázať zmluvne zabezpečený zodpovedajúci počet parkovacích miest na parkovisku Hollého. Mesto uvedené požiadavky akoby ne- bralo do úvahy. A to i napriek tomu, že Slovenská správa ciest viackrát vo svojich písomných stanoviskách podmieňovala svoj súhlas so stavbou len ak sa vyriešia parkovacie stojiská.“

Na záver svojho stanoviska vyzval Pavol Crkoň poslancov k zodpovedného a kvalifikovaného rozhodnutiu: „Apelujem na všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a primátora Heneka, aby si dali k predmetnej stavbe vypracovať odborné posudky, či šesťpodlažná stavba môže byť umiestnená na tomto pozemku, či má stavba vytvorený potrebný počet parkovacích miest, či predložená projektová dokumentácia spĺňa stavebno-technické požiadavky kladené na zariadenia civilnej ochrany, či vieme z tejto stavby bezpečne odvážať komunálny odpad a či prevádzkou tejto budovy by neboli ohrozené vodovodné ťahy a plynové, elektrické i telekomunikačné vedenia, ktoré idú cez tento pozemok. A až keď budeme mať odpovede na tieto otázky, potom je možné pristúpiť k hlasovaniu o predĺžení nájmu pozemku k tejto stavbe a poslanci sa budú môcť kvalifikovane rozhodnúť.

NOVÝ NÁVRH UZNESENIA: PREDĹŽENIE O ROK
Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy, podpísaná konateľom Vladimírom Kubíkom, bola na mestský úrad doručená 23. augusta 2016. „Ako investor nie sme schopní termín dokončenia stavby 31. decembra 2016 dodržať, nakoľko sme včas nezískali finančné prostriedky na dofinancovanie projektu, respektíve až v priebehu mája tohto roka sme získali indikatívnu ponuku Oberbanky a v súčasnej dobe jednáme aj s druhou bankou ČSOB za účelom dofinancovania výstavby. Hlavnou požiadavkou oboch bánk na dofinancovaní je disponovať platnou nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve na kúpu pozemku a s predĺženou platnosťou stavebného povolenia. Bez týchto dokumentov nie je možné finančné prostriedky reálne získať,“ napísal vo svojej žiadosti Vladimír Kubík.

Požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy o dva roky – do 31. 12. 2018, ale mestská rada, ktorá zasadá pred mestským zastupiteľstvom, sa nakoniec zhodla na návrhu predĺžiť nájomnú zmluvu len o jeden rok.

Na samotnom rokovaní mestského zastupiteľstva problematiku uviedla prednostka mestského úradu Eva Kvocerová: „Je to stavba, ktorá má stavebné povolenie od roku 2009 a zastupiteľstvo každé dva roky predlžovalo nájomnú zmluvu, aby mohla byť predĺžená lehota na dokončenie stavby. Napriek tomu je rok 2016 a stavba je v štádiu, v akom je. Ja by som sa zmienila o tom, že na mestskom úrade sa hromadia sťažnosti, ľudia sú s tým nespokojní a celé roky sa so stavbou nič nedeje. Navyše, stavba tak ako bola povolená, neboli k nej vybudované parkovacie miesta, v uznesení síce je záver – za podmienky vybudovania náhradných parkovacích plôch, ale nikdy neboli s investorom dokončené jednania alebo nejaká presná špecifikácia, kde by to malo byť. Vzhľadom k tomu, že v minulosti Mesto dalo súhlas s využívaním parkovacích plôch na veľkom parkovisku a viete veľmi dobre, kto chodíte autom, že tam máte cez deň problém zaparkovať, neviem si predstaviť, že tam príde nejakých 20 pracovníkov alebo klientov, ktorí obsadia parkovacie miesta, ktoré už v súčasnosti nepostačujú. Ak sa rozhodnete nájomnú zmluvu predĺžiť, tak navrhujeme za úplne iných podmienok.

STAVBA ROZDEĽUJE PÚCHOVČANOV
Ako prvý sa z poslancov do diskusie prihlásil Rudolf Marman. „Táto stavba rozdeľuje Púchovčanov na dve skupiny. Prvá apeluje na to, aby sa to dostavalo, keď už je to rozostavané a druhá požaduje, nech sa to zbúra. Teraz je na nás, poslancoch, aby sme rozhodli, čo ďalej s touto stavbou. Ja by som sa chcel otázkou vrátiť úplne na počiatok, keď sa schvaľovalo stavebné povolenie. Pokiaľ mám známosť, keď sa v súčasnosti stavia bytovka, na jeden byt pripadá jeden a pol parkovacieho miesta. Ak by sa táto stavba dostavala, bude tam minimálne dvadsať kancelárií, možno banka, len zamestnanci zaberú 20 parkovacích miest, plus náštevníci ďalších dvadsať. Parkovisko na Rožáku už je teraz preplnené, takže si neviem predstaviť, čo by občania Púchova povedali, veď by nás ubuchnátovali, ak by sme niečo také schválili. Kde nastala chyba, čo sa týka schválenia tejto stavby, či neexistoval vtedy zákon o tom, že stavba musí mať príslušný počet parkovacích miest? Kde je prístup na komunálny odpad? Stavba zaberá chodník pri kruhovej križovatke, nepokračuje sa na nej, dal sa len žeriav preč. Nevieme to penalizovať? Nehrozí nám do budúcna nejaká zmluvná pokuta alebo súdny spor, ako to bolo v prípade Trenčína či Martina?“ – vzniesol hneď niekoľko otázok poslanec Rudolf Marman.

Podľa vedúcej oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove Daniely Šicovej je v stavebnom povolení je odkaz, že tieto parkoviská majú byť vybudované do kolaudácie stavby. „Jednou z možností je aj prijatie nového uznesenia, ktoré zaviaže investora vybudovať parkovacie miesta podľa platnej technickej normy na náhradnom mieste. Najlepšie by bolo, aby boli vybudované v čo najväčšej blízkosti. Ak sa pozriete na Nábrežie slobody, čiže ulicu pod gaštanmi, tak na začiatku je dostatočne široké, aby sa tu dala vybudovať parkovacia plocha aj s pokračovaním na oddychovú zónu a aj s vyriešením parkovania pod samotnými gaštanmi, ktoré dnes nie je nijako upravené. Je to jedna z možností, o ktorých by sa dalo uvažovať,“ skonštatovala Daniela Šicová.

Doplnila ju prednostka Eva Kvocerová: „Ja som mala pracovníka stavebného úradu v kancelárii, rozprávali sme sa o tom. Podstata problému tkvie v tom, že stavebný úrad bol naprosto benevolentný k všetkému, čo sa v súvislosti s touto stavbou dialo. Investor nedodržal jedinú podmienku, jediné ustanovenie uznesenia, napriek tomu stavebný úrad nekonal. Jedna z alternatív je aj zmena projektu pred dokončením, dnes sú už také možnosti vybudovať parkovacie plochy, výťahy k tomu a ja neviem čo všetko. Už v tom pôvodnom uznesení je uvedené, že pokiaľ nebudú splnené vyššie uvedené podmienky a záväzky, uznesenie stráca platnosť. Nikdy nemôžete nikomu zakázať, či dá žalobu alebo nie, druhá vec je nakoľko bude úspešná. Doteraz investor nedodržal jediné ustanovenie.

Slová Evy Kvocerovej potvrdil aj mestský právnik Anton Školek: „Nájomná zmluva je dvojstranný právny akt – medzi vlastníkom ako prenajímateľom a nájomcom. Pokiaľ viem, ten nájomný vzťah končí 31. 12. 2016 a je na vás, či budete súhlasiť s osobitným zreteľom a prenajmete pozemok aj na ďalšie obdobie. Ak nebudete súhlasiť, je to stavba na cudzom pozemku bez právneho vzťahu k nemu a potom je vecou stavebného úradu, čo s takouto stavbou bude robiť. Ak na liste vlastníctva nie je vyznačená ťarcha na prednostný prenájom, tak je to vyložene len na vás.“

Tak ako o dvoch skupinách Púchovčanov hovoril poslanec Rudolf Marman, jeho kolega Miroslav Kubičár zasa pomenoval dve polohy možného výsledku: „Jedna je, že do konca roka 2017 ten investor naozaj dostavia túto stavbu a stavebný úrad bude riešiť iba náhradné parkovacie plochy, a to by bol v tomto prípade ten najmenší problém, keďže jedno z riešení sme tu už počuli. Tá druhá poloha je, že nám tá „opacha“, ako to tu niektorí pomenovali, zostane špatiť v centre mesta a my začneme riešiť nejaký právny spor alebo rozpadávajúcu sa stavbu. Chodievam každý týždeň do základnej umeleckej školy do Považskej Bystrice a pred železničnou stanicou ešte donedávna stala rozostavaná budova, ktorej sa 25 rokov nevedeli zbaviť. Až nedávno sa im to podarilo. A to bola iba jednoposchodová budova. Máme sa rozhodnúť, ktorá poloha je dobrá. Moje stanovisko, a to je aj postoj komisie výstavby, že ešte ten rok to s nimi treba skúsiť, ostatne robíme to už osem rokov a investor nie je najšťastnejší. Podmienky voči nim sú ekonomicky tvrdšie a zdvihla sa nielen nájomná cena, ale aj cena za konečný odpredaj po kolaudácii. Neriskujme, že nám v centre mesta zostane tento „moloch“, ktorý nikto nepoužije a netušíme, ako ho budeme odtiaľ odstraňovať. Určite by bolo lepšie, keby to do roka investor dostaval.

Poslanec Rudolf Marman namietal, že pre neho je parkovací problém veľmi závažný: „Som zvedavý, ako budete vysvetľovať návštevníkom pošty alebo lekárne, že majú parkovať pod gaštanmi. Tá budova je vzhľadovo pekná, ale parkovacie miesta mi tu chýbajú. A to je pre mňa hlavná dilema, ako sa dnes rozhodnúť. Kde máme záruku, že ak nájomnú zmluvu predĺžime, tak to naozaj dostavajú? A ešte jedna vec: Vidíte tu niekoho z investorskej spoločnosti? Nevidíte. To je zaujímavý prístup, asi im na tom nezáleží. Ak by som mal ja investované peniaze v nejakej stavbe a mám záujem ju dostavať a na mestskom zastupiteľstve sa jedná o jej budúcnosti a budúcnosti mojej firmy, tak som dnes tu. Ukážem projekt a budem argumentovať, prečo mi máte zmluvu predĺžiť.“

STANOVISKO KLUBU: NEPREDĹŽIŤ
Postupne si na rokovaniach mestského zastupiteľstva budeme musieť zvykať na prezentovanie stanoviska poslaneckého klubu. Zatiaľ jediného, ktorý bol vytvorený. Svoj názor zaň vyjadril poslanec Daniel Lako: „Stanovisko klubu je jednoznačné. Ak neschválime ďalší prenájom, tak investor, ktorý mňa osobne informoval, že do toho dal 700 tisíc eur a už nemá ďalšie peniaze a žiadna banka mu na toto nepožičia, bude musieť to riešiť – možno následným predajom. Ak by niekto nový prišiel s projektom na dobudovanie a preukáže sa finančným krytím, vtedy by sme ten nájom už skutočnému investorovi mohli schváliť.

Naopak za predĺženie nájomnej zmluvy sa prihovárala Irena Kováčiková, ktorá v tomto duchu hlasovala aj na rokovaní mestskej rady: „Keď sme na mestskej rade tento materiál preberali, dostali sme od pani prednostky také odôvodnenie, že dáme tejto firme šancu ešte na jeden rok, aby mohla stavbu dokončiť. Mne sa to celkom pozdávalo, preto som hlasovala za predĺženie nájmu. Ak to neurobíme, bude to ešte dlhodobý proces a stavba tam bude ešte dlho stáť. Treba zvážiť, či nám rok predĺženia tento hroziaci problém nevyrieši, aj keď, priznám sa, nie som až taký optimista.

HYBERNÁCIA VS. PREBUDENIE
Poslanec Lukáš Ranik požiadal primátor o päťminútovú prestávku na poradu poslaneckého klubu a po znovuotvorení rokovania vyslovil súhlas s Rudolfom Marmanom.

Aj jeho prekvapilo, že nikto z investorskej spoločnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva neprišiel: „Už to tu bolo spomenuté: ak mám investíciu, prídem sa ukázať, reálne predstaviť svoje podmienky, zmluvu s bankou o poskytnutí úveru, možno podpísané predbežné nájomné zmluvy. Ľudí to štve už osem rokov, mali dostatok času na dostavbu, veď nestavali mrakodrap s 25 poschodiami. Na poslaneckom klube sme o tom dlho debatili a zhodli sme sa jednoznačne: nepredĺžiť.

Posledný vyjadril svoj názor poslanec Pavel Melišík: „Stavbu udržujeme v stave hybernácie už osem rokov a toto je ďalší pokus predĺžiť pokoj investorovi. Keď neschválime nájom, investor sa bude musieť prebudiť. Nájom môžeme schváliť kedykoľvek, o tri-štyri mesiace, ak predloží reálne návrhy, ako stavby dokončiť. My ho potrebujeme dostať z tej hybernácie.“

A potom sa už hlasovalo: za predĺženie nájomnej zmluvy hlasovali zo sedemnástich poslancov len piati: zhodou okolností všetky tri ženy v mestskom parlamente Jarmila Andreánska, Irena Kováčiková a Hedviga Šulcová a spolu s nimi aj Miroslav Kubičár a Milan Trník. Poslanec Ján Riško sa hlasovania zdržal a ostatní hlasovali proti.

1 komentár
  1. H hovorí

    Stavba zneprijemnuje zivot obcano aj tym,ze je neustale uzatvoreny chodnik okolo budovy,hoci sa na nej nepracuje…Takisto pri vstupe na prechod pre chodcov z ulice Holleho pri kruhaci je nedostatocny vyhlad na prichadzajuce vozidla…

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.