O konateľskom osude Miloša Svobodu rozhodol jediný poslanecký hlas

2 42

Dvakrát sa v tomto roku podarilo púchovským poslancom porušiť programové vyhlásenie, ku ktorého dodržiavaniu sa zaviazali pred dva a pol rokmi. Hneď v jeho druhom bode sa hovorí, že všetky vedúce pozície na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach sa budú obsadzovať iba na základe transparentných výberových konaní. V roku 2017 však práve tento bod programového vyhlásenia mestské zastupiteľstvo trikrát porušilo – najprv dvakrát v krátkom slede pri schvaľovaní konateľského mandátu pre Ivana Andrejčíka a naposledy 25. októbra, kedy predĺžili konateľstvo v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Milošovi Svobodovi. Hlasovanie bolo nakoniec dramatické a o výsledku rozhodol jediný poslanecký hlas.

Miloš Svoboda sa stal konateľom firmy Púchovská kultúra, s. r. o. takto pred rokom, keď poslanci rozhodli o jej zriadení, pričom postupne mala prevziať aktivity Domu kultúry a mediálnych spoločnosti. Z prijatého uznesenia bolo zrejmé, že konateľský mandát mu patrí len do 31. decembra 2017, pretože jeho nástupca už vzíde z výberového konania. Keď sa v polovici roka poslankyňa Hedviga Šulcová na rokovaní mestského zastupiteľstva u primátora Rastislava Heneka informovala, kedy začne s hľadaním nového konateľa, ten ju odbil s konštatovaním, že výberové konanie bude vypísané, keď to bude aktuálne. Henekov dočasný náhradník na primátorskej stoličke Roman Hvizdák sa však rozhodol výberové konanie nevypísať a na októbrovom zastupiteľstve boli poslanci postavení pred hotovú vec – čakal ich tu návrh na schválenie Miloša Svobodu do funkcie konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. tentoraz už na dobu neurčitú

Poslanec Peter Bílik ako prvý upozornil na to, že v materiáloch zaslaných z mestského úradu dostal prázdny papier s tým, že uznesenie bude predložené priamo na rokovaní zastupiteľstva. „Zarazilo ma, že do materiálov som dostal oznam, že bude predložené nejaké uznesenie a nevedel som, o čom je reč. Dozvedel som sa o tom až tu priamo na zastupiteľstve. To už nám tam rovno mohli napísať, či máme hlasovať za alebo proti,“ poznamenal Peter Bílik. Vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan to odôvodňoval, že sa tak stalo nedopatrením, resp. časovou tiesňou. Bol to zhodou okolností on, kto návrh na potvrdenie Miloša Svobodu v konateľskej funkcii za vedenie mesta predkladal. Radoslav Machan na úvod potvrdil, že Miloš Svoboda bol schválený za konateľa uznesením 119/2016 na dobu určitú pokiaľ bude schválený konateľ, ktorý vzíde z výberového konania najneskôr do 31. decembra 2017.

Jediná podmienka výberového konania na konateľa vyplýva z programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva. Toto programové vyhlásenie má len nejaký deklaratórny charakter, ale zákon nevyžaduje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca tohto typu. Mestské zastupiteľstvo je kolektívny orgán, takže na neho sa zo zákona nevzťahuje povinnosť obsadzovať funkcie výberovým konaním. Je pravda, že je to uvedené v programovom vyhlásení, avšak myslím si, že pán Svoboda prešiel výberovým konaním najlepším aké mohlo byť a síce viedol celý rok obchodnú spoločnosť a myslím, že je pomerne úspešným konateľom aj v Podniku technických služieb,“ zdôvodnil Radoslav Machan návrh na predĺženie konateľského mandátu pre Miloša Svobodu.

Do následnej diskusie sa postupne prihlásili poslanci, ktorí trvali na dodržiavaní programového vyhlásenia a odporúčali vypísanie výberového konania. „Programové vyhlásenie by malo byť záväzné a nemali by sme ho obchádzať, lebo sme sa na ňom zhodli ako poslanci. A je to niečo, čo by sme ako poslanci mali plniť a preto by výberové konanie podľa môjho názoru malo prebehnúť,“ vyjadril svoj názor Peter Bílik.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Ivan Sadloň: „Nemali by sme ísť proti programovému vyhláseniu a prospeje to aj pánovi Svobodovi, ktorého si veľmi vážim. Mali by sme postupovať podľa pravidiel, ktoré sme si dali na začiatku. Prikláňam sa k tomu, aby sme ho volili po výberovom konaní.

K dodržiavaniu programového vyhlásenia nabádala svojich kolegov aj Hedviga Šulcová, ktorá spomenula aj udalosť z polovice roka, kedy sa o konateľskú perspektívu vo firme Púchovská kultúra, s. r. o. zaujímala. „Na konci prvého polroka som sa u pána primátora Heneka informovala, kedy bude výberové konanie s tým, že dočasnému konateľovi vyprší doba. Pán primátor mi odpovedal, že výberové konanie nie je zatiaľ na programe dňa a bude vypísané vtedy, keď to bude aktuálne. Teraz je podľa mňa tá aktuálna doba a myslím si, že by sa malo robiť výberové konanie,“ skonštatovala Hedviga Šulcová.

K slovám Radoslava Machana o tom, že programové vyhlásenie má len deklaratórny charakter, sa vyjadril poslanec Miroslav Kubičár: „V podobe ako nám to pán Machan predstavil by programové vyhlásenie tohto mesta a každého iného vyzeralo tak, že by malo jednu vetu a síce, že budeme ctiť a dodržiavať zákony Slovenskej republiky. Programové vyhlásenie sa robí práve preto, že sa tam prijímajú skôr etické a nadstavbové normy, ktoré sú nad hranicou zákona, ale nie sú s ním v rozpore.“

To už sa na svoje vystúpenie pripravoval poslanec Daniel Lako a ako je pre neho typické, po svojom si vysvetlil aj ustanovenie programového vyhlásenia o výberových konaniach na miesta vedúcich pracovníkov. „Prečítam, čo je tam napísané. Všetky vedúce pozície na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach a združeniach sa budú obsadzovať iba na základe transparentných výberových konaní. Na aké pozície? Na všetky. Čiže ak niekto prejde jedným výberovým konaním, má právo byť rovno vymenovaný do všetkých ostatných funkcií. Je to tam jasne napísané,“ podal svoje vysvetlenie Daniel Lako. Miroslav Kubičár mu však oponoval: „Ak by platilo, že jedným výberovým konaním niekto prejde a potom môže byť už kýmkoľvek, tak potom pán Svoboda by mohol byť aj náčelníkom mestskej polície, aj vedúcim odboru školstva. Takto to ale nefunguje. Ja tvrdím, že treba ctiť programové vyhlásenie.

Poslankyňa Irena Kováčiková vo svojom vystúpení upozornila, že v tomto prípade ide o dodržanie nielen programového vyhlásenia, ale aj predmetného uznesenia z roku 2016: „Mali by sme si vážiť a ctiť niektoré veci, ktoré sme si prijali ako poslanci a konkrétne aj uznesenie 119/2016, o ktorom pán Machan hovoril, kde sme prijali, že pána Svobodu menujeme na dobu určitú pokiaľ bude schválený konateľ, ktorý vzíde z výberového konania. To je uznesenie, ktoré sme si prijali. Ak ho nechceme naplniť, čo je proti mojim zásadám, tak ho aspoň zrušme.

Do diskusie sa príliš nehrnul aj samotný Miloš Svoboda. Možno aj preto, lebo niekoľko desiatok minút predtým musel poslancov žiadať o dofinancovanie činnosti spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. vo výške 18 500 eur, keďže pôvodne uvoľnená dotácia v objeme 351 tisíc eur mu nestačila. Pritom spoločnosť reálne začala fungovať až od marca tohto roka. „Máte to vy poslanci v rukách a je to na vašom rozhodnutí. Za seba poviem, že od nástupu som mal zmiešané pocity, lebo tie dve spoločnosti, v ktorých pôsobím, sú diametrálne odlišné. Musím povedať, že kultúre som sa nijako extra nevenoval a za ten rok som sa osobne veľmi obohatil. Sú tu senzační ľudia, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu, čo sa týka kultúry a môže nám závidieť celé Slovensko. Chodia nás kopírovať väčšie krajské mestá, čo sa týka kultúrneho programu. Je to na vás, ja som ten posledný, čo má do toho čo povedať,“ vyjadril sa smerom k poslancom Miloš Svoboda.

Slová podpory mu na záver diskusie vyslovil zastupujúci primátor Roman Hvizdák a ako sa ukázalo, pri hlasovaní bol práve jeho hlas rozhodujúci. Keďže v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. je zamestnancom a je teda ako manažér Župného domu priamo podriadený Milošovi Svobodovi, očakávalo sa, že sa hlasovania nezúčastní. Nakoniec však hlasoval a patril do deviatky tých poslancov, ktorí nebrali ohľad na vlani prijaté uznesenie č. 119 a už vôbec nie na programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva.

Spoločne s Romanom Hvizdákom hlasovali v jednom šíku aj Miroslav Bučko, Viliam Bršiak, Ivan Kubiš, Daniel Lako, Lukáš Ranik, Roman Špaček, Milan Trník a Peter Žiačík. Keďže v sále bolo prítomných len sedemnásť poslancov, tesne to stačilo na potvrdenie Miloša Svobodu v konateľskej funkcii.

Zaujímavý je aj fakt, že Roman Hvizdák bol jediným členom trojčlennej dozornej rady spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., ktorý nepožadoval vypísanie výberového konanie. Irena Kováčiková hlasovala proti priamemu vymenovaniu Miloša Svobodu a Ivan Sadloň sa hlasovania zdržal.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 2
  1. občan hovorí

    bordel na pokračovanie

  2. rocks hovorí

    TOTO JE JEDEN zo smutných príkladov, ako poslanec Raník riadi s pomocou svojich verných prisluhovačov veci verejné v Púchove a zástupca primátora Hvizdák, resp. primátor Henek sa len prizerajú. Nepripomína Vám to Mečiara?: „Prevalcujeme to všetko, nech sa deje vôľa Božia, že sa budú všetci diviť!“ “ Slovutní, púchovskí poslanci, my -Vaši voliči sa veru už dlhú dobu nestačíme diviť s akou aroganciou presadzujete záujmy svojich sponzorov, vlastné záujmy pri ochrane svojich teplučkých flekov v mestských spoločnostiach, záujmy pri obsadzovaní lukratívnych miest pre svojich rodinných príslušníkov a priateľov, záujmy pri získavaní mestských zákaziek,… Vašou hanbou sa stali aj konflikty záujmov, keď ako poslanci máte uzavreté zamestnanecké pomery v spoločnostiach mesta. Ako inak, ako nemorálnym sadá charakterizovať stav, keď poslanec mesta je súčasne aj riadnym zamestnancom mesta – Raník, Hvizdák, Žiačik. Skutočne demokratická kontrola činnosti v prospech občanov Púchova, keď poslanec kontroluje a navrhuje opatrenia sám pre seba? Vo výške daní sme síce až tretí na Slovensku, ale v zamestnávaní poslancov mestom sa mesto Púchov stalo jasnou jedničkou. No a v kumulácií konateľských funkcií a zamestnaneckých pomerov je mesto Púchov negatívnym príkladom všetkých demokratických princípov. Ako odstrašujúci prípad všetkým občanom mesta je Miloš Svoboda-konateľ Podniku TSMP, riaditeľ podniku TSMP a konateľ spoločnosti Púchovská kultúra. Bolo by správne, pre overeniefaktov, opýtať sa priamo Miloša Svobodu koľko konateľských a pracovno-právnych funkcií v meste Púchov zastáva, ako dokáže tieto funkcie naraz vykonávať a aký je jeho mesačný príjem za tieto činnosti. Miloš Svoboda je, podľa svojich funkcií, mimoriadne šikovný a nadaný jedinec, je ukážkou toho, že aj na malom Slovensku je možný si splniť „americký sen“. Veď kto z nás by nebol rád ak by svojou mzdou prevýšil aj najvyšších ústavných činiteľov Slovenska? Dobrou správou je, že 27.01.2018 by sa mohla byť súčasná arogancia a ekonomická chamtivosť vymenená za slušnosť a službu občanom Púchova.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.