O zimnú údržbu sa na krajských cestách bude starať 153 mechanizmov, pripravených je aj viac ako 15 tis ton posypového materiálu

0 7

Tohtoročné zimné obdobie z hľadiska nepretržitého monitoringu cestných komunikácií začína 15. novembra 2018 a potrvá tradične do posledného marcového dňa nasledujúceho roka. Zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom Správy ciest TSK.

Pravidelná zimná údržba župných ciest je nevyhnutná pre zabezpečenie plynulej cestnej premávky počas zimných mesiacov. O bezpečný stav vozovky a jej prejazdnosť sa na území Trenčianskeho kraja stará celkovo 11 cestmajsterstiev Správy ciest TSK (SC TSK), ktoré zabezpečujú údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 344 kilometrov a III. triedy v dĺžke 1142 kilometrov.

SC TSK sa podľa zmluvy uzavretej so Slovenskou správou ciest stará aj o takmer 300 km ciest I. triedy, vedúcich naprieč Trenčianskym krajom. Dispečeri jednotlivých stredísk budú zabezpečovať zmierňovanie šmykľavosti vozoviek pri poľadovici, alebo odhŕňanie snehovej vrstvy či odstraňovanie poľadovice na približne 1800 km cestných komunikácií.

Výkon zimnej údržby ciest prebieha v nepretržitom 24-hodinovom režime vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a tiež počas sviatkov. V pohotovosti bude podľa intenzity snehových zrážok až 240 zamestnancov SC TSK.

Bezpečnosť na krajských cestách budú zamestnanci SC TSK zabezpečovať  s použitím 122 kusov vlastnej techniky a mechanizmov, vrátane sypačov, nákladných vozidiel s pluhom či snehových fréz. Počas zimného obdobia 201/2019 bude SC TSK dodržiavať Operačný plán zimnej údržby TSK a nastolený ekologický štandard práce. Ten je od roku 2017 zabezpečený vďaka modernejšej technike, ktorá umožňuje efektívnejšie dávkovanie posypového materiálu.

Počas uplynulého zimného obdobia nebola na krajských cestách hlásená žiadna tragická dopravná nehoda spôsobená nedostatočnou zimnou údržbou, čo potvrdil aj Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK.  Výška finančných prostriedkov vynaložených na zimnú údržbu ciest sa každým rokom mení.

Náklady na údržbu komunikácií počas zimného obdobia sa odvíjajú od poveternostných podmienok a množstva výjazdov potrebných na zabezpečenie zjazdnosti ciest v správe a údržbe TSK,informoval R. Karkuš s tým, že do pravidelnej zimnej údržby sa okrem odhŕňania snehu započítava aj odstraňovanie prekážok z ciest, zimné značenie a čistenie komunikácií po skončení zimného obdobia.

Údržba ciest si počas uplynulého zimného obdobia vyžiadala náklady vo výške viac ako 3 mil. eur. Správa ciest TSK plánuje investovať aj do nákupu novej techniky, a to v roku 2019.

Overiť si zjazdnosť jednotlivých cestných úsekov bude možné aj prostredníctvom webového sídla TSK, Správy ciest TSK a tiež na www.bellmet.eu.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.