O zvýšenie podpory pre púchovských podnikateľov nebol záujem

0 28

Už tri roky platia v Púchove Zásady podpory malého a stredného podnikania, ktoré boli vypracované za účelom hmotnej podpory a pomoci pri stabilizácii a rozvoji podnikateľského prostredia v malej a strednej miere vlastníkom nehnuteľností podnikajúcich s nimi na priemyselné a podnikateľské účely. Keďže záujem o vyplatenie finančnej podpory z mestského rozpočtu sa znižuje, výška alokovaných finančných prostriedkov umožňuje podporu zvýšiť. Lenže diskutovať na túto tému medzi púchovskými poslancami nebol záujem. Prípadné schválenie novely Zásad podpory malého a stredného podnikania, predloženej poslankyňou Jarmilou Andreánskou, zablokovali hneď na úvod decembrového rokovania mestského zastupiteľstva.

Stalo sa už zvykom, že plánovaný a verejnosti oznámený program poslaneckého rokovania sa hneď na jeho začiatku mení. Nie inak tomu bolo v decembri, kedy primátor Rastislav Henek prišiel s návrhom na vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov. S dvomi iniciatívami prišli aj samotní poslanci – Rudolf Marman požiadal zaradiť do programu návrh na zmenu zloženia dozornej rady v spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. a Jarmila Andreánska predložila dva legislatívne návrhy na zmenu Zásad podpory malého a stred- ného podnikania a zmenu Zásad podpory individuálneho bývania v meste Púchov.

Kým Marmanov návrh bol bez väčších problémov zaradený do programu a proti bol iba poslanec Miroslav Bučko, Jarmila Andreánska narazila na nezáujem poslancov diskutovať o podnikateľskej podpore. Proti zaradeniu tohto bodu do programu hlasoval takmer celý novovytvorený poslanecký klub pod vedením Lukáša Ranika – spolu s ním aj Miroslav Bučko, Ivan Kubiš, Viliam Bršiak, Daniel Lako, Pavel Melišík, Peter Žiačík a Ivan Sadloň. Pri hlasovacej remíze 8:8 boli nakoniec jazýčkom na váhach hlasy Petra Bílika, Cyrila Crkoňa a Romana Špačka, ktorí sa hlasovania zdržali. Určite je len zhodou náhod, že všetci traja sú povolaním učitelia.

Poslankyňa Jarmila Andreánska zdôvodňovala svoj návrh na zvýšenie podpory pre púchovských podnikateľov dostatkom finančných zdrojov v rozpočte. „V rozpočte sa z vyčlenených 30 tisíc čerpá iba tretina. Zvyšné zdroje nám zostávajú voľné, a preto ich chcem rozdeliť malým a stredným podnikateľom, teda tým, ktorí nemali možnosť nič sprivatizovať a v živote nezískali žiadne štátne stimuly. Malým  podnikateľom by mohla podpora vzrásť z 1 eura na 2 eurá za každý meter štvorcový a pri stredných až na tri eurá,“ vyjadrila sa v rozhovore pre Púchovské listy pred decembrovým rokovaním mestského zastupiteľstva Jarmila Andreánska.

Napriek jej snahe tak zostávajú v platnosti pôvodné pravidlá. Finančná podpora je vo výške 1 euro na každý štvorcový meter a podľa zásad je limitovaná veľkosťou nehnuteľnosti slúžiacej na podnikanie. V prípade priemyselných stavieb je to maximálna výmera 2000 m2 a v prípade stavieb na ostatné podnikanie je hornou hranicou výmera 1000 m2.

Ako sme už v úvode spomínali, záujem o podporu z mestského rozpočtu medzi púchovskými podnikateľmi poklesol. Kým na konci roka 2014 bola po prvý raz vyplatená finančná podpora 36 podnikateľom – živnostníkom i právnickým osobám, v roku 2015 radnica vyplatila už len 27 finančných podpôr. Klesajúci trend pokračoval aj vlani, keďže podmienky na vyplatenie podpory splnilo iba 24 podnikateľských subjektov.

Celková finančná podpora sa však nepatrne zvýšila z 12 146 na 13 331 eur. Pôvodne však bolo v rozpočte na podporu podnikateľov vyčlenených až 35 tisíc eur. Napriek tomu, že túto sumu poslanci v priebehu kalendárneho roka neupravovali, suma alokovaných prostriedkov priebežne poklesla na 25 100 eur. Právomoc na úpravu rozpočtových položiek do 3300 eur má totiž primátor Rastislav Henek. Možno teda predpokladať, že v priebehu druhého polroka 2016 vydal dovedna tri rozhodnutia v celkovej hodnote 9 900 eur, ktorými plánovanú podporu pre púchovských podnikateľov „inciatívne“ znížil.

Na poslancov čakala na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva úloha schváliť zmluvy o vyplatení finančnej podpory so všetkými 27 podnikateľskými subjektmi. Pikantériou bolo, že medzi žiadateľmi boli aj firmy dvoch poslancov – Daniela Laka a Jarmily Andreánskej. Obom sa v roku 2015 podarilo porušiť nepísané pravidlo komunálnej politiky, ktoré hovorí, že ak sa hlasuje o uznesení, do ktorého je poslanec osobne zainteresovaný, hlasovania sa nezúčastňuje. Tentoraz si obaja dali na hlasovanie pozor a hlasovania sa zdržali.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.