Občianske združenia odišli zo Župného domu

0 55

Dve občianske združenia, ktoré výraznou mierou prispeli k projektu „Bod kultúry – Župný dom“, po dvoch rokoch odišli z budovy Župného domu. Občianske združenie PUCHOVO DEDIČSTVO už nepredĺžilo nájomnú zmluvu na užívanie časti priestorov tejto historickej budovy. Doterajšia nájomná zmluva so symbolickým jednoeurovým nájom združeniu vypršala 1. mája 2017. V tento deň sa s budovou rozlúčili aj členovia občianskeho združenia Mŕtva kosť, ktorí vykonávali svoju bohatú činnosť predovšetkým v podkrovných priestoroch Župného domu.

Členovia občianskeho združenia PUCHOVO DEDIČSTVO oznámili svoje rozhodnutie nepredĺžiť nájomnú zmluvu na svojej internetovej stránke, kde v krátkosti zhrnuli aj svoje dvojročné úsilie o renováciu Múzea púchovskej kultúry.

V spolupráci s OZ Mŕtva kosť a ďalšími dobrovoľníkmi sme v priebehu leta 2015 prerobili podkrovné skladisko kníh na kultivovaný spoločenský priestor so sociálnymi zariadeniami. Mesto Púchov podporilo projekt nezávislého kultúrneho centra financiami z rozpočtu určenými okrem iného pre záujmovú umeleckú činnosť, kultúrne aktivity, rozvoj školstva a vzdelávania. Z uvedenej čiastky sme spomínanému priestoru dali nielen vizuálne „novú dušu“, zakúpili techniku a mohli tak organizovať zdarma výstavy a vernisáže, cestovateľské prezentácie, koncerty, burzy, premietanie filmov, večery so spoločenskými hrami, workshopy, literárne čítačky, bábkové divadlá atď. Múzeum orientované na jednu časť dejín Slovenska a Púchova sme rozšírili o ďalšie expozície (stredovek, ľudová kultúra, barón Hoenning) a vďaka tomu sa mohlo premenovať na Púchovské múzeum. Vybavili sme ho novými informačnými panelmi, popiskami exponátov, televíziami s dokumentárnymi filmami, novým osvetlením, figurínami, vitrínami i exponátmi samotnými. Keďže tvorba expozície v múzeu si vyžaduje výskum, systematickú a dlhodobú prácu, nebolo možné okamžite zaplniť všetky miestnosti trvalejšie umiestnenými exponátmi. Z tohto dôvodu sme v takto zatiaľ nevyužitých priestoroch organizovali rôzne výstavy, ktoré sa obmieňali, aby aj takýmto spôsobom prilákali návštevníkov do Župného domu opakovane, aby teda múzeum „žilo“ a nebolo iba na jedno pozretie za 10 rokov. Zmenili sme otváracie hodiny múzea z pôvodného „piatkového dopoludnia po objednávke na mestskom úrade“ na pravidelné a stabilné dve hodiny v utorok dopoludnia, dve hodiny vo štvrtok popoludní a dve hodiny v nedeľu popoludní. Chceli sme tým pokryť záujem škôl, 8 hodín pracujúcej verejnosti i tých, ktorí majú voľno azda iba cez sviatok. Väčšina návštevníkov však chodila mimo tieto stabilne otvorené hodiny v múzeu, teda po telefonickom dohovore s nami. Okrem púchovských škôl, ktoré mali prehliadku múzea s odborným výkladom zdarma, prišli i rodiny či jednotlivci. Zo symbolického vstupného, ktoré zaplatili, sme financovali údržbu múzea. Čo sa z finančnej dotácie od mesta neminulo na presne vopred stanovené a aj tu uvedené položky, schválené mestským zastupiteľstvom, sme naspäť vrátili do rozpočtu mesta. Pred získaním dotácie sme sa s Mestom Púchov dohodli na tom, že všetky takto zakúpené veci zostanú majetkom mesta a budú súčasťou týchto priestorov i po našom odchode z nich. Všetko sme to robili dva roky zdarma, bez
nároku na honorár vo svojom voľnom čase a často i mimo neho. Stále veríme, že má zmysel hovoriť v meste, ktoré nemá historické jadro a úplné minimum pôvodných pamiatok, o jeho dejinách a budovať tak historické povedomie nielen domácich obyvateľov,“ zhrnuli svoje pôsobenie v Župnom dome členovia občianskeho združenia PUCHOVO DEDIČSTVO.

Takto v októbri 2015 otvárali členovia občianskych združení PUCHOVO DEDIČSTVO a MŔTVA KOSŤ projekt Bod kultúry – Župný dom.

Naša osvetová činnosť v žiadnom prípade nekončí. No rozhodli sme sa, že zmluvu o prenájme Župného domu nepredĺžime. Hlavným dôvodom je menej voľného času, ktorý chceme venovať našim rodinám a priateľom. V uvedenej oblasti budeme a chceme byť naďalej aktívni a činní, a aj preto sme Mestu Púchov ponúkli naše služby a iniciatívu pri budovaní ďalších expozícií Púchovského múzea s tým rozdielom, že otváranie múzea už bude v jeho réžii. Ďakujeme Mestu Púchov za ponúknutú príležitosť, určite ďakujeme aj v mene mnohých návštevníkov múzea, ktorí odchádzali z jeho prehliadky nadšení. Ďakujeme aj kaviarni Podivný barón, ktorá ostatný rok občerstvuje nielen fyzicky, ale i duchovne návštevníkov Župného domu. Ďakujeme aj OZ Mŕtva kosť za výbornú spoluprácu, ktorá nekončí a aj v tomto roku bude pokračovať napríklad pri budovaní náučného chodníka pri Púchovskej skale.

Pár dní po občianskom združení PUCHOVO DEDIČSTVO oznámili svoj odchod zo Župného domu aj členovia občianskeho združenia Mŕtva kosť, ktorých aktuálne zamestnáva príprava obľúbenej akcie Cesta Rozpralesom.

Priatelia, od mája nás žiaľ už nebudete viac vídať v priestoroch podkrovia Župné- ho domu, keďže posledným aprílovým dňom MŔTVA KOSŤ opúšťa projekt a budovu BK ŽUPNÝ DOM. Priestory, ktoré boli do roku 2015 len zaprášeným skladom kníh, sme spolu s kamarátmi z PUCHOVO DEDIČSTVO  a za finančnej podpory Mesta Púchov vlastnými silami zrekonštruovali do podoby kultúrneho a plne vybaveného priestoru, akým je podkrovie Župného domu dnes. Tie biele steny ukrývajú nespočetne veľa času, ktorý sme venovali tomuto projektu a veríme, že priestory budú naďalej slúžiť ďalším ľuďom na kultúrne účely. MŔTVA KOSŤ tu zorganizovala viac ako 40 akcií rôzneho charakteru od koncertov cez kreatívne dielne, premietania a prednášky až po herné večery. Ďakujeme všetkým, ktorí za tie dva roky k nám do podkrovia zavítali a všetkým tým, čo na začiatku priložili aktívne ruku k dielu a pomáhali s rekonštrukciou. Sme veľmi vďační, že sme mohli byť súčasťou tohto jedinečného kultúrneho projektu! Hlavne kvôli časovej náročnosti sa chceme týmto krokom pustiť naplno do iných väčších projektov a robiť ich ešte lepšie a svedomitejšie. Naďalej nás môžete preto stretať na Púchovskej skale a v lete sa vidíme na dvoch parádnych veľkých akciách – Cesta Rozpralesom 2017 a Vúdstok 2017,“ napísali pri svojej rozlúčke s budovou Župného domu členovia OZ Mŕtva kosť.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.