Obyvatelia Hurbanovej ulice sa dočkali, rekonštrukcia bude lacnejšia ako sa čakalo

0 81

Keď sa vlani v júni delil prebytok z hospodárenia Mesta Púchov za rok 2015, najspokojnejší boli poslanci za miestnu časť Horné Kočkovce. Okrem opravy rímsy na Továrenskej ulici a menších „asfaltovačiek“ na Spojovej ceste a Ulici I. Krasku na Kolonke sa im totiž podarilo presadiť rekonštrukciu Hurbanovej ulice. Kým spomínané menšie akcie sa v jesenných mesiacoch aj zrealizovali, rekonštrukciu Hurbanovej ulice postihol podobný osud ako dokončenie infraštruktúry na Dvoroch. Napriek tomu, že kompetentní naznačovali ich okamžitú realizáciu, obe veľké investičné akcie boli odsunuté na neskorší termín. Tento rok sa však už obyvatelia troch desiatok rodinných domov na Hurbanovej ulici dočkajú.

Projekty na rekonštrukciu Hurbanovej ulice boli pripravené ešte na jeseň 2013, teda za čias bývalého primátora Mariána Michalca. Pre rok 2014 si mali obyvatelia Horných Kočkoviec vybrať, ktorú z dvojice ulíc – Hurbanova alebo Lichardova – by mala radnica nechať opraviť. Bolo to v čase, keď rekonštrukciou prechádzala aj Továrenská ulica. Hornokočkovania sa nakoniec rozhodli pre Lichardovu ulicu a projekty na opravu „Hurbanovky“ sa odložili naspäť do „šuflíka“.

Čakalo sa, že nový primátor Rastislav Henek ich po nástupe do funkcie nechá oprášiť a pristúpi sa k oprave komunikácie, ktorej povrch je poznačený kladením inžinierskych sietí z minulosti. Rastislav Henek navyše hneď po svojom nástupe do funkcie avizoval, že investície rozloží na všetky štyri roky svojho funkčného obdobia a nie iba do obdobia pred voľbami. Realita však je iná a mesto investične po- okrieva až teraz, keď Rastislavovi Henekovi zostáva do ukončenia jeho štvorročnej primátorskej misie posledných 500 dní.

Projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii Hurbanovej ulice vyhotovila pred viac ako tromi rokmi projekčná kancelária PROJART z Považskej Bystrice. Keďže finančné prostriedky na rekonštrukciu Hurbanovej ulice boli schválené v júni 2016 v celkovom objeme 250 tisíc eur, mohlo sa začať s okamžitou prípravou verejného obstarávania. Tak sa aj stalo – prednostka Mestského úradu v Púchove Eva Kvocerová na každom z vlaňajších rokovaní mestského zastupiteľstva vo svojej písomnej správe informovala, že spomínaná investičná akcia je vo fáze prípravy verejného obstarávania. Lenže všetko bolo úplne inak.

Koniec Hurbanovej ulice: po tristo metroch sa komunikácia zatáča do priestoru, ktorý kvôli nekvalitnému podložiu bude treba zrekonštruovať komplexne.

Radnica si na zabezpečenie verejného obstarávania totiž našla spoločnosť HMH Invest, spol. s r. o. z Banskej Bystrice, s ktorou uzavrela mandátnu zmluvu. Firma mala za odmenu 1330 eur poskytnúť odborné služby v súvislosti s vykonávaním verejného obstarávania. Napriek tomu, že nielen mestská prednostka má právnické vzdelanie, ale navyše si radnica platí za takmer dvojtisícový mesačný paušál aj právnika Antona Školeka, chýbal v mandátnej zmluve dôležitý údaj – termín plnenia. Termín, počas ktorého malo byť verejné obstarávanie zrealizované. A tak sa nemožno čudovať, že ani päť mesiacov po podpísaní zmluvy nebolo verejné obstarávanie na rekonštrukciu Hurbanovej ulice pripravené.

Zlom nastal až v polovici februára tohto roku, kedy už aj poslanci mestského zastupiteľstva nad všeobecnými formuláciami typu „verejné obstarávanie je v štádiu prípravy“ pochybovačne krútili hlavou. Púchovská radnica siahla po osvedčenej trenčianskej firme KM Prestige consulting, s. r. o. a 14. februára 2017 s ňou primátor Rastislav Henek podpísal zmluvu. Firma sa za 1500 eur zaviazala zrealizovať proces verejného obstarávania a ten sa naozaj aj o pár týždňov rozbehol.

Dňa 28. marca 2017 bola vo Vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk k rekonštrukcii Hurbanovej ulice. Predmetom zákazky sú stavebné práce rozdelené na tri stavebné objekty: rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie, rekonštrukcia chodníkov a odvodnenie splachových vôd z vozovky a chodníka.

Začiatok rekonštrukcie je navrhnutý v stykovej križovatke s Továrenskou ulicou. Celkovo sa bude rekonštruovať 357 metrov dlhý úsek cesty, pričom z väčšej časti ide len o opravu krytu vozovky. Na posledných 60 metroch tejto cesty, ktorá je z dopravného hľadiska kategorizovaná ako slepá ulica, však bude vozovka vzhľadom na nedostatočne kvalitné podložie zrekonštruovaná kompletne. Celková plocha opravovanej vozovky tak dosiahne 1966 m2.

Rekonštruované budú aj oba chodníky, ktoré však nemajú totožnú dĺžku. Po pravej strane vozovky je navrhnutý chodník pre peších v dĺžke 235 metrov a po ľavej strane chodník o 60 metrov dlhší. Je to aj pre- to, že ľavostranná zástavba rodinných domov je dlhšia ako tá pravostranná, ktorá končí výjazdom pre peších a cyklistov na násyp popri rieke Váh. Šírka chodníka bude premenlivá, maximálna šírka bude 1,50 metra a chodníky budú mať asfaltový povrch. Súčasťou celej akcie je aj odvodnenie splachových vôd z vozovky a chodníka – jestvujúce odvodnenie bude opravené, úplne nové odvodnenie sa týka práve záverečného 60-metrového úseku cesty, kde odvodnenie doteraz chýbalo.

Radnica pri zadávaní zákazky do procesu verejného obstarávania odhadla celkové náklady na investičnú akciu na cca 260 tisíc eur. Záujemcovia o zákazku mohli svoje ponuky predkladať do 25. apríla 2017 s tým, že po otvorení obálok s ponukami nasledovala ešte elektronická aukcia. Tá mala samozrejme za cieľ čo najviac znížiť celkové náklady na investičnú akciu. A podarilo sa.

Do elektronickej aukcie sa zapojilo päť stavebných firiem – tri bratislavské spoločnosti STRABAG s. r. o., Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., košická firma EUROVIA, a. s. a spoločnosť DOSA Slovakia, s. r. o. z Bytče. Práve ona nakoniec ponúkla najnižšiu cenu – 138 tisíc eur a o tisícku tromfla bratislavský STRABAG.

S víťaznou firmou má Mesto Púchov skúsenosti z minulé- ho roka, kedy jej pracovníci v jarných mesiacoch realizovali na rôznych miestach asfaltovacie práce za 57 700 eur. Opravovali sa vtedy napríklad chodníky na Zábrehu a Chmelinci a budovali dve menšie parkoviská na Rastislavovej ulici. Zmluva s víťaznou firmou zatiaľ nie je zverejnená, podľa podmienok súťaže by malo byť stavenisko odovzdané do 10 dní od podpísania zmluvy. Bytčianska firma DOSA Slovakia, s. r. o. bude mať na realizáciu celého diela štyri mesiace. Dá sa teda predpokladať, že stavebný ruch na Hurbanovej ulici potrvá od júla do konca októbra.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.