Obyvatelia obce budú bez elektriny takmer tri týždne

0 26

Rekonštrukcia vedenia vysokého napätia v obci Zubák a Horná Breznica je nevyhnutná, aby bola elektrická sieť v oblasti aj naďalej bezpečná a spoľahlivá ďalšie desiatky rokov. Ide o komplexnú rekonštrukciu v dĺžke štyroch kilometrov za 200-tisíc eur, počas ktorej dôjde k výmene viac ako 40 stĺpov a natiahnutiu nových vodičov.

Vzhľadom na veľký rozsah akcie a jej náročnosť je nevyhnutné aj obmedzenie odberateľov (od 10.6. do 28.6. v čase od 7:00 do 21:30 s výnimkou víkendov – vtedy elektrina pôjde). Všetko prebieha v medziach zákona o energetike. Situáciu pre odberateľov komplikuje najmä fakt, že toto vedenie je na výbežku – to znamená, že nie je prepojené s inými vetvami, takže nedokážeme odberateľov zásobovať z inej strany.

Počas plánovania rekonštrukcie sme urobili všetko preto, aby bol dopad na obec čo najmenší. Napriek našej snahe sa to života obce dotkne pomerne výrazne. Odberateľov sme však informovali o odstávkach v zákonom stanovenej lehote, takže mali na prípravu viac ako mesiac. V našom systéme neevidujeme v obci Zubák ani Horná Breznica žiadneho odberateľa, ktorého by zákon charakterizoval ako zraniteľného (napojený na medicínske prístroje).

Práce sme nemohli presunúť na letné prázdniny, pretože nám to nedovoľujú kapacity montážnikov, objednávky ťažkých mechanizmov, betónu, plánované práce, vypínacie plány a podobne. Toto všetko musí byť v súlade. A je to veľmi náročné na plánovanie. Preto akýkoľvek presun môže znamenať sériu ďalších komplikácii a ohrozenie projektu. V konečnom dôsledku by sa to niekde určite negatívne prejavilo. Problém by sa nevyriešil, iba presunul.

Odstávky vyvolané rekonštrukciou využijeme aj na nevyhnutné opravy ďalších zariadení, výmenu niektorých komponentov, čistenie ochranného pásma a aj revíziu vedenia. Vďaka tomu predídeme ďalším výrazným odstávkam. Vždy hľadáme najefektívnejšie riešenie, ale ide o náročné práce, ktoré sa bez odstávok nezaobídu.

Treba sa na to pozrieť z tej strany, že je určite lepšie vydržať bez elektriny od rána do večera počas troch pracovných týždňov, ak o tom viete s dostatočným predstihom, ako by malo dôjsť k poruche, ktorá príde nečakane a jej vyriešenie môže komplikovať život obce ešte dlhšiu dobu a to bez prestávky – aj počas nocí a víkendov. Pri takomto uhle pohľadu ide o prevenciu – predchádzame vážnejším výpadkom a minimalizujeme negatívny dopad na odberateľov.

Ak to okolnosti realizácie dovolia, využijeme dostupné prostriedky na to, aby sme dopad na obyvateľov ešte znížili. Ak sa nevyskytnú žiadne nepredvídateľné komplikácie, je možné, že odstávky budú počas jednotlivých dní končiť skôr ako v avizovanom čase 21:30.

Mobilný operátori majú na svojich vysielačoch zabezpečené aj náhradné zdroje. Tak ako všetkých odberateľov, aj ich sme v zákonom stanovenej lehote vyrozumeli. Z ich strany neevidujeme žiadnu reakciu. S podrobnosťami sa musíte obrátiť priamo na nich. Tu však tiež platí, že ak by aj došlo k nejakému dočasnému obmedzeniu služieb (za čo zodpovedá operátor, nie SSD), určite je to menej komplikované, ak o tom vie operátor dopredu a vie sa na to pripraviť (takisto aj obyvatelia, ktorých by o tom určite informoval), ako keby došlo k poruche a výpadku signálu nečakane a na nevedno aký dlhý čas.

V jednoduchosti platí – aj keď sú plánované odstávky rozsiahle, ich cieľom je predchádzať nečakaným poruchám, ktoré by narobili veľa škody a nepríjemností. Odberateľov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Robíme to v prvom rade v ich záujme.

Paradoxom energetiky je, že keď všetko funguje, nikto si to neuvedomuje a každý to berie ako samozrejmosť. Vtedy nikto nevidí, koľko je za tým svedomitej práce energetikov, aby držali sústavu v patričnej kondícii. Až keď príde výpadok, vtedy zistíme, ako sme na elektrinu odkázaní. Žiaľ, jediný spôsob ako tomu predísť, je z času na čas vedenie vypnúť, či už počas údržby, opráv alebo veľkej rekonštrukcie a postarať sa o to, aby bolo spoľahlivé aj naďalej.

Mgr. Miroslav Gejdoš
hovorca SSD

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.