Obyvatelia Púchovskej doliny sa môžu tešiť z obnovenej cesty

1 7

Do svojej záverečnej etapy vstupuje oprava cesty III. triedy spájajúca obce Lúky, Lazy pod Makytou a horské stredisko Čertov. Nielen obyvatelia tejto časti Púchovskej doliny, ale aj turisti sa tak môžu tešiť na 4,6 kilometrov dlhý obnovený úsek tejto cesty.

Rekonštrukcia približne polovice z 10 kilometrovej dlhej cesty III/1936 s medzinárodným a turistickým významom, prechádzajúcej cez obce Lúky, Lazy pod Makytou a strediskom Čertov, spočívala v obnove asfaltovej vrstvy na 4,6 kilometrovom úseku a v osadení zádržných zvodidiel v dĺžke 300 metrov. Asfaltové práce sú ukončené, v súčasnosti sa realizuje osadenie zvodidiel a smerových stĺpikov. Celková cena za realizáciu opravy úseku cesty sa vyšplhá na približne 600 tis. eur. V rámci tohtoročných súvislých opráv ciest ide o rekonštrukciu jedného z najdlhších úsekov ciest II. a III. triedy v správe TSK, uviedol riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Radovan Karkuš.

Okrem spomínanej cesty III/1936 zabezpečuje Správa ciest TSK aj opravu ďalších úsekov ciest II. a III. triedy v súlade s Plánom opráv ciest dodávateľským spôsobom na rok 2017. Jednotlivé úseky ciest boli zaradené do plánu opráv podľa ich technického stavu a jeho vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V závislosti od poveternostných podmienok by mali byť práce na všetkých plánovaných úsekoch ciest ukončené do konca tohto mesiaca. Po ukončení stavebných prác na opravených úsekoch pristúpi SC TSK k naneseniu horizontálneho dopravného značenia.

Teší ma, že kraj v tomto roku vyčlenil historicky najvyšší objem finančných prostriedkov na úpravu ciest II. a III. triedy. Za približne 5 miliónov eur sa nám podarí tento rok opraviť cestné komunikácie vo všetkých 9 okresoch Trenčianskeho kraja. V súvislých opravách ciest plánujeme pokračovať aj v ďalšom roku s ešte väčším finančným objemom určeným na tento účel, povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Správa ciest TSK v letnom období zrealizovala plošné výspravky ciest II. a III. triedy v celkovom objeme 1,36 mil. eur nad rámec už spomínaných vyčlenených 5 mil. eur. Výspravky ciest sa týkali poškodených úsekov cestných komunikácií v kraji v celkovej dĺžke takmer 10 kilometrov. Okrem ciest sa pripravuje aj oprava 3 mostných objektov v Skačanoch, Porube a Čachticiach.

Zdroj TSK
1 komentár
  1. Frankie hovorí

    Zase ani kúsok chodníka povedľa vynovenej cesty, aby sa chodci mohli aspoň v obci bezpečne pohybovať povedľa kolóny stoviek áut, ktoré najmä cez víkend smerujú na Čertov, či Kohútku.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.