Ocenenia pre obce z okresu Púchov

0 17

Jubilejný desiaty ročník súťaže Dedina roka spoznal svojho víťaza. Prestížny titul si vyslúžila samospráva Papradno (okres Považská Bystrica), a to za zachovávanie prírodného dedičstva a dedičstva predkov.

Celkom 23 obcí bolo v tomto roku prihlásených do jubilejného ročníka súťaže, ktorá každé dva roky hľadá príkladnú dedinu roka. Hodnotiaca komisia vybrala nového víťaza na základe komplexného naplnenia tohtoročných princípov a požiadaviek súťaže. Návštevy prihlásených obcí členmi Národnej hodnotiacej komisie prebehli v lete.

Ku kritériám, ktoré si komisia všímala, patrilo hospodárenie obcí, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania či využívanie prírodných zdrojov. Okrem toho sa zamerala na starostlivosť o hmotné a nehmotné dedičstvo, využívanie možností cestovného ruchu, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Obec Papradno presvedčila členov komisie najmä významom, aký prikladá zachovaniu prírodného dedičstva a dedičstva predkov.

Pestrosť biodiverzity a zachovaná mozaiková krajina lesov, lúk a pasienkov, je nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu,“ skonštatovala Iveta Kureková zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Agentúra patrí spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska k vyhlasovateľom súťaže.

Podľa slov starostu stojí za ziskom ocenenia nielen spolupatričnosť a lokalpatriotizmus obyvateľov obce, ale aj ich celková hrdosť či zdravá konkurencia. Víťazstvo v súťaži bolo súhrou výbornej spolupráce folklórnej skupiny Podžiaran, Koliby či miestnych podnikateľov.

Chcel by som poďakovať Zuzane Burdejovej a Lenke Jandúšikovej za prípravu scenára, ktorého sme sa v priebehu súťaže držali. Moje poďakovanie patrí tiež všetkým dobrovoľným zložkám, ktoré v obci fungujú, či už sú to hasiči, turisti, dôchodcovia alebo športovci. Nesmiem zabudnúť ani na miestnych podnikateľov, či už remeselníkov alebo živnostníkov. O poriadok a čistotu obce sa zas postarali obyvatelia Papradna,zhodnotil starosta víťaznej obce Roman Španihel.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici pod názvom Slovenský deň kroja 2019, no samotný slávnostný ceremoniál odovzdávania cien pre víťaza i ostatné ocenené dediny bude v obci na prelome mesiacov október a november.

Okrem zisku titulu Dedina roka 2019 sa obec Papradno automaticky stáva zástupcom Slovenska v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. „Budeme sa snažiť pripraviť na zastupovanie tak, aby sme nesklamali, vzorne reprezentovali Slovensko a  dokázali, že udelenie titulu Dedina roka 2019 Papradnu malo zmysel a opodstatnenie,“ uzavrel Roman Španihel. Ku gratulantom sa pripája aj trenčiansky župan. „Starostovi obce Papradno i jeho obyvateľom gratulujem k zisku ocenenia a ďakujem im za vzornú reprezentáciu nášho kraja v tejto celonárodnej súťaži,“ odkázal víťazovi Jaroslav Baška a poprial dedine veľa šťastia v európskej súťaži, ktorá sa uskutoční v roku 2020.

Trenčiansky kraj v súťaži reprezentovalo až 5 obcí, pričom každá z nich si vyslúžila ocenenie poroty. Obec Lúky z okresu Púchov získala cenu Dedina ako hospodár, Bolešov (okres Ilava) sa stal víťazom kategórie Dedina ako pospolitosť. Mimoriadne ocenenia putovali do Pobedima (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohnian (okres Púchov).  Všetkým srdečne gratulujeme!

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.