Od septembra môžu študenti na župných stredných školách študovať v 7 nových odboroch

Prvé školské zvonenie prinesie piatim župným stredným školám vzdelávanie v nových študijných odboroch. Župa tak reaguje na potreby trhu práce v regióne.

Pätica škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku školského roka 2019/2020 bude vzdelávať prvákov v nových študijných odboroch. „Každoročne pri zaraďovaní nových študijných a učebných odborov do siete škôl prihliadame na aktuálne potreby trhu práce. Naším cieľom je ponúknuť absolventom možnosť profesijného uplatnenia sa v kraji,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom ponúka od nasledujúceho školského roka novinku v podobe odboru mechanik strojov a zariadení.

Od 1. septembra 2019 vznikne nová župná stredná škola, Spojená škola Púchov, ktorej jednou z organizačných zložiek bude Stredná odborná škola Púchov. K jej študijným odborom pribudnú dva nové, a to mechanik počítačových sietígrafik digitálnych médií.

Trenčianska Stredná športová škola, ktorá vznikla transformáciou Športového gymnázia začiatkom roka 2019, privíta študentov v odbore športové gymnázium a tiež športový manažment.

Posilniť kompetencie žiakov v cudzom jazyku bude možné bilingválnym vzdelávaním  na novomestskom Gymnáziu M. R. Štefánika či trenčianskej Obchodnej akadémii Milana Hodžu.

Zdroj TSK

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...