Odkazovač pre starostu vyriešil 27 podnetov, zvyšných 12 čaká

0 29

Po celý minulý rok sme spoločne s vami sledovali dianie v aplikácii „Odkaz pre starostu“, ktorá od marca začala fungovať aj v Púchove. Tento celoslovenský portál spustili pred siedmimi rokmi a inšpiráciu našiel v britskej webovej službe FixMyStreet. com. Obe sa snažia o to isté: dať do rúk občanom nástroj, ktorý by im umožnil jednoducho upozorniť samosprávy na neriešené problémy vo svojom okolí. Projekt na Slovensku realizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Za deväť mesiacov minulého roka bolo púchovskej samospráve nahlásených 39 podnetov, z ktorých takmer tri štvrtiny sa jej podarilo vyriešiť. Zvyšných dvanásť podnetov na svoje riešenie ešte čaká.

RÝCHLO AJ POMALY
Vyriešených bolo dovedna 27 podnetov, nie so všetkými riešeniami však boli autori podnetov spokojní. K vôbec prvým podnetom patril napríklad návrh Michala Vojtuša, aby sa zrušil žltými čiarami označený zákaz státia na vjazde na parkovisku pred jedným z domov na Komenského ulici. Toto vodorovné dopravné značenie však bolo samosprávou vyhodnotené ako opodstatnené, a tak sa na ňom nič nezmenilo. Podobne dopadol so svojím podnetom aj Jaro, ktorý upozornil na parkovanie osobných a nákladných vozidiel na trávnatej ploche pred Rubikonom na neskolaudovanom parkovisku, ktoré je podľa neho päť rokov účelne prehliadané mestskou políciou. Ako sa dozvedel z reakcie náčelníka mestskej polície, vodiči nemôžu byť za parkovanie sankcionovaní, keďže nejde o trávnatú plochu.

Viaceré podnety boli vyriešené relatívne rýchlo – zasypaná bola odkrytá šachta na Komenského ulici, odprataný kartónový odpad zo schodiska pred krytou plavárňou, odstránené mobilné pútače na cirkusový program spred lámp verejného osvetlenia, či zaizolované trčiace elektrické káble na Dvoroch. Našli sa však aj prípady, kde sa občianske podnety podarilo vyriešiť až po niekoľkých týždňoch, ba až mesiacoch. Dňa 21. apríla napríklad Janko upozornil na čiernu skládku odpadu pri Bielej vode na Vsetínskej ceste. Neporiadok bol však uprataný až 6. júla. Dlho sa tiež čakalo na obnovu vodorovného dopravného značenia na križovatke pred Športcentrom alebo na opravu poškodenej šmýkačky na detskom ihrisku vo vnútrobloku Moyzesovej ulice. Jej poškodenie bolo nahlásené 7. augusta, ale opravy sa dočkala až koncom októbra, teda v čase, keď už sa sezóna šmýkania na detských ihriskách chýlila ku koncu.

PODNETY „NA ČAKAČKE“
Nateraz 12 z 39 podnetov sa ocitlo „na čakačke“ a všetko nasvedčuje tomu, že väčšina z nich tak skoro vyriešená nebude. Takmer pri každom z týchto podnetov predstavitelia samosprávy autorovi úctivo poďakovali a odbili ho odpoveďou, že v prípade, ak finančné prostriedky na realizáciu schvália poslanci a akcia bude zaradená do rozpočtu, dôjde k samotnej realizácii. Lenže pri tvorbe rozpočtu sa na väčšinu z podnetov pozabudlo. V apríli napríklad Peter Farkaš odporúčal vybudovanie chodníka na časti Royovej ulici – v jednosmernom úseku od hasičskej stanice k budove mestskej polície.

„Skúste si prejsť tadiaľto s malými deťmi, prípadne s detským kočíkom, zvlášť keď prší, alebo v zime. Musíte ísť po zúženej komunikácii a máte problém sa vyhýbať idúcim autám po čľapkanici – nemáte sa kde vyhnúť. Kto nechodí peši, ten z auta problém nevníma. Vybudovanie chodníka zaiste zlepší stav všetkým, ktorí po Royovej ulici chodia i bývajú!“ – napísal do „odkazovača“ Peter Farkaš.

Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Daniela Šicová za podnet poďakovala a odpovedala nasledovne: „Možnosti riešenia dobudovania chodníka na Royovej ulici budú prerokované v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva. Po zvážení technických možností a finančných priorít bude možné požadovanú akciu zaradiť do rozpočtu mesta.“

Jeden z mnohých podnetov, ktoré sa ocitli na čakačke. Rekonštrukcia chodníka na Trenčianskej ulici je nateraz v nedohľadne.

Mestský rozpočet na rok 2017 je schválený a vybudovanie nového chodníka na Royovej ulici medzi
investičnými prioritami nefiguruje. Rovnako ani rekonštrukcia chodníka na Trenčianskej ulici, na ktorej potrebu upozornil v júni Martin: „Cesta pre chodcov na stanicu je v hroznom stave. Chodníky na oboch stranách už od mosta sú hrboľaté a plné dier. Cesta s kufrom je takmer nemožná. Bude sa s tým niečo robiť?“

Odpoveď z oddelenia dopravy a služieb Mestského úradu v Púchove dávala akú-takú nádej: „Požiadavky na komplexnú rekonštrukciu chodníka pre peších mesto eviduje. Po schválení takejto investičnej akcie poslancami mestského zastupiteľstva a vyčlenení finančných prostriedkov môže dôjsť k jej realizácii.“ Platí vyššie povedané: rozpočet je schválený a chodník na Trenčianskej ulici smerom z mosta k železničnej stanici sa opravovať nebude. Aspoň zatiaľ nie.

A do tretice príklad z kategórie menej finančne náročných. V júni sa Karolína posťažovala na vysoké obrubníky pre kočíky a invalidné vozíky na prechode pre chodcov na Hollého ulici.

Na tomto prechode je obtiažne prechádzať s kočíkom, prípadne vozíkom pre invalidov, nakoľko sú obrubníky vysoké. Cesta je pomerne frekventovaná a zbytočne dlho trvá, kým sa ľudia s kočíkom bezpečne a plynulo presunú z jednej strany na druhú. Taktiež je vysoký obrubník neďaleko – od pizzerie Valdagno k autobusovej zastávke.“ Dňa 29. júna oddelenie dopravy a služieb štandardne poďakovalo za podnet a jeho autorku informovalo, že jej požiadavka bola postúpená na zrealizovanie spoločnosti Podnik technických služieb mesta. A tam pravdepodobne požiadavka leží postúpená dodnes, keďže obrubníky na inkriminovanom prechode pre chodcov sú stále vysoké. V rámci zvyšovania bezpečnosti tam Trenčiansky samosprávny kraj robil úpravy dopravného značenia, ale púchovské technické služby už svojou aktivitou ruku k dielu nepridali. Aj preto tento podnet figuruje v kategórii „V RIEŠENÍ.“

Najbližšie k vyriešeniu má podnet Janky, ktorá sa začiatkom júla predstaviteľov samosprávy opýtala, kedy reálne začnú riešiť cestu smerom okolo Rubikonu – z Dvorov na Sedlište. Z odpovede sa dozvedela, že finančné prostriedky na realizáciu boli schválené v úprave rozpočtu na júnovom mestskom zastupiteľstve, zahájil sa proces stavebného konania a prípravy verejného obstarávania na dodávateľa. A verte či nie, ani po šiestich mesiacoch nebolo verejné obstarávanie na dodávateľa vypísané.

Samotná autorka podnetu svoj názor na to vyjadrila vo svojom štipľavom komentári začiatkom novembra: „Vyriešite to prosím niekedy? V Púchovských novinách ste písali, že do konca roka, ale neviem ktorého… Dúfam, že ako vždy to budete opravovať v zime, keď bude mrznúť, aby chodníky boli po roku ako na bojisku a na ceste budú samé výmole, v Púchove sa totiž opravuje iba tak.“ V roku 2017 to snáď už púchovská radnica zvládne – rok pred voľbami bude nová cesta pri Rubikone ideálnym objektom na strihanie slávnostnej pásky.

NAJNOVŠIE PODNETY
V posledných dvoch mesiacoch minulého roka pribudlo do „odkazovača“ spolu sedem podnetov. Janka sa 9. novembra pýtala, prečo sa vyrúbali zdravé stromy na Námestí slobody pred panelákom, ktorý sa v tom čase zatepľoval: „Zdravé stromy sa zničili a do chodníka, ktorý je spravený zozadu paneláku, tak tam strom nechali, čo je chvályhodné, ale neostrihali mu konáre. Tam ma problém prejsť po chodníku dieťa vysoké jeden meter. Kto dal súhlas na výrub zdravých stromov? Po celom svete sa bojuje za zachovanie každého kúsku zelene a tu sa vyrúbe tri či viac zdravých stromov, lebo vadia nejakej osobe? Smutné.“

Odpoveď z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove prišla o týždeň: „Žiadosť o výrub 3 ks smreka a 1 ks hrušky bola na Mesto Púchov podaná dňa 9. 9. 2015 predsedom vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 1624 na Námestí slobody. Súčasťou žiadosti bola aj zápisnica zo schôdze vlastníkov bytového domu, v ktorej prítomní poverili predsedu o vybavenie súhlasu na výrub drevín z dôvodu zatienenia bytov v nižších podlažiach a realizácie zatepľovacích prác na bytovom dome. Po vykonaní miestneho šetrenia bolo Mestom Púchov vydané rozhodnutie na výrub drevín s určením náhrad- nej výsadby, ktorá bude zrealizovaná po ukončení zatepľovacích prác na bytovom dome. Orezanie drevín pri chodníku – zabezpečenie podjazdnej výšky – bude zrealizované pracovníkmi PTSM, s. r. o.“

Začiatkom novembra upozornil na nevyčistenú priekopu aj Félix z Nových Nosíc: „Pri ceste sa nachádza dlhé roky nevyčistený rigol (priekopa na odvádzanie vody). Z dôvodu znečistenia spôsobuje problémy najmä počas letných búrok a jarného topenia ľadu. Taktiež poskytuje možnosť úkrytu rôznym zvieratám z dôvodu hustého zarastenia burinou, trávou, rozličných rastlín a drevín. Majiteľ priľahlého pozemku odmieta zodpovednosť a taktiež nutnosť na jeho vyčistenie.“

O týždeň nato bola k podnetu priložená fotografia dokazujúca, že uvedený rigol bol vykosený pracovníkmi podniku technických služieb. Lenže o päť dní pribudla ďalšia fotografia, ktorou Félix dokazoval stav rigolu po menšom daždi a pripojil aj nasledujúci komentár: „Čítali ste vôbec sprievodný text ku danej sťažnosti? Celý rok nevykosená tráva a burina (ktorú mali pracovníci Podniku technických služieb mesta na háku, aj napriek telefonickým sťažnostiam), to je len zlomok problému. Bolo udivujúce, ako rýchlo sa zjavili spomínaní pracovníci PTSM, a ešte pozoruhodnejšie, akou rýchlosťou dokázali zmiznúť. A na otázku, či dôjde aj k vyčisteniu, arogantná odpoveď, že šéf im kázal iba vykosenie trávy. Chápem, že toto nie je nič, čo by si pán transparentne vybraný a dosadený konateľ alias šéf Miloš Svoboda mohol zverejniť na jeho facebooku a prihriať tak polievočku pre politickú stranu, v ktorej pôsobí. Ale pán šéf, respektíve konateľ, transparentne vybraný a dosadený, treba robiť aj špinavé práce. Ten rigol treba po celej dĺžke nielen vykosiť, ale hlavne vyčistiť a zabezpečiť tak plynulý tok vody, ktorej je čoraz viac, nakoľko sa v danej lokalite stavajú nové domy a každý nový obyvateľ sa nadbytočnej vody zbavuje práve do tohto rigolu. Príďte sa pozrieť, v akom stave tu je hladina, keď intenzívne prší. Pevne verím tomu, že si opäť nájdete cestu k tomuto zanedbanému rigolu a doprajete mu kompletnú starostlivosť. Aj s úrokmi. Staré legendy tvrdia, že na dne, tam kdesi pod nánosmi blata a kdečoho iného, sú betónové žľaby. Za to ale ruku do ohňa nedám.“ 

Vyriešený je už podnet Petra Farkaša, ktorý upozornil na poškodené lavičky na chodníku od Kauflandu smerom k Tescu. Riešenie bolo jednoduché: lavičky sa odstránili a sú zazimované. Martin odporúča samospráve, aby ich tam späť už ani nedávala: „Idem s deťmi do škôlky, tak tam spia bezdomovci a asociáli, idem zo škôlky, tak tam pijú alkohol a vykonávajú potrebu (malú aj veľkú) priamo pred lavičkami. Keď si mesto nevie poradiť s týmito ľuďmi, tak im aspoň znemožnite budiť verejné pohoršenie.“

Už spomínaný Peter Farkaš je v aplikácii „Odkaz pre starostu“ jednoznačne najaktívnejší spomedzi Púchovčanov. Dňa 11. novembra upozornil na dezolátny stav chodníka na Štefánikovej ulici: „Chodník od aj k úradom Púchova – mestskému aj okresnému – na Štefánikovej ulici je v dezolátnom stave, sídli tu viacero štátnych inštitúcií, nerobí to dobrú vizitku mestu Púchov. Úradníci z týchto budov a ani poslanci mestského zastupiteľstva tadiaľ ešte neprešli, najmä za volebný obvod č. 4. Podotýkam, že tento stav tam pretrváva ešte z predchádzajúceho volebného obdobia. Skúste tadiaľ prejsť zvlášť za daždivého počasia a keď ide viacero ľudí, prípadne matky s deťmi a kočíkom alebo občan ZŤP na invalidnom vozíku.“

Oddelenie dopravy a služieb o necelé dva týždne Petrovi Farkašovi odpovedalo: „V prípade, že bude akcia rekonštrukcie chodníka zaradená do rozpočtu na nasledujúce obdobie a následne schválená poslanca- mi mestského zastupiteľstva, dôjde k jeho rekonštrukcii. Do tej doby je možné využívať súbežný chodník na Štefánikovej ulici vzdialený cca 15 metrov.“ A ako na takúto odpoveď zareagovali užívatelia portálu „Odkaz pre starostu“, ktorí majú možnosť hodnotiť, či je odpoveď samosprávy postačujúca? ÁNO získalo 2 hlasy a NIE 19 hlasov.

Úplne najčerstvejším podnetom je ten z 18. decembra a týka sa skládky odpadu za katolíckym kostolom: „Na jar vznikla skládka blízko centra mesta, ktorá vznikala stavebnými úpravami vedľajšej budovy. Časom ale skládka nebola odstránená, naopak začali ju využívať aj iní budovatelia a začala zarastať. Mám obavu, že z nej môže postupne vzniknúť pekný, možno i zarastený umelý pahorok, ktorý ale nie je hodný svojej lokality.“

Odpoveď oddelenia výstavby a životného prostredia naznačuje, že jej pracovníci majú situáciu pod kontrolou: „Vlastník pozemku, na ktorom je skládka umiestnená, má vydané územné rozhodnutie k investičnému zámeru realizácie polyfunkčného objektu. Na uvedenej ploche sú plánované inžinierske siete, spevnené plochy a sadové úpravy. Na základe informácií od investora bude skládka v krátkom čase odstránená z dôvodu prípravy staveniska.“

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.