Ospravedlnenie za haváriu rozvodu teplovodu

0 31

Žiadame všetkých odberateľov tepla napojených na teplovodnú distribučnú sieť spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. o ospravedlnenie z dôvodu prerušenia dodávky tepla v čase od 03.12. 2018 od 14:30 do 04.12.2018 cca 12:00.

Tento havarijný stav zapríčinila spoločnosť, ktorá vykonáva položenie chráničiek optických káblov pre spoločnosti T-com a.s. a ORANGE a.s.

Pri realizácii pretlaku pod cestou pri MŠ Chmelinec došlo k prerazenie primárneho teplovodného rozvodu tepla DN 300/500. Na našom dispečingu sme okamžite zaznamenali únik vody a zároveň realizátor práv nás informoval o vzniknutej situácii.

Uzatvorili sme sekčné armatúry, čím sme zabránili väčšiemu úniku vody zo systému a zorganizovali sme našich pracovníkov a zabezpečili sme potrebnú techniku.

Vzhľadom k tomu, že miesto poruchy sa nachádzalo na okraji miestnej komunikácie v tesnej blízkosti chodníka v hĺbke cca 1,5 m bolo potrebné vykopať pracovný priestor 2,0 x 4,0 m do hĺbky 2,0 m, rozrezať asfalt, demontovať chodník a samozrejme odčerpávať vodu z výkopu, predĺžili sa tieto práce do cca 20:00 hodiny, pričom voda ešte unikala až do cca 23:00 hod. Tento stav niektorí občania vyhodnotili ako stav, kedy sme od práce odišli a všetko ponechali na ráno. Ale nebolo to tak, voda vytekala pri občasnej vizuálnej kontrole, ktorú vykonával dispečer.

Hneď, ako to bolo možné zahájili sme montážne práce na zváraní potrubia. Nakoľko vrtná hlavica prerazila plášťovú tepelnú izoláciu a urobila do oceľového potrubia priehlbinu o priemere cca 20 cm a následne prasklinu v dĺžke cca 5 cm, bolo potrebné z potrubia vyrezať časť plášťa o ploche 25 x 40 cm a následne navariť nový kus. Tieto práce trvali do nasledujúceho rána do cca 05:30 hod. Po odstránení poruchy a kontrole tesnosti zvarov, bol celý primárny okruh postupne napúšťaný upravenou vodu, odvzdušňovaný a každá KOST bola postupne kontrolovaná.

Ako dodávateľovi tepla na území Mesta Púchov je nám veľmi ľúto situácie, ktorá vznikla a aj napriek tomu, že k havárii nedošlo vinou prevádzkovateľa sústavy – Púchov servis s.r.o. ani zanedbaním povinností zo strany vlastníka – MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., chceme sa touto cestou OSPRAVEDLNIŤ všetkým odberateľom tepla v meste, ktorým bola v uvedenom čase obmedzená tepelná pohoda.

Tento havarijný stav nás do budúcnosti zaväzuje zabezpečiť nielen zvýšenú kontrolu všetkých externých firiem vykonávajúcich zemné práce vo vymedzenom území CZT (centrálneho zásobovania teplom), ale aj zaviesť systém oznamovania takejto situácie prostredníctvo sociálnych sietí resp. SMS a pod.

Ďakujeme za pochopenie.

Ostávame s úctou.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.