Petícia za obnovenie detskej pohotovosti v Púchove

0 20

Detská pohotovosť v púchovskej nemocnici s poliklinikou Zdravie prestala fungovať od 1. júla 2019. Obyvatelia celého okresu tak musia v prípade potreby cestovať do susedných okresov. Mesto Púchov preto spúšťa petíciu za obnovenie detskej pohotovosti.

Text petície za obnovenie detskej pohotovosti:

„My, podpísaní občania touto petíciou žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby iniciovalo zmenu príslušnej legislatívy tak, aby poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby mohol poskytovať doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu aj v inom spádovom území.
Žiadame o zmenu § 8 a ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby organizátor ambulantnej pohotovostnej služby mohol poskytovať doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu nielen v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast aj v inom spádovom území.“

Petičné hárky nájdete na Mestskom úrade Púchov pri vstupe na informáciách.

Petíciu môžete podporiť aj online na stránke: 
www.peticie.com/peticia_za_obnovenie_detskej_ambulantnej_pohotovosti_v_puchove

Zverejnená je aj na stránke mesta: 
www.puchov.sk/peticia.html

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.