Počet študentov praxujúcich priamo u zamestnávateľa z roka na rok rastie

0 17

V aktuálnom školskom roku sa v systéme duálneho vzdelávania (SDV) na stredných odborných školách v Trenčianskom kraji učí viac ako 1 340 študentov. V porovnaní s minulým školským rokom ich počet narástol o 200.

V rámci SDV má v školskom roku 2020/2021 učebnú zmluvu uzavretú takmer 380 prvákov, a to na stredných školách v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Tak ako v minulom školskom roku, sú medzi prvákmi najviac zastúpené odbory mechanik nastavovač (93), mechanik – mechatronik (55) a mechanik elektrotechnik (28). Čo sa týka ostatných ročníkov, učebnú zmluvu má v druhom ročníku podpísanú 445 študentov, v treťom 321 a vo štvrtom 203 študentov. Nebyť ochorenia COVID-19 predpokladáme, že by bol počet žiakov zapojených do SDV ešte vyšší, povedala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová.

Doplnila, že niektorí zamestnávatelia využili zákonnú možnosť a podpíšu učebnú zmluvu so žiakmi neskôr. Termín majú do konca januára 2021.

Na území kraja je do SDV zapojených 24 stredných škôl a 154 firiem. V čase epidémie koronavírusu sa výchovno-vzdelávací proces v škole aj prevádzkovanie praxe u zamestnávateľa riadi usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.