Podarí sa rozšíriť ďalšiu materskú školu?

1 31

V prebiehajúcom školskom roku 2016/2017 sa v Púchove podarilo rozšíriť kapacitu materských škôl o 30 miest vďaka rekonštrukcii objektu bývalých školských dielní v areáli ZŠ J. A. Komenského. Púchov vtedy uspel pri výzve ministerstva školstva, ktoré podporilo výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu priestorov materských škôl. O dotačné prostriedky – tentoraz z eurofondov – sa bude usilovať púchovská radnica opäť, tentoraz by v rámci integrovaného regionálneho operačného programu chcela rozšíriť kapacity Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája.

Získať podporu nebude jednoduché – pre celý Trenčiansky kraj sú vyčlenené 4 milióny eur, pričom len v našom okrese sa o nenávratný finančný príspevok uchádzajú okrem Púchova aj Beluša a Lednické Rovne a zálusk naň si robí aj cirkev, ktorá prišla s myšlienkou novostavby cirkevnej materskej školy v tesnej blízkosti CZŠ sv. Margity. Výzva na predkladanie projektov v rámci integrovaného regionálneho operačného programu pritom bola vyhlásená ešte v januári minulého roku, ale po parlamentných voľbách bola zrušená a opätovne v aktualizovanom znení vyhlásená až v decembri minulého roka.

Na jej podstate a rozsahu sa však nič nezmenilo – podporené budú stavby úplne nových materských škôl, rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl alebo stavebno-technické úpravy iných objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy. V rámci výzvy bolo pre celé Slovensko alokovaných viac ako 79 miliónov eur, ale Trenčiansky samosprávny kraj má z tejto sumy vyčlenenú najmenšiu čiastku – iba 4 milión eur, pričom napríklad Prešovský kraj má vyhradených takmer 17 miliónov eur. Navyše zo spomínaných štyroch miliónov eur je 700 tisíc vyhradených pre tzv. mestskú oblasť krajského mesta Trenčín (patria tu okrem iných obcí aj Trenčianska Teplá a Trenčianska Turná).

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok muselo odobriť mestské zastupiteľstvo, keďže to schvaľuje aj päťpercentnú spoluúčasť na financovaní projektu. Poslancom problematiku bližšie ozrejmila Daniela Šicová z oddelenia výstavby Mestského úradu v Púchove: „V prvom rade sme potrebovali stihnúť termín 19. januára 2017, dokedy bolo treba pripraviť projekčné podklady a predložiť projektový zámer, aby sme sa vôbec mohli o financie v rámci výzvy uchádzať. Projekt sa týka rozšírenia kapacít materskej školy na Ulici 1. mája, kde sa nám na sklonku minulého roka podarilo vymeniť okná. V prípade úspechu by sme týmto projektom dokázali celú materskú školu zatepliť, vymeniť na nej všetky okná a dostavať jeden pavilón pre dvadsať detí.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zatiaľ stanovilo termíny na uzávierku prvých dvoch hodnotiacich kôl. Termín na uzávierku prvého hodnotiaceho kola bol pôvodne určený na 31. marec 2017, ale ministerstvo ho už posunulo o necelé tri týždne na 18. apríl 2017. Druhé hodnotiace kolo sa bude potom uzatvárať 18. júla 2017.

Pripravujeme všetky dokumenty a potrebné doklady, ako sú projektová dokumentácia, stavebné povolenie a ďalšie povinné prílohy, aby sme stihli prvé hodnotiace kolo. Súčasťou oprávnených aktivít projektu okrem samotnej prístavby pavilónu s kapacitou 20 detí je aj interiérové vybavenie triedy nábytkom, revitalizácia detského ihriska a doplnenie o nové prvky a zateplenie jestvujúcej budovy,“ skonštatovala Daniela Šicová.

O európske peniaze sa chce uchádzať aj cirkev, ktorá plánuje stavať novú cirkevnú materskú školu na pešej zóne.

Podľa zatiaľ spracovanej štúdie sú celkové výdavky v danom rozsahu 343 476 eur, pričom oprávnené výdavky projektu podľa výzvou stanovených benchmarkov sú maximálne 259 000 eur. Mesto preto musí zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 5 percent z oprávnených výdavkov projektu (12 950 eur) a tiež financovanie neoprávnených výdavkov vo výške 84 476 eur. Podľa slov Daniely Šicovej však rozpočet ešte nie je podrobný a predpokladá sa, že celkové náklady na realizáciu sa verejným obstarávaním znížia.

So samotnou realizáciou projektu počítame až začiatkom budúceho roka s jeho ukončením do augusta 2018 vzhľadom na procesy posudzovania žiadostí, administráciu jeho prípravy a verejné obstarávanie,“ dodala Daniela Šicová.

Mestské zastupiteľstvo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválilo aj s potrebným spolufinancovaním. Ako sme však uviedli, konkurencia záujemcov o financie bude vysoká – projekt rozšírenia kapacít materskej školy majú od minulého roka nachystaný aj v Beluši, v Lednických Rovniach schválili predloženie žiadosti minulý týždeň na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Obe obce pritom už vlani získali finančné prostriedky na projekty zníženia energetickej náročnosti v budovách svojich materských škôl. Nuž a konkurentom bude zrejme aj Žilinská diecéza, ktorá už pre svoj projekt novostavby materskej školy získala územné rozhodnutie.

Nová cirkevná materská škola by mala byť vybudovaná v tesnej blízkosti súčasnej cirkevnej základnej školy a zaplniť dieru v uličnej línii na pešej zóne. Podľa prezentovaných informácií na komisii výstavby, ktorá k tomuto projektu nemala výhrady, sa ráta s vybudovaním dvoch tried pre dovedna 44 škôlkarov.

Rado Varga

1 komentár
 1. Pavel hovorí

  Konatelia nie podla kvalifikacnych predpokladov ale kamarátom hodene fleky, kde si prichadzaju na svoje.
  PTSMP, MSK,KULTURA, MSBP..
  Radost chodit do prace…
  Ksefty spajaju a Rasto je dobrak, dopraje kamosom.
  Púchov je bohate mesto,unesie..

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.