Poslanci budú dostávať 190 eur mesačne

3 11

Po šiestich rokoch došlo k razantnému navýšeniu odmien v púchovskom poslaneckom zbore. Ak doteraz najaktívnejší z poslancov zarábali v hrubom 800 eur ročne, po novom bude ročný príjem každého z 19 členov púchovského mestského zastupiteľstva rovnaký – 2 280 eur. Samotní poslanci totiž na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili novelu Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov. Tá zavádza zásadnú zmenu v odmeňovaní tým, že odmeny za účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva, mestskej rady či jednotlivých komisií nahrádza paušálnou mesačnou mzdou, ktorá bola stanovená na 190 eur.

Pôvodný návrh z dielne poslanca Pavla Melišíka bol k mestským zastupiteľom ešte štedrejší. Zachovával totiž dovtedajšie odmeny za účasť na rokovaniach mestskej rady a odborných komisií a zavádzal paušálny mesačný plat až vo výške 250 eur.

Od novembra 2014, kedy nás ľudia zvolili a dosadili do zastupiteľstva, sme fungovali na starých zásadách odmeňovania s tým, že podľa hospodárenia v priebehu volebného obdobia tieto zásady zmeníme. Vzhľadom na pozitívne hospodárske výsledky za roky 2015 a 2016 a podmienky okolo nás z diskusie vyplynulo, že spravíme úpravu zásad odmeňovania. Cieľom tohto návrhu bolo zaviesť do systému nejaký mesačný paušál, vzhľadom na to, že sami poslanci poznáte, že tá práca a vykonávanie mandátu vyžaduje jednak časové, ale aj finančné náklady a treba ich nejakým spôsobom kompenzovať. Upresnili sa aj podmienky vyplácania, sú tam zavedené sankcie. Z diskusie medzi poslancami sa ukázalo, že striktne proti tomu je len jeden poslanec, zvyšok sa buď nevyjadril a potichu súhlasil a väčšina bola za zmenu,“ uviedol svoj návrh Pavel Melišík.

Prakticky okamžite ho však poslal do zabudnutia vedľa sediaci poslanec Daniel Lako, ktorý predstavil svoj pozmeňovací návrh a viackrát počas rokovania ho označil za dobrý a vhodný na odhlasovanie. Navrhovanú mesačnú odmenu znížil z 250 na 190 eur, ale okrem toho navrhol zrušiť aj „účastnícke“ odmeny za členstvo v mestskej rade a v komisiách.

Pre členov výborov mestských častí navrhujem ponechať 15 eur, sú to naši občania, ktorí sa dobrovoľne zapájajú do činnosti poslancov a presadzujú niektoré závery aj mestského zastupiteľstva. Nemyslím si, že musíme kopírovať vo výške odmien za našu prácu okolité mestá. Ja si myslím, že tento stav, ktorý ja navrhujem, je dobrý a mal by vyhovovať všetkým,“ skonštatoval poslanec Daniel Lako.

S druhou časťou Lakovho návrhu Pavel Melišík nesúhlasil: „Nesúhlasím s tým, aby členovia komisií zostali bez odmeny. V komisiách sú aj neposlanci a my by sme im to vynulovali, a to je zásadný rozpor s tým, čo som navrhoval ja.“ A tak sa pozmeňovací návrh Daniela Laka ešte raz menil s tým, že neposlanci v komisiách by naďalej poberali odmenu 15 eur za každé zasadnutie, ktorého sa zúčastnia.

Zaujímavý postoj v tejto súvislosti zaujal poslanec Cyril Crkoň: „Nie že by som niekomu nedoprial finančný príjem, ale v komisiách sú aj zamestnanci mestského úradu, sú to tiež neposlanci a väčšinou komisie bývajú v ich pracovnom čase. Oni budú poberať svoj plat a okrem toho aj odmenu za komisiu.“ Podľa Daniela Laka zamestnanci mestského úradu argumentujú, že z ich strany ide o nadprácu a požiadal o vyjadrenie aj prednostku Evu Kvocerovú.

Mne je ťažko hovoriť za zamestnancov úradu všeobecne, lebo každý má na to nejaký svoj názor. Ale s určitosťou môžem povedať, že niekedy sa tie komisie predĺžia aj do hodín po pracovnej dobe, to znamená, že sú na úkor ich voľného času,“ vyslovila svoj názor Eva Kvocerová.

Odporúčal by som, aby sme nešli týmto smerom, lebo to je názor na názor a nechajme to tak, ako som to navrhol, môžeme to prehodnotiť kedykoľvek, lebo nepohneme sa ďalej,“ snažil sa nabádať svojich kolegov k čo najrýchlejšiemu hlasovaniu Daniel Lako.

Lenže diskusia sa v tej chvíli ešte len rozbiehala. Poslankyňa Hedviga Šulcová sa vo svojom príspevku vrátila o tri mesiace späť – na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. „Tam som pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok navrhovala peniaze na dorekonštruovanie ZŠ J. A. Komenského. Pichla som do osieho hniezda, keďže ste mi protirečili, že odkiaľ na to zoberieme peniaze. Teraz tu zrazu debatíme o odmenách pre poslancov, ktoré si vyžiadajú navýšenie rozpočtu. Nie žeby si  poslanci zvýšenie odmien nezaslúžili, potrebujú zaplatiť telefonáty, benzín, ale nemohla by som sa pozrieť rodičom, učiteľom, deťom Komenského školy, že na zvýšenie miezd sme peniaze našli a na dokončenie rekonštrukcie sme ich nenašli. Čiže aj keď trochu proti svojej vôli, pretože aj mne sa každé euro zíde, budem hlasovať proti,“ avizovala vopred svoj postoj k zvýšeniu odmien Hedviga Šulcová.

Poslanec Viliam Bršiak jej slová označil za populizmus: „Ja napríklad každý deň, čo tu strávim, finančne tratím, pretože robím prehliadky, na ktorých si zarobím, takže je to pre mňa čistá strata. Tých 190 eur je v mojom pôsobení almužna a verím, že je tu plno takých ľudí, čo aktívne pracujú a pre nich je to strata.

Poslanec Roman Špaček vyslovil s prezentovaným návrhom Daniela Laka spokojnosť: „V rôznych častiach regiónov Slovenska majú rôzne kritéria na odmeňovanie. Mali by sme sa vedieť pred verejnosťou obhájiť. Navrhovaná úprava od pána Laka mi je sympatická a budem s ňou súhlasiť. Keď si to premietnem aj na počet obyvateľov, ktorých zastupujeme, tak v porovnaní s mestami, ako sú Považská Bystrica alebo Dubnica nad Váhom, je ten upravený paušál primeraný.

Daniel Lako v priebehu diskusie popustil uzdu svojej legislatívnej fantázii a vymyslel ďalší paragraf, ktorým by trestal tých, ktorí by odmietli hlasovať za jeho návrh. „Poslanec, ktorý sa zdrží hlasovania za tento návrh, alebo bude hlasovať proti, nebude mať automaticky nárok na odmeny. Tu nám niekto hrá divadlo, že sa zdrží, že bude proti, ale potom, keď budú výplaty, sa bude smiať,“ rozšíril svoj pozmeňovací návrh o ďalší odstavec Daniel Lako.

Jeho kolega Lukáš Ranik mu naznačil, že to asi nie je správna cesta: „Nápad je to výborný, ale v realite si to neviem predstaviť, to by prokuratúra napadla. Keď sú niektorí proti a budú poberať odmenu, ľahko to mestský úrad zdokumentuje a budeme sa na to pýtať na ďalších zastupiteľstvách. Poslanec tú odmenu môže využiť na svoje komunálne aktivity, či už v miestnej časti môže spraviť guláš, nejaké čistenie, vernisáž, nemusíte žiadať mesto o takéto financie, môžete vy zo svojej odmeny, ktorá nie je obrovská, je to symbolické, financovať. Môžete prispieť na mestské štipendium.

Práve na mestské štipendium upozornil aj primátor Rastislav Henek: „Pokiaľ si schválite tieto zásady, tak tí poslanci, ktorí nebudú chcieť odmenu, veľmi radi uvítame, aby možno tá vaša odmena skončila na účte štipendia, kde po dva roky naozaj zamestnanci prispievajú, konatelia a z 90 percent zháňam sponzorov. Z toho je tých 4 200 eur, ktoré rozdeľujeme deťom. Takže nemuseli by ste byť apriori proti odmene a ak sa s ňou neviete stotožniť, na štipendijnom účte veľmi radi tie peniaze uvítame.

Poslankyňa Hedviga Šulcová v reakcii na Ranikovo vystúpenie skonštatovala: „Budete prekvapení, že aj doteraz sme vo výbore miestnej časti Vieska-Bezdedov tie peniaze, ktoré sme ako členovia výboru dostávali, dávali do spoločného fondu a z toho sme odmeňovali deti pri karnevaloch, kupovali sa im darčeky na Mikuláša.

Medzi poslednými sa do diskusie ešte raz zapojil poslanec Cyril Crkoň, podľa ktorého by zvýšenie poslaneckej odmeny mohlo byť motiváciou pre budúcich kandidátov na miesta poslancov: „Pracujem na strednej škole, môj príjem nie je horibilný. Zdravím všetkých závistlivcov a neprajníkov, pretože práca poslanca to nie je len tuto sedieť na zastupiteľstve, kde sa na nás pozeráte a kde sa občas hádame. To je kvantum hodín odpracovaných mimo kamier, dúfam, že sme tu viacerí takíto poslanci, čo za svoje mesto a obvod kopeme. Robíme kvantum podujatí pre svojich voličov, ale aj pre Púchovčanov, neraz sme aj sponzormi, každé euro poteší a je to taká motivácia pre nás a samozrejme aj pre ďalších adeptov, kandidátov – bude to pre niekoho zaujímavejšie kandidovať.

Po diskusii, ktorá trvala niekoľko desiatok minút, bol čas na rekapituláciu a následné hlasovanie. Poslanci budú od 1. marca 2017 poberať za výkon svojho mandátu poberať každý mesiac paušálny príspevok 190 eur. O ten môžu prísť iba v prípade neospravedlnenej absencie na rokovaní mestského zastupiteľstva. Odmeny za účasť na rokovaniach komisií mestského zastupiteľstva a zasadaniach výborov mestských častí budú dostávať iba neposlanci, a to vo výške 15 eur za každé zasadnutie.

A teraz ešte bonus pre poslancov: Primátor mesta môže navrhnúť poslancom MsZ vzhľadom na ich aktivitu v orgánoch mestského zastupiteľstva, rozsah ich činnosti a počet predkladaných návrhov, mimoriadnu ročnú odmenu maximálne do výšky 1000 eur, pričom tento návrh musí byť písomne odôvodnený a takúto mimoriadnu odmenu schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

V období pred februárovým rokovaní mestského zastupiteľstva sa diskutovalo, odkiaľ mesto na zvýšenie poslaneckých odmien zoberie peniaze, keďže pôvodne v rozpočte bolo rezervovaných len cca 20 tisíc eur a návrh Pavla Melišíka si vyžadoval minimálne 100 tisíc eur navyše. Radnica pripravila úpravu rozpočtu, kde sú na strane výdavkov uvedené dve sumy – 20 000 eur  na koncoročné odmeny a 30 000 eur na paušálne odmeny pre poslancov

Rozpočtové krytie týchto dvoch súm zdôvodnila jednoducho – očakávaným väčším výnosom z daní. Z osemnástich hlasujúcich poslancov sa za nový spôsob odmeňovania členov mestského zastupiteľstva vyjadrilo štrnásť. Poslanec Ján Riško zotrval na svojom postoji, ktorý proklamoval aj na mestskej rade, a hlasoval proti, pridali sa k nemu Jarmila Andreánska s Hedvigou Šulcovou, nuž a Miroslav Kubičár sa hlasovania zdržal.

Rado Varga

Diskusia: 3
 1. Peter hovorí

  Peniaze na odmeny poslancov sa našli ešte hneď na zastupiteľstve – školám v Meste Púchov zobrali viac ako 30 000 Eur. Najsmutnejšie na tom je, že aj v zastupiteľstve je veľa učiteľov …

 2. Milan hovorí

  Melišík si prišiel prilepšiť na dôchodok, alebo možno spláca dlhy svojmu podarenému zaťkovi Porázikovi. A my sa máme na to poskladať z našich daní!!!
  A čo sa týka tých učiteľov v zastupiteľstve je mi z nich zle. Totálne neschopný ľudia pre normálny život. V živote nič nevytvorili ,len natŕčajú dlane od štátu a takýto ľudia majú rozhodovať o osude nášho mesta!!!
  Stačí sa pozrieť na Bílika s Bučkom. Veď oni ani nevedia o čom tam hlasujú.
  A HENEK je pre mňa strašné sklamanie. Figúrka v rukách Kvôcerovej a Školeka.

 3. Púchovský spravodaj hovorí

  Lako Púchovský spasiteľ sa raz a opäť nezaprel. Nenápadne sa zapájal do debaty, aby si mohol v konečnom dôsledku odklepnúť svoj poslanecký plat. Vo firme sa mu nedarí a musí predsa z niečoho nachovať svoje dve primadóny , ktoré ma doma. Dcéra sa mu vrátila z Austrálie ,lebo už nemal z čoho financovať jej Austrálske povaľovanie. Ako písal Milan my to tu všetko zaplatíme z našich daní. prečo sa teraz Lako nevzdá svojho poslaneckého platu, keď mu v politike nejde o peniaze. Je to len obyčajný táraj a manipulátor.
  Dúfam, že mu to ľudia aj s Henekom z rátajú v nasledujúcich voľbách.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.