Poslanci prijali rekordný počet uznesení, schválili si aj mimoriadne odmeny

1 34

Technické zmätky s hlasovacím zariadením sprevádzali úvod jubilejného desiateho rokovania púchovského mestského zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku. Už aj tak bohatý devätnásťbodový program sa rozšíril o ďalšie štyri body. Tak ako sme pred týždňom avizovali – volil sa nielen nový náčelník mestskej polície, ale predlžoval sa aj konateľský mandát pre Petra Žiačíka v mediálnych spoločnostiach. Poslanci prijali najdôležitejší materiál roka – rozpočet na rok 2018 a rekordný počet 70 uznesení, z ktorých najviac sa týkalo podpory malého a stredného podnikania. Po osemapolhodinovej „šichte“ odchádzali zo svojho posledného rokovania v tomto roku púchovskí poslanci bohatší o 300-eurovú mimoriadnu odmenu, ktorú im navrhol vyplatiť zastupujúci primátor Roman Hvizdák.

Atmosféra na „mikulášskom“ rokovaní mestského zastupiteľstva bola predsa len pokojnejšia, ako na tých predchádzajúcich. Pripísať to treba nielen adventnému obdobiu, ale aj neúčasti predsedu eknomickej komisie Daniela Laka, ktorý bol členom slovenskej podnikateľskej delegácie na vládnom výjazde v Číne.

Premiéru na zastupiteľstve v pozícii hlavnej kontrolórky absolvovala Marta Kavecká, ktorá si nechala schváliť plán kontroly na I. polrok 2018. Mestský právnik Anton Školek sa na malú chvíľu zamrvil na stoličke po tom, čo poslanec Miroslav Kubičár navrhoval vykonať kontrolu oprávnenosti výdajov na právne služby pre Mesto Púchov a mestské spoločnosti za roky 2015 – 2017.

Kontrola sa však nakoniec nebude konať, pretože odvahu hlasovať za jej schválenie malo len osem zo šestnástich prítomných poslancov a k prijatiu potrebného uznesenia tak chýbal jeden jediný hlas.

Premiéru na mestskom zastupiteľstve vo funkcii hlavnej kontrolórky absolvovala Marta Kavecká.

Jedným zo „vsunutých“ bodov do programu mestského zastupiteľstva bola voľba nového
náčelníka mestskej polície. Výberová komisia zo štvorice kandidátov vybrala 45-ročného Mária Martinka, ktorý pracuje ako vedúci odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva v Žiline. Do funkcie však nastúpi až 1. marca 2018 a dovtedz bude púchovskú mestskú políciu naďalej riadiť Pavol Bielik.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a jeho výhľad na roky 2019 a 2020 poslancom predstavila vedúca oddelenia Mestského úradu v Púchove Lucia Pružinská. Rozpočet je síce stanovený ako mierne prebytkový, pričom radnica plánuje hospodáriť so sumou 16,2 mil. eur, lenže viacerým poslancom v ňom chýba väčšia investičná činnosť, čo v diskusii aj náležite komentovali. Zastupujúci primátor Roman Hvizdák len s ťažkosťami prijímal kritiku poslancov, že k tak dôležitému programového bodu nezvolal poslanecké grémium, a tak členovia zastupiteľstva nemali možnosť vymeniť si názory na rozpočet ešte pred rokovaním. Poslanecký zbor nakoniec rozpočet prijal s tým, že investície – predovšetkým do dopravy a do škôl – sa budú financovať z prebytku hospodárskeho roka 2017. Zatiaľ však nikto netuší, aký vysoký bude.
Po prijatí kozmetických úprav vo VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania a úprave rozpočtu, ktorá sa týkala financovania základných škôl, sa poslanci venovali schvaľovaniu podpory malého a stredného podnikania. Až priamo na rokovaní predstavil poslanec Lukáš Ranik ako jeden z autorov novely zásad podpory podnikania kľúč, na základe ktorého bola prerozdelená vyhradená čiastka 60 698 eur. Pôvodne mali byť podnikatelia podporení sumou 115 tisíc eur.

Subjekty s daňovým predpisom nad 10 tisíc eur dostali podporu vo výške 2 percent z daňovej povinnosti, subjekty s daňovým predpisom do 10 tisíc eur vo výške 20 percent z daňovej povinnosti a pre všetkých sa k tejto sume ešte prirátal príspevok 25 eur na zamestnanca. Lukáš Ranik označil tento prerozdeľovací kľúč ako spravodlivý. Podľa neho však dve firmy s rovnakým počtom zamestnancov na hranici daňovej povinnosti 10 tisíc eur dostanú diametrálne odlišné podpory.

Firma s daňovou povinnosťou 9 500 eur a počtom 50 zamestnancov získa podporu 3 150 eur a firma s daňovou povinnosťou o 1 000 eur vyššou a rovnakým počtom zamestnancov podporu len vo výške 1460 eur. O podporu pre- javilo záujem 41 podnikateľských subjektov, z nich však iba osem po tom, čo sa zásady na podnet dvojice Daniel Lako – Lukáš Ranik menili. Najväčší profit z ich legislatívnej iniciatívy mala akciová spoločnosť Makyta, ktorá z mestského rozpočtu zinkasuje sumu 13 679,30 eur.

Dlhé minúty sa viedla diskusia o udelení súhlasu Mesta Púchov ako vlastníka pozemku k územnému konaniu uloženia optických káblov spoločnosťami Slovak Telekom a Orange Slovensko. Obaja telekomunikační giganti majú záujem rozšíriť optickú sieť v Púchove aj mimo panelákovú zástavbu, lenže si to vyžaduje rozkopávky v dĺžke desiatich kilometrov. Poslanci sa nakoniec na znení konkrétnych podmienok pre obe spomínané spoločnosti nedohodli a presunuli tento bod programu na prvé budúcoročné rokovanie mestského zastupiteľstva.

V spravodajskom bloku mestskí zastupitelia prerokovali nielen tradičné správy o investičných akciách a o činnosti mestských spoločností, ale aj správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2016/2017. Následne predĺžili konateľský mandát v mediálnych spoločnostiach Petrovi Žiačíkovi, tentoraz už bez časového obmedzenia.

Ešte pred „kúpno-predajným“ blokom, ktorým posledné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva finišovalo, si poslanci na návrh Romana Hvizdáka schválili vyplatenie mimoriadnych 300-eurových odmien. V budúcom roku by sa prvý raz malo mestské zastupiteľstvo stretnúť 28. februára 2018.

Rado Varga

1 komentár
  1. Puchovcan hovorí

    300 Eur odmenu si vedia schváliť poslanci pre seba… Ale skvalitniť občanom život napr. aj pomocou optiky od operátorov, to už nevedia, lebo by tam bolo treba asi aj určitú podporu mesta. Toto je nonsens. Poďme skvalitňovať život poslancom, podnikateľom v meste. Ale kašlime na občanov ostatných alebo ťažko chorých a sociálne odkázaných. Tu je to už väčšia komédia ako v slovenskom parlamente.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.