Poslanci schválili rozdelenie prebytku vlaňajšieho hospodárenia

0 6

Len necelé dve hodiny trvalo marcové rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva, ktoré nebolo pôvodne plánované. Práve „neplánovanosť“ použil primátor Rastislav Henek ako výhovorku na to, že do programu nezaradil kontrolu plnenia uznesení, hoci ho k tomu zaväzuje rokovací poriadok. Na jeho porušovania zo strany primátora sme si však už vo vrcholiacom volebnom období zvykli. Samotný Rastislav Henek hneď na úvod požiadal poslancov o konštruktívne rokovanie a avizoval svoj predčasný odchod. Nie z funkcie, ale iba z rokovacej sály. Záverečný bod rokovania tak viedol jeho zástupca Roman Hvizdák.

Dôvodom, pre ktorý sa vlastne poslanecký zbor neplánovane zišiel, bolo schválenie záverečného účtu za rok 2017. Radnica sa totiž čím skôr chce pustiť do investičných akcií, ktoré budú financované práve z prebytku vlaňajšieho hospodárenia. Poslanci tak najskôr schválili záverečný účet, presun prebytku do rezervného fondu a fondu bežných výdavkov a v ďalšom bode hneď aj rozdelenie podstatnej časti oboch fondov.

Primátor Rastislav Henek poznamenal, že prvá etapa investičných akcií sa dotýka predovšetkým miestnych častí, o druhej etape v objeme cca 350 tisíc eur by sa malo rozhodovať v apríli. Poslanecký zbor na prvú etapu investičných akcií uvoľnil dovedna 661 200 eur, pričom takmer polovicu z tejto sumy zhltnú rekonštrukčné práce na Riečnej ulici v Hrabovke a na Kukučínovej ulici v Horných Kočkovciach.

Prakticky bez povšimnutia poslanci schválili aktualizovaný Plán dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou, ktorý pre Autobusovú dopravu Púchov, a. s. vypracovali odborníci z Katedry cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.

Aktualizáciu si vyžiadala potreba koordinácie mestskej autobusovej dopravy so železničnou dopravou a tiež príprava na vybudovanie Integrovaného dopravného systému. Hneď nato poslanci schválili aj žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt obnovy sociálnych zariadení, garáže a časti spevnených plôch Hasičskej zbrojnice v Púchove.

Mesto Púchov sa uchádza o dotáciu vo výške 30 tisíc eur, pričom hodnota celého projektu dosahuje sumu 53 105 eur. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.